Προημερήσια Αγορά

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΙΙ, επεκτείνεται έως και την Τετάρτη 09/06/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 14/10/2010 από τις 15:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (ΜΜΣ) λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης. Εξαιτίας των εργασιών το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Εξισορρόπησης (BMMS) θα είναι επίσης μη διαθέσιμο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.