Προγραμματισμός Απομονώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2024 έχει αναρτηθεί εδώ.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα:

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (813,833) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (913,893), από 07:00 την Τετάρτη 20/9/2023 έως 17:00 το Σάββατο 07/10/2023 (συνεχώς εκτός λειτουργίας), καθώς και στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (873) καθημερινά 07:00 – 17:00 από 20/9/2023 έως 25/9/2023, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών στη Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150kV Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, αίρεται ο ενδεχόμενος περιορισμός, ο οποίος επηρέαζε την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

 

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα το κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853,873) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (853,873), έως την Τρίτη 24/5/2022, 14:00, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα στη Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α, από την Παρασκευή 18/2/2022 έως την Τρίτη 22/2/2022, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.