ΔΕΠ

Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την TERNA, η διακοπή λειτουργίας στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας επεκτείνεται έως 14/07/2021.

Την Τρίτη 18 Μάϊου 2021 διαπιστώθηκε βλάβη στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί η βλάβη.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 14/10/2010 από τις 15:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (ΜΜΣ) λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης. Εξαιτίας των εργασιών το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Εξισορρόπησης (BMMS) θα είναι επίσης μη διαθέσιμο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.