Αγορά Εξισορρόπησης

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα:

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού HERON S.A., η προγραμματισμένη για το διάστημα 13/10/2023 έως 19/10/2023 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC, ακυρώνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 5 μετατίθεται κατά μία ημέρα για το διάστημα 11/9 έως 16/9.

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στο Σύστημα Μεταφοράς, κρίνεται απαραίτητη από τον ΑΔΜΗΕ, η προσωρινή αναβολή της έναρξης της ετήσιας συντήρησης της μονάδας Protergia CC. Νέο διάστημα συντήρησης 12/09/2022 έως 08/12/2022.

Κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας (TERNA), σας ενημερώνουμε ότι η διακοπή της διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, που προέκυψε την Παρασκευή 12/08, στις 14:51, λόγω βλάβης στην πλευρά της Ιταλίας, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 με βάση τις εκτιμήσεις της TERNA.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα το κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853,873) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (853,873), έως την Τρίτη 24/5/2022, 14:00, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.