Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

161 - 180 από 109914 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230601 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 20:50
ISP1 2023-06-01 20230531184158 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 20:20
20230601 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 13:35
20230601 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 13:35
20230601 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 01.06.2023 07.06.2023 31.05.2023 13:30
20230601 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 13:25
20230601 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 13:20
ISP3 2023-05-31 20230531111317 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 12:45
20230601 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 10:05
20230601 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 10:00
20230601 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20230530 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 30.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 09:55
20230531 ISP1 ISPRequirements v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 09:35
20230531 ISP1 UnitAvailabilities v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 09:35
20230601 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 09:35
20230601 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 09:35
20230601 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 09:20
20230601 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 09:20
20230601 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 31.05.2023 09:10
20230531 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 09:10