Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

141 - 160 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
RES Injections 20231204 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 06:05
System Load 20231204 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20231204 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20231204 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 06:05
ISP2 2023-12-05 20231204230736 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 00:45
20231205 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 21:05
20231205 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 21:05
20231205 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 20:50
20231205 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 20:50
ISP1 2023-12-05 20231204183946 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 20:10
20231205 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 13:35
20231205 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 13:35
20231205 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 05.12.2023 11.12.2023 04.12.2023 13:30
20231205 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 13:25
20231205 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 04.12.2023 13:20
ISP3 2023-12-04 20231204110744 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 04.12.2023 12:20
Ad-hoc ISP 2023-12-04 2023120409382 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 04.12.2023 11:00
20231009 Balancing Energy per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 09.10.2023 15.10.2023 04.12.2023 10:45
20231120 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20.11.2023 26.11.2023 04.12.2023 10:45
20231009 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 09.10.2023 15.10.2023 04.12.2023 10:45