Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

101 - 120 από 109914 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230603 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 09:35
20230603 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 09:35
20230602 ISP1 ISPRequirements v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 09:35
20230602 ISP1 UnitAvailabilities v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 09:35
20230603 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 09:20
20230603 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 09:20
20230602 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 09:05
20230602 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 09:05
20230602 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 09:00
20230603 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 09:00
20230602 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20230602 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 08:35
20230601 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 08:05
20230601 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 01.06.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 07:15
System Load 20230601 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230601 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230601 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 06:05
RES Injections 20230601 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 06:05
ISP2 2023-06-02 20230601231717 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 00:40