Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

101 - 120 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Unit Production and System Facts 20231205 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20231205 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 06:05
RES Injections 20231205 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 06:05
System Load 20231205 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 06:05
ISP2 2023-12-06 20231205231141 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 00:30
20231206 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 21:05
20231206 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 21:05
20231206 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 20:50
20231206 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 20:50
ISP1 2023-12-06 20231205190347 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 20:40
Ad-hoc ISP 2023-12-05 2023120514473 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 16:05
Ad-hoc ISP 2023-12-05 2023120513040 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 14:35
20231206 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 13:35
20231206 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 13:35
20231206 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 06.12.2023 12.12.2023 05.12.2023 13:30
20231206 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 13:25
20231206 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 13:20
Ad-hoc ISP 2023-12-05 2023120511550 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 13:15
ISP3 2023-12-05 20231205111314 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 12:30
20231206 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 11:10