Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

61 - 80 από 109914 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230603 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 09:10
20230603 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 09:10
20230603 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 09:00
20230603 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20230603 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 08:35
20230602 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 08:05
20230602 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 02.06.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 07:30
Unit Production and System Facts 20230602 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230602 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 06:05
RES Injections 20230602 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 06:05
System Load 20230602 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 03.06.2023 06:05
ISP2 2023-06-03 20230602230442 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 00:30
20230603 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 21:05
20230603 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 21:05
20230603 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 20:50
20230603 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 20:50
ISP1 2023-06-03 20230602173703 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 20:15
Ad-hoc ISP 2023-06-02 2023060217151 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 18:55
20230410 Balancing Energy per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10.04.2023 16.04.2023 02.06.2023 15:55