Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

41 - 60 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20231127 Balancing Capacity per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27.11.2023 03.12.2023 07.12.2023 13:05
ISP3 2023-12-07 20231207110118 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 12:20
20231208 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:40
20231208 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:40
20231208 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:05
20231208 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:05
20231208 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20231206 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 09:50
20231208 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 09:35
20231208 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 09:35
20231208 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 09:25
20231208 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 09:20
20231208 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 09:20
20231207 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 09:05
20231207 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 09:05
20231207 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 09:00
20231207 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20231207 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 08:35
20231206 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 08:05
20231206 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 08:05