Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

21 - 40 από 109914 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230605 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.06.2023 05.06.2023 04.06.2023 09:35
20230605 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 05.06.2023 05.06.2023 04.06.2023 09:35
20230604 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 09:35
20230605 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.06.2023 05.06.2023 04.06.2023 09:20
20230605 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.06.2023 05.06.2023 04.06.2023 09:20
20230604 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 09:05
20230604 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 09:05
20230604 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 09:00
20230604 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20230604 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 08:35
20230603 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 08:05
20230603 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 03.06.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 08:00
Unit Production and System Facts 20230603 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230603 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 06:05
RES Injections 20230603 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 06:05
System Load 20230603 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 04.06.2023 06:05
ISP2 2023-06-04 20230603231210 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 04.06.2023 00:35
20230604 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 21:05
20230604 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 21:05