Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

21 - 40 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
System Load 20231207 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20231207 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20231207 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 06:05
ISP2 2023-12-08 20231207230849 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 00:40
20231208 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 21:05
20231208 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 21:05
20231208 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 20:50
20231208 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 20:50
ISP1 2023-12-08 20231207180438 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 20:20
MonthlyNTC January 2024 v1 Προθεσμιακή Αγορά Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς ΝTC ΜΗΝΑΣ 01.01.2024 31.01.2024 07.12.2023 14:20
20231208 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 13:35
20231208 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 13:35
20231208 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 08.12.2023 14.12.2023 07.12.2023 13:30
20231208 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 13:25
20231208 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 13:20
20231127 Balancing Capacity per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27.11.2023 03.12.2023 07.12.2023 13:05
20231016 Balancing Capacity per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16.10.2023 22.10.2023 07.12.2023 13:05
20231127 Balancing Energy per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27.11.2023 03.12.2023 07.12.2023 13:05
20231016 Balancing Energy per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16.10.2023 22.10.2023 07.12.2023 13:05
20231127 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27.11.2023 03.12.2023 07.12.2023 13:05