Registration Procedures

This section provides information on the registration procedures regarding both the existing Wholesale Electricity Market and the new Balancing Market. Those already registered in the Participants Registry provided for by RAE decisions no. 56/2012 and 57/2012 (Greek Government Gazette No. 104/Series B/31.01.2012 and Greek Government Gazette No. 103/Series B/31.01.2012) shall follow the guidelines described at the section "Transitional Procedures" .

Στην υφιστάμενη αγορά τηρούνται τα εξής Μητρώα:

Τηρείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την εγγραφή του σε αυτό υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Συστήματος αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων. Οι αιτήσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύονται από φάκελο δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτούνται:

 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μετά από αίτηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, και
 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ μετά από αίτηση προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
 • ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντα  προσδιορίζονται ανά περίπτωση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
 • τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη. Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/ εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου απαιτούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια:

Για την εγγραφή Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ενημέρωσης πελατών
 • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

2.    Δηλώσεις Προμηθευτών

3. Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας

4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Eπικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

7.    Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι  συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

2. Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

3. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας

4. Σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

7. Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Δηλώσεις Παραγωγών

3. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

5.    Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Για την εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • o    Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ διακοπής παροχής
 • o    Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών

3. Σε περίπτωση που ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC  

4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

5. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

6. Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή του παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατόχου Μονάδων του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ, στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής του παραγωγού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.

2. Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής του αιτούντος.

3. Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

4. Δήλωση  του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Αίτηση για κωδικό EIC σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Αιτούντος, ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Για την εγγραφή του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ΑΠΕ στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.

2. Αντίγραφο της Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης του αιτούντος.

3. Δήλωση αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει τους κατόχους της άδειας παραγωγής για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκπροσωπεί σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής Φο.Σ.Ε. ή να συμμετέχουν στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας χωρίς εκπρόσωπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Δήλωση του αιτούντος ότι στις συμβάσεις εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Φο.Σ.Ε. μη δυνάμενος ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να προβάλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

6. Δήλωση του αιτούντος ότι στις Συμβάσεις Εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς τον εκπροσωπούμενο κάτοχο Μονάδας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο τελευταίος αφενός δεν δικαιούται να στραφεί κατά του Διαχειριστή του Συστήματος και αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ανεπιφύλακτα και εκ των προτέρων από οποιοδήποτε αναγωγικό δικαίωμα που δύναται να έχει κατά του Διαχειριστή του Συστήματος, μη δυνάμενος να προβάλει, άλλως παραιτούμενος από τις ενστάσεις του που απορρέουν από τη συμβατική του σχέση με τον Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Αίτηση για κωδικό EIC του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Φο.Σ.Ε. δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

8. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Φο.Σ.Ε., ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.
 • Επισημαίνεται ότι ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη.

10. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Tηρείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και εγγράφονται σε αυτό οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.


Για την εγγραφή μιας Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 
1.    Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
 • Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
3. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται
5. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 για την εγγραφή των Καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

      i.        Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

     ii.        Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή.

    iii.        Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά θέση κατανάλωσης και ανά τύπο υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 2 MW.

    iv.        Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή αναγκαστικής) ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση από παρόμοια διαδικασία.

Η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Συμμετέχοντα με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

 

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται (α) η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου και (β) η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου.  

Η εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου γίνεται άπαξ. Η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου πραγματοποιείται άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή φακέλου από τον Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Υποβάλλεται μια αίτηση ανά εταιρεία. Δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας, τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, εφόσον υπάρχει, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.
 2. Αίτηση εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Ως Θέση Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται η Θέση Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η οποία δύναται να περιορίζει μέχρι μιας συμβολαιοποιημένης ενεργού ισχύος (ή/και να διακόπτει την ενεργό ισχύ) για διάρκεια οριζόμενη κατά περίπτωση, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τους πελάτες Δικτύου). Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα. Απαιτείται μια αίτηση ανά Θέση Κατανάλωσης που θα συμμετέχει στους Διαγωνισμούς Διακοπτόμενου Φορτίου. Στην παραπάνω αίτηση δηλώνονται τα γενικά στοιχεία Θέσης Κατανάλωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας για θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, τα στοιχεία 24ωρης Επικοινωνίας για Έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος και η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

 

Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου

Έχουν καθοριστεί δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο τύπος ΥΔΦ 1 και ο τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος διακρίνονται ως εξής:

 Τύπος ΥΔΦ   Χρόνος Προειδοποίησης  Μέγιστη Διάρκεια Εντολής  Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος
 1  5 λεπτά  48 ώρες   288 ώρες
 2  1 λεπτό  1 ώρα  36 ώρες

Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τρεις (3).

Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

 

Τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Σε περίπτωση τροποποίησης που αφορά αποκλειστικά σε στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έτους, κατατίθενται υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας οι παρακάτω αιτήσεις:

1.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου
2.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Οι ανωτέρω αιτήσεις αποστέλλονται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

Στην αίτηση εγγραφής του αιτούντος Καταναλωτή συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Eπικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

Ο Διαχειριστής ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς επίσης και την προσκόμιση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων, κατά περίπτωση, εγγράφων, σε περίπτωση που κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή η προσκόμισή τους καθίσταται αναγκαία για την πληρότητα της τεκμηρίωσης της Νόμιμης Εκπροσώπησης του Καταναλωτή.

Ο φάκελος με την αίτηση έγγραφής αποστέλλεται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου ο Καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:

 • της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς,

 • των Κανόνων Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των

 • Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

Ακόμα ο Καταναλωτής αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά.  

 

Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου:

Θέματα Λογιστηρίου: κα. Τρομπούκη Ασπασία, a.trompouki@admie.gr και κα Τσουτσάνη Βασιλική v.tsoutsani@admie.gr

Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κα. Φασιανού Παρασκευή, p.fasianou@admie.gr

Λοιπά Θέματα: κ. Παπαδόπουλος Σταύρος, s.papadopoulos@admie.gr και κα. Μουτάφη Λουίζα l.moutafi@admie.gr

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Οι Συμμετέχοντες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων) που εκπροσωπούν Παρόχους Υπηρεσίας Ευελιξίας και επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων υποβάλλουν αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το έντυπο-υπόδειγμα.

Για την εγγραφή απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • η προηγούμενη εγγραφή του Συμμετέχοντα που εκπροσωπεί τον Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Μητρώο Συμμετεχόντων,
 • η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 295 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, και συγκεκριμένα:
  1. ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος, να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας,
  2. ρυθμό μεταβολής της ισχύος του για αύξηση ή μείωση της έγχυσης/απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό, και
  3. δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση.
 • η σύνδεση του Παρόχου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ή στο δίκτυο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και
 • η μη συμμετοχή του Παρόχου σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης.

Για την εγγραφή των συστημάτων απόκρισης ζήτησης απαιτείται επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις (*):

 • Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιμές προεπιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος,
 • Να έχουν Ισχύ Ευελιξίας μεγαλύτερη ή ίση ενός (1) MW,
 • Να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα συστήματα τηλελέγχου και τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο για την απόκριση σε Εντολές Κατανομής που θα λαμβάνουν από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Η διάρκεια του ΜΜΑΕ ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31.03.2021, ή αν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή μηχανισμού επάρκειας ισχύος του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

 

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διαχειριστή του Συστήματος η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κωδικός EIC Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
  • Επωνυμία Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
  • Επωνυμία και κωδικός EIC του αντίστοιχου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων
  • Ισχύς Ευελιξίας σε MW, με ακρίβεια 1 MW
  • Ρυθμός αύξησης/μείωσης της έγχυσης/απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας σε MW ανά λεπτό με ακρίβεια 0,1MW
  • Αριθμός ωρών που απαιτούνται από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος ώστε να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας
  • Αριθμός συνεχόμενων ωρών με δυνατότητα απόκρισης στις Εντολές του Διαχειριστή του Συστήματος
  • Υπεύθυνη δήλωση:
   1. ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/13.07.2020), του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Διαθεσιμότητα Ισχύος για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας και
   2. ανεπιφύλακτης αποδοχής αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά.
   3. μη συμμετοχής σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης.

Η αίτηση αποστέλλεται στην ταχ. διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

Ισχύει η Νόμιμη Εκπροσώπηση του Συμμετέχοντα που εκπροσωπεί τον Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Αν η αίτηση δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντα προς το πρόσωπο που υπογράφει.

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων ο Πάροχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:

 • της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/13.07.2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και
 • του Κανονισμού Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Ακόμα ο Πάροχος αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί πρόταση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας από το Διαχειριστή συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Επιλεγέντα Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας από το χρόνο που τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, χωρίς άλλη διατύπωση.

Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

 

(*) Σύμφωνα με τον υπό δημόσια διαβούλευση Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων:

Θέματα Λογιστηρίου:  κα Τρομπούκη Ασπασία, a.trompouki@admie.gr και κα Τσουτσάνη Βασιλική, v.tsoutsani@admie.gr

Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κα Βασιλική Μπλάνα, v.blana@admie.gr και κα Κωνσταντίνα Δαϊλάκη, k.dailaki@admie.gr

Λοιπά Θέματα: κα Ευαγγελία Καραμπάση, e.karampasi@admie.gr, κα Λουίζα Μουτάφη l.moutafi@admie.gr  και κα Σπυριούνη Παναγιώτα pspiriouni@admie.gr

Pursuant to article 121 of the Balancing Market Regulation, as amended by RAE decision no 938/2020 (Greek Government Gazette No.  2757/Series B/07.07.2020) the HETS Operator Registry:

1.      Those registered in the Participants Register provided for by RAE decisions no. 56/2012 and 57/2012 (Greek Government Gazette No. 104/Series B/31.01.2012 and Greek Government Gazette No. 103/Series B/31.01.2012) shall be deemed as:

a)      being temporarily registered in the Balancing Service Providers Registry and the Balance Responsible Parties Registry;

b)      having unconditionally accepted the provisions of the Balancing Market Regulation and of the HETS Operation Code and the relevant methodologies, parameters and other special approvals, technical decisions and manuals, as they may be amended and be applied and must comply with their content;

c)      having automatically concluded a Balancing Service Provider Contract or a Balance Responsible Party Contract depending on their attribute;

d)      having automatically concluded a HETS Operator Transaction Contract, according to the provisions of the HETS Operation Code.

Proof of the temporary registration is the registration certificate issued on the basis of the System Operation Code and the Exchange Code for Electricity.

2.      Those temporarily registered in the HETS Operator Registry according to the above shall be automatically deleted from the HETS Operator Registry, provided that by the 15th of September 2020:

a)      the HETS Operator has not received any certificate from the Clearing House that a Clearing Account has been set up for the Participant as a Direct Clearing Member, or that a Clearing Account has been set up by the General Clearing Member for the Participant; and

b)      no guarantees have been submitted according to the new HETS Operation Code, for which approval procedures have been initiated. The manual of guarantees will be published after its approval.  

Since the deletion, it shall be considered that there is no Balancing Service Contract and/or Balance Responsible Party Contract with the HETS Operator, with all the implications resulting from the lack thereof.

3.      Dispatchable Generating Units registered in the Units Register under RAE decision no. 57/2012 shall be automatically registered in the Balancing Market Generating Units Registry. For these Units, there shall be no pre-qualification tests regarding their technical characteristics that are already registered. The technical characteristics for which they have not been checked shall be declared from the beginning by the Balancing Services Provider by the 1st of August 2020 at the latest.

4.      By the 30th of Novemeber 2020, those temporarily registered in the HETS Operator Registry must submit a registration application in the HETS Operator Registry according to the provisions of the Technical Decision “Procedures of registration in the HETS Operator Registry”. HETS Operator shall proceed to the final registration in the HETS Operator Registry of those temporarily registered who have submitted a complete registration application by the 31st of January 2021 and shall issue a registration certificate. Where a registration application is not submitted within the above deadline, those temporarily registered shall be automatically deleted from the HETS Operator Registry and the Balancing Service Contract and/or the Balance Responsible Party Contract and the Transactions Contract of the HETS Operator shall be terminated from the day following the expiry of the deadline, with all the implications arising from such termination.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ, το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αποτελείται από τα επιμέρους Μητρώα:


α)    Tο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
β)    To Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
γ)    To Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης
δ)    To Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
ε)    To Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου
 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012) ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Μεταβατικές Διατάξεις".

 

Ακολουθούν οι οδηγίες εγγραφής ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου στα επιμέρους Μητρώα.

 1. The interested party that wishes to register in the HETS Operator Registry for the first time shall submit a Registration Application to the HETS Operator, which consists of the following four parts:
  • Part A: Balancing Services Provider/Balance Responsible Party Contract details;
  • Part B:   Dispatchable Generating Units details;
  • Part C:   Dispatchable Load Portfolios details;
  • Part D: Dispatchable RES Units Portfolios details.
 2. The interested party has to complete Part A of the Registration Application. From Part B to D, the interested party shall complete the Part(s) which refers to the Balancing Services Entities it represents. Where it wishes to represent more than one Balancing Services Entities, it shall complete the appropriate Parts for each one of them separately.
 3. If the party concerned wishes to be registered under more than one attributes, it may choose more than one attributes.
 4. The interested party  which will register simultaneously for the Balancing Service Providers Registry and the Balance Responsible Parties Registry submit only once the part A’ of the registration application and the relevant documentation, as long as they indicate their dual registration.
 5. Together with the Application, the interested party shall pay the Application Fee.
 6. If the interested party does not already have an EIC Code, along with Application Registration, it shall also submit an EIC Code Application.
 7. The Registration Application, the EIC Code Application, as well as all the statements submitted by the interested party must be stamped and signed by the applicant or by their legal representative, and attested as regards the authenticity of signature by a competent authority.
 8. The Registration Application, the EIC Code Application, the statements and the documents submitted by the interested party must be original, legally verified copies and, in case of foreign documents, must bear the Hague Apostille.
 9. The Registration Application, the EIC Code Application, the statements and the documents submitted by the interested party must be written in Greek or in English. In any case, the documents must be accompanied by an official translation into Greek or into English.
 10. DAPEEP shall be automatically registered in the HETS Operator Registry.

Detailed registration guidelines for the HETS Operator Registry are provided at the Technical Decision, «Procedures of registration in the HETS Operator Registry».

Νatural or legal persons with one or more of the following attributes may or shall be mandatorily registered in the individual Registries  as described below:

 • Producer

Holder of a Production License or a relevant exemption from the obligation of a Production License issuance, provided that he/she owns a power generation unit with a valid production license which is located in the mainland or in the islands interconnected to it, and has an installed capacity of more than 5MW:

 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be mandatory
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Balancing Market Generating Units Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory.
 • RES Producer

Holder of a RES Production License or RES Production Certificate or a relevant exemption from the obligation of a Production License issuance, for RES units with Market Participation Obligation, provided that he/she owns a RES Unit and that he/she is not represented by a RES Aggregator:

 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be optional
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Dispatchable RES Units Portfolios Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory
 • Autoproducer
 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be optional
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Balancing Market Generating Units Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory.
 • RES Aggregator

Holder of RES Aggregator License, for RES units with Market Participation Obligation:

 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be optional
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Dispatchable RES Units Portfolios Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory
 • Demand Response Aggregator (Holder of a relevant license):
 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be optional
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Dispatchable Load Portfolios Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory
 •  Consumer

(including Self-Supplied Customers), providing demand response services, provided that they are not represented by a Demand Response Aggregator:

 1. The registration in the Balancing Service Provider Registry shall be optional
 2. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 3. The registration in the Dispatchable Load Portfolios Registry of the balancing entities he represents shall be mandatory
 • Supplier

Holder of a Supply License, including Last Resort Providers and Universal Service Providers:

 1. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 • Trader

Holder of a Trading License:

 1. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 • Self-supplied customer

Who is not providing demand response services:

 1. The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory
 • DAPEEP, RES Last Resort Aggregator:

The registration in the Balance Responsible Parties Registry shall be mandatory όπησης

Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από τον ενδιαφερόμενο των παρακάτω:


1)    Το Μέρος Α’ της αίτησης εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει:

 • Τα στοιχεία του
 • Την ιδιότητά (ή τις ιδιότητές) του
 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα

2)    Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

i. ​​​​Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου:

 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

ii.    Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου:

 • Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου).
 • Για αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αναφορικά με την νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου.

iii.  Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναγράφονται τα  έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση Εγγραφής
iv.    Βεβαίωση από το Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που για την Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, Φορέας Εκκαθάρισης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
v.    Εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
vi.   Άδεια Παραγωγής, ή Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ ή Βεβαίωση Παραγωγής ΑΠΕ, ή Άδεια Προμήθειας, ή  Άδεια Εμπορίας, ή Άδεια Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ ή άδεια άσκησης της δραστηριότητας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει περισσότερες ιδιότητες, προσκομίζει την κατάλληλη άδεια για κάθε μια ιδιότητά του.
vii.    Για τους Παραγωγούς ΑΠΕ, Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από τον ενδιαφερόμενο των παρακάτω:


1.   Το Μέρος Α’ της αίτησης εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει:

 • Τα στοιχεία του
 • Την ιδιότητά (ή τις ιδιότητές) του
 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που επισυνάπτει

2.    Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

i. ​​​​Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου:

 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

ii.    Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

 • Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου).
 • Για αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αναφορικά με την νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου.

3.    Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναγράφονται τα  έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση Εγγραφής

4.    Βεβαίωση από το Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που για την Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, Φορέας Εκκαθάρισης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

5.    Εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

6.    Άδεια Παραγωγής, ή Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ ή Βεβαίωση Παραγωγής ΑΠΕ, ή Άδεια Προμήθειας, ή  Άδεια Εμπορίας, ή Άδεια Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ ή άδεια άσκησης της δραστηριότητας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει περισσότερες ιδιότητες, προσκομίζει την κατάλληλη άδεια για κάθε μια ιδιότητά του.

7.    Για τους Παραγωγούς ΑΠΕ, Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

Για τη θέση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή της στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης.

1.    Where the interested party is already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry, it shall submit to the HETS Operator only the part B’ of the registration application, with the following details:

 • the name or trade name of the Balancing Services Provider, as well as its EIC Code;
 • the name of the generating unit;
 • the generating unit Operator;
 • the contact details of the generating unit Operator;
 • the available Registered Operating Characteristics of the generating unit. Such details are not final and are subject to adjustment based on the result of the pre-qualification tests described in the “Terms and Conditions of Balancing Service Providers”; and
 • the enclosed supporting documents, which at this stage are:

            i.   a copy of the operation license for every generating unit  

          ii.  Especially for Dispatchable CHP Units, an approval of the special operation conditions for each one of them.

2.    Where the interested party is not already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry the provisions of Sections “Registration guidelines for the Balancing Service Providers Registry” and “Registration guidelines for the Balance Responsible Parties Registry” shall apply.

3.    Upon completion of the preregistration of the generating unit in the Balancing Market Generating Units Registry, a preregistration certificate shall be issued.

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής, των δοκιμών προεπιλογής και την έκδοση άδειας λειτουργίας, οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης οριστικά.

2.    Για την οριστική εγγραφή της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Β’ της Αίτησης Εγγραφής, συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής,
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής και
 • τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλει σε αυτό το στάδιο είναι αντίγραφο της άδειας λειτουργίας για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής. 

Για τη θέση ενός χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή του στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

1.    Where the interested party is already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry, it shall submit to the HETS Operator only the part C’ of the registration application, with the following details:

 • the name or trade name of the Balancing Services Provider, as well as its EIC Code;
 • the name of the demand response portfolio;
 • the Operator of the demand response portfolio;
 • the contact details of the Operator of the demand response portfolio; and
 • the available Registered Operating Characteristics of the demand response portfolio. Such details are not final and are subject to adjustment based on the result of the pre-qualification tests described in the “Terms and Conditions of Balancing Service Providers”.

2.    Where the interested party is not already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry the provisions of Sections “Registration guidelines for the Balancing Service Providers Registry” and “Registration guidelines for the Balance Responsible Parties Registry” shall apply.

3.    Upon completion of the preregistration of the demand response portfolio in the Dispatchable Load Portfolio Registry, a preregistration certificate shall be issued. 

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής και των δοκιμών τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου εγγράφονται στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου οριστικά. 

2.    Για την οριστική εγγραφή του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  φορτίου απόκρισης ζήτησης υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Γ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου και
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής. 

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής.

Για τη θέση ενός χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή του στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.

1.    Where the interested party is already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry, it shall submit to the HETS Operator only the part D’ of the registration application, with the following details:

 • the name or trade name of the Balancing Services Provider, as well as its EIC Code;
 • the RES Units Portfolio Registry Name;
 • the RES Units Portfolio Registry Operator;
 • the RES Units Portfolio Registry Operator contact details; and
 • the available Registered Operating Characteristics of the RES Units portfolio. Such details are not final and are subject to adjustment based on the result of the pre-qualification tests described in the “Terms and Conditions of Balancing Service Providers”.

2.    Where the interested party is not already registered in the Balancing Service Providers Registry and in the Balance Responsible Parties Registry the provisions of Sections “Registration guidelines for the Balancing Service Providers Registry” and “Registration guidelines for the Balance Responsible Parties Registry” shall apply.

3.    Upon completion of the preregistration of the RES Units portfolio in the Dispatchable RES Units Portfolios Registry, a preregistration certificate shall be issued.

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής και των δοκιμών προεπιλογής τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ εγγράφονται στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ οριστικά.

2.    Για την οριστική εγγραφή του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, ο  εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  Μονάδων ΑΠΕ υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Δ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής. 

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής.