System Operation Reports

System Operation Reports.

1 - 20 από 17834 αποτελέσματα

Title Processes Data Type Period Covered Info From To Published
20211029 ISP1 ISPRequirements v3 ISP ISP Requirements DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 13:35
20211029 ISP1 UnitAvailabilities v3 ISP Unit Availabilities DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 13:35
20211029 WEEKLY LOAD FORECAST ISP ISP Forecast WEEK 29.10.2021 04.11.2021 28.10.2021 13:35
20211029 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 ISP ISP Forecast DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 13:20
Ad-hoc ISP 2021-10-28 2021102810595 ISP ISP Results DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 12:00
20211029 ISP1 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:50
20211029 ISP1 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:50
20211029 ISP1 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:35
20211029 ISP1 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:35
20211029 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:20
20211029 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 09:20
20211028 ISP3 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 09:04
20211028 ISP3 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 09:04
20211028 ISP3 IPTO LOAD FORECAST ISP ISP Forecast DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 08:59
20211028 ISP3 IPTO RES FORECAST ISP ISP Forecast DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 08:49
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 27.10.2021 System Operation Energy Balance DAY 27.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 07:39
System Load 20211027 System Operation System Load DAY 27.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 06:05
Net Interconnection Flows 20211027 System Operation Net Interconnection Flows DAY 27.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 06:05
RES Injections 20211027 System Operation RES Injections DAY 27.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 06:05
ISP2 2021-10-28 20211027230001 ISP ISP Results DAY 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 00:30