System Operation Reports

System Operation Reports.

1 - 20 από 26566 αποτελέσματα

Title Processes Data Type Period Covered Info From To Published
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 05.10.2022 System Operation Energy Balance DAY 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07:20
System Load 20221005 System Operation System Load DAY 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
Net Interconnection Flows 20221005 System Operation Net Interconnection Flows DAY 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
RES Injections 20221005 System Operation RES Injections DAY 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-06 20221005230001 ISP ISP Results DAY 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 00:30
20221006 ISP2 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 IPTO RES FORECAST ISP ISP Forecast DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
20221006 ISP2 IPTO LOAD FORECAST ISP ISP Forecast DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
ISP1 2022-10-06 20221005164920 ISP ISP Results DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 19:00
Ad-hoc ISP 2022-10-05 2022100512561 ISP ISP Results DAY 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 14:25
20221006 ISP1 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 ISP1 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 WEEKLY LOAD FORECAST ISP ISP Forecast WEEK 06.10.2022 12.10.2022 05.10.2022 13:30
20221006 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 ISP ISP Forecast DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:25
20221006 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 ISP ISP Forecast DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:20
ISP3 2022-10-05 20221005110001 ISP ISP Results DAY 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 12:20
20221006 ISP1 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:40
20221006 ISP1 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:40
20221006 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 09:20