System Operation Reports

System Operation Reports.

1 - 20 από 29863 αποτελέσματα

Title Processes Data Type Period Covered Info From To Published
ISP3 2023-01-31 20230131110219 ISP ISP Results DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 12:30
20230131 ISP3 UnitAvailabilities v3 ISP Unit Availabilities DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 11:50
20230131 ISP3 ISPRequirements v3 ISP ISP Requirements DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 11:50
20230201 ISP1 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:35
20230201 ISP1 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 10:35
20230201 ISP1 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:35
20230201 ISP1 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:35
20230201 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:20
20230201 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 01.02.2023 01.02.2023 31.01.2023 09:20
20230131 ISP3 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 09:10
20230131 ISP3 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 09:10
20230131 ISP3 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 09:05
20230131 ISP3 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 09:05
20230131 ISP3 IPTO LOAD FORECAST ISP ISP Forecast DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 09:00
20230131 ISP3 IPTO RES FORECAST ISP ISP Forecast DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 08:50
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 30.01.2023 System Operation Energy Balance DAY 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 08:35
Net Interconnection Flows 20230130 System Operation Net Interconnection Flows DAY 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
System Load 20230130 System Operation System Load DAY 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
RES Injections 20230130 System Operation RES Injections DAY 30.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 06:05
ISP2 2023-01-31 20230130231035 ISP ISP Results DAY 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 00:40