Πλατφόρμα Διαφάνειας ENTSO-E

Ο ΑΔΜΗΕ είναι μέλος του European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Μπορείτε να επισκεφτείτε την Πλατφόρμα Διαφάνειας του ENTSO-E για ενημέρωση σας.