Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

13.04.2017Υποβολή στη ΡΑΕ του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2018-2027
13.04.2017Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41710 για το έργο "Χωματουργικές Εργασίες & Εκσκαφές ΓΜ 150kV ΜΟΙΡΕΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ"
13.04.2017Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41717 για το έργο: "Προμελέτη γραφείου & αναγνωριστική ωκεανογραφική-βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη & εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδιακού συστήματός τάσης ≥ ±320kV ΣΡ για τη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης"
12.04.2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
12.04.2017Αναβολή συντήρησης Μεγαλόπολης 3
12.04.2017Fallback procedures for the GRIT Capacity Calculation Region - Public Consultation

Δελτία Τύπου

22.02.2017Προσοχή στο πέταγμα των χαρταετών
17.02.2017Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
10.02.2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε
03.02.2017Αμοιβές στελεχών του ΑΔΜΗΕ
01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.