Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
 

Ανακοινώσεις

28.06.2017Δημόσια διαβούλευση επί των προτάσεων για τις διαδικασίες ορισμού (Nomination Procedures) φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς για τις ζώνες προσφορών Ελλάδας΄-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας
27.06.2017Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41704. Ως νέα ορίζεται η 14η Ιουλίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ, καθώς επίσης δόθηκαν οι αλλαγές/προσθήκες στα Τεύχη της Διακήρυξης με το Συμπλήρωμα Νο1.
26.06.2017Ανακοίνωση για επίσκεψη της Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41704 για το έργο :"ΓΜ 400 kV Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης (πύργοι Νο1-Νο312), Σύστημα Δυτικής Στερεάς - Σ/Ζ Αντιρρίου/Λεύκες (πύργοι Νο1 -Νο27)"
26.06.2017ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
23.06.2017Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2017 έως 30/09/2017(επικαιροποιήση)
23.06.2017ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Δελτία Τύπου

22.02.2017Προσοχή στο πέταγμα των χαρταετών
17.02.2017Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
10.02.2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε
03.02.2017Αμοιβές στελεχών του ΑΔΜΗΕ
01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.