Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Ανακοινώσεις

17.11.20171η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο
16.11.2017Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ 41748 για το έργο"Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ιστορικής Καταγραφής και στατιστικής Ανάλυσης Στοιχείων Λειτουργίας & Αγοράς (ΙΚΣΑ)"
15.11.2017Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41732 για το Έργο «Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης»
14.11.2017ΔΝΕΜ – 572 «Υ/Σ GIS 150kV/MT ΜΥΚΟΝΟΥ – Διαμόρφωση – Ενίσχυση πρανών στην περιοχή των Αρχαιολογικών ευρημάτων – Ε.Π.Μ.»
14.11.2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41614 Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ"για το Έργο :"Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπολισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο"
14.11.2017ΔΝΕΜ – 571 «Γ.Μ.150kV Λαμία – Πτολεμαΐδα, Καρδιά – Φλώρινα – Πτολεμαΐδα, Καρδιά - Πτολεμαΐδα (Αποξηλώσεις II Γ.Μ.)»

Δελτία Τύπου

03.11.2017ΜNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ- CHINA DEVELOPMENT BANK
11.10.2017ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GEIDCO O ΑΔΜΗΕ
05.09.2017ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ
31.08.201730 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
25.08.2017Διανομή Προμερίσματος
25.07.2017Μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.