Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

26.05.2016Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την "Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων"
24.05.2016Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα προσεχή Έτη Αξιοπιστίας
24.05.2016Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ - 41606 για το έργο "Κατασκευαστική διαμόρφωση, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τουχώρου εγκατάστασης του νέου κέντρου δεδομένων του κτιρίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης
24.05.2016Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο.5
23.05.2016Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για τη Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41611 για την παροχή Υπηρεσιών Προληπτικού ελέγχου και Κάλυψης Ατυχημάτων, θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 στον 5ο όροφο, 501 γραφείο
20.05.2016ΔΝΕΜ - 535 Γ.Μ. 150 kV ΛΑΜΙΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΚΑΡΔΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΚΑΡΔΙΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (Αποξηλώσεις Γ.Μ.)

Δελτία Τύπου

01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.