Η Άνδρος και η Τήνος διασυνδέονται με καινοτόμα υποβρύχια καλώδια

Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Νέα-Ανακοινώσεις

27.03.2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7116/385/26/03/2020, ΑΔΑ : 6ΩΞΕ4653Π8-3ΥΠ :
20.03.2020Δημόσια διαβούλευση: «Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού»
18.03.2020Mαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού ΔΕΑ-41985
18.03.2020Ηλέκτριση της ΓΜ 150kV Υ/Σ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
06.03.2020Capacity Availability in Greece-Italy Interconnection
03.03.2020Έναρξη Ετήσιας Συντήρησης ΘΗΣ Korinthos Power

Δελτία Τύπου

30.03.2020ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
15.03.2020ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
28.02.2020ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
28.02.2020ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ
24.02.2020ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
11.02.2020ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Πολυμέσα

10.02.2020Ρεκόρ ΑΠΕ στην Ελλάδα το 2019 (Infographic)
01.01.2020Ο ΑΔΜΗΕ με μια ματιά (Infographic)
20.12.2019Τα Κέντρα Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ γίνονται ψηφιακά
07.11.2019Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά ταχέως τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
26.09.2019Ο ΑΔΜΗΕ ποντίζει το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στην Ελλάδα
19.09.2019Οικονομικά αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2019 (Infographic)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.