Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

06.10.2015ΔΑΠΜ-41519 για το έργο: " Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Β.Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη"
29.09.2015Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης, ΔΑΠΜ-41511 για το Έργο : "Προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών λογισμικού επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων ΑΔΜΗΕ"
29.09.2015Συντήρηση συστήματος διασυνοριακού εμπορίου
25.09.2015ΔΑΠΜ-41521 Διακήρυξη για την παροχή Υπηρεσιών :"Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης Εργαζομένων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
24.09.2015Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ - 41510 για την παροχή της υπηρεσίας : "Καθαρισμός των κτιρίων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
23.09.2015Έναρξη ημερήσιων δημοπρασιών με Τουρκία από το SEECAO (Νέες ώρες)

Δελτία Τύπου

21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης
21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.