Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Ανακοινώσεις

15.12.2017Yearly Auction of Year 2018 for the allocation of Physical Transmission Rights, for Imports & Exports at the Greece-Bulgaria interconnection
15.12.2017CAPACITY AVAILABILITY AT GREECE-ITALY INTERCONNECTION
06.12.2017Registration for the Capacity Allocation Rules 2018 : GR<>BG Interconnection
05.12.2017Συνοπτικός Διαγωνισμός ΔΑΠΜ-41768 για τη Διαχείριση των Διατακτικών Σίτισης των Εργαζομένων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
01.12.2017Έκδοση Συμπληρώματος Νο2 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41732 για το έργο "Aνασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης"
01.12.2017Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41756 για την υπηρεσία "Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ

Δελτία Τύπου

29.11.2017Ο ΑΔΜΗΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
03.11.2017ΜNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ- CHINA DEVELOPMENT BANK
11.10.2017ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GEIDCO O ΑΔΜΗΕ
05.09.2017ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ
31.08.201730 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
25.08.2017Διανομή Προμερίσματος
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.