Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων ΑΔΜΗΕ για το 2017

Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Νέα-Ανακοινώσεις

11.02.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC τις περιόδους 16/02/2019 – 22/02/2019 και 24/02/2019 - 28/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
04.02.2019Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
31.01.2019Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 02/02/2019 – 15/02/2019 στην διασύνδεση της Τουρκίας
28.01.2019Ανακοινώνεται η ματαίωση της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕΑ -402821 για την προμήθεια ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ HF 75Ω»
18.01.2019Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
21.12.2018Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Δελτία Τύπου

11.02.2019ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ
11.02.2019ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ
29.01.2019ΑΔΜΗΕ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 175 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2018- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION»
21.12.2018Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΠΑ 2020-2029
07.12.2018ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΧΑΝS ΓΙΑ TH Γ’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30.11.2018Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Βίντεο

11.07.2018Ομιλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Μάνου Μανουσάκη στα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου
29.06.2018Πρώτη Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ
20.04.2018Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017
19.03.2018Εγκαίνια της Α' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
11.09.2017Εταιρικό Βίντεο

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.