Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

19.03.2015Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
18.03.2015Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41505: Σας ενημερώνουμε ότι η επί τόπου επίσκεψη για την παραπάνω γραμμή, θα πραγματοποιηθεί στις 28.03.2015 και ημέρα Σάββατο.
16.03.2015Σας ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41505 για το έργο : "Εργασίες Ενσυρμάτωσης τμήματος ΓΜ 400 kV, ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (από Πύργο 280 έως ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)" , διατίθεται και σε CD
13.03.2015Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Απρίλιο 2015
11.03.2015ΔΑΠΜ- 41505 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
06.03.2015Αύξηση του NTC στη διασύνδεση Ελλάδα - Βουλγαρία από τις 16 ως τις 29 Μαρτίου για τις ώρες 07:00 - 17:00 CET

Δελτία Τύπου

16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης
21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
10.09.2014Υπογραφή συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
05.07.2014Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την απεργία.

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.