Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

18.11.2014ΔΑΠΜ-41413 για το έργο :"Προμήθεια & Εγκατάσταση εξυπηρετητών & λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού για το μηχανογραφικό κέντρο του ΑΔΜΗΕ"
14.11.2014Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Δεκέμβριο 2014
07.11.2014ΔΑΠΜ-41418 "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
16.10.2014SHORT OPERATION INTERRUPTION IN THE GREECE-ITALY INTERCONNECTION
15.10.2014Κατάθεση της 2ης Εγγυητικής Επιστολής για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» έως την 31η Οκτωβρίου 2014
26.09.2014Παράταση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ως την 31/12/2014

Δελτία Τύπου

21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
10.09.2014Υπογραφή συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
05.07.2014Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την απεργία.
02.07.2014Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ
30.06.2014Ολοκλήρωση διαγωνισμού διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.