Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Ανακοινώσεις

18.01.2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤOΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΦΑΣΗ A’)(18/12/2017 – 22/01/2018) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
15.01.2018Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού των ανισορροπιών “Imbalance Netting”, ηλεκτρικής ενέργειας
15.01.2018ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ2
10.01.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 28/02/2018
10.01.2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 28/02/2018
08.01.2018Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων για την δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιανουαρίου 2018

Δελτία Τύπου

20.12.2017ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
29.11.2017Ο ΑΔΜΗΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
03.11.2017ΜNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ- CHINA DEVELOPMENT BANK
11.10.2017ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GEIDCO O ΑΔΜΗΕ
05.09.2017ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ
31.08.201730 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.