Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

29.08.2015Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
25.08.2015Αύξηση NTC στην κατεύθυνση Βουλγαρία Ελλάδα
17.08.2015Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
14.08.2015Ανακοίνωση διεξαγωγής πλειοδοτικών διαγωνισμών για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας για τον μήνα Οκτώβριο
29.07.2015Ηλέκτριση του έργου “Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας” και παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών
28.07.2015ΔΑΠΜ-41420 και Συμπλ. Νο1, Έργο : "Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας ΓΜ 150kV,Διπλού Κυκλώματος ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΑΚΤΙΟ (περιοχή Υ/Σ ΑΚΤΙΟΥ)"

Δελτία Τύπου

18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης
21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
10.09.2014Υπογραφή συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.