Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Ανακοινώσεις

21.09.2017Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη διασύνδεση της Τουρκίας
21.09.2017Συντήρηση Μονάδας Epledison_Thess
20.09.2017Συμπλήρωμα Νο2 και Νο1 της ΔΑΠΜ-41614 Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ"για το Έργο :"Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπολισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο"
20.09.2017Διαγωνισμός ΔΑΠΜ-41749 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
20.09.2017Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην διασύνδεση της Βουλγαρίας
20.09.2017Παράταση Συντήρησης Μονάδας Elpedison_Thess

Δελτία Τύπου

05.09.2017ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ
31.08.201730 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
25.08.2017Διανομή Προμερίσματος
25.07.2017Μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
05.07.2017Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
22.02.2017Προσοχή στο πέταγμα των χαρταετών
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.