Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

19.12.2014Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01.01.2015 σε εφαρμογή του ν.4152/2013
17.12.2014ΔΑΠΜ-41412 "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας ΓΜ 150kV, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην περιοχή της Καλαμάτας"
15.12.2014Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Ιανουάριο 2015
15.12.2014ΔΑΠΜ-41413 ΣΥΜΠΛ.Νο1-"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ"
02.12.2014Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το έτος 2015
24.11.2014Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο της σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Ιταλικά σύνορα.

Δελτία Τύπου

24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης
21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
10.09.2014Υπογραφή συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
05.07.2014Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την απεργία.
02.07.2014Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.