Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

13.08.2014Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Σεπτεμβρίου 2014
13.08.2014Αναθεώρηση προγράμματος συντήρησης μονάδων
28.07.2014Παρουσίαση του έργου της σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Ιταλικά σύνορα.
25.07.2014ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ
25.07.2014Διακοπή λειτουγίας της δισύνδεσης Ελλάδα - Ιταλία λόγω έκτακτων εργασιών.
11.07.2014Κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ -TERNA για την εμπορική επαναλειτουργία της διασύνδεσης Ελλάδα - Ιταλία

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι