Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Ανακοινώσεις

16.10.2017Συμπλήρωμα Νο4 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41528 για το έργο:"Μελέτη, Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150 kV για την αντικατάσταση αντίστοιχων Καλωδίων Ελαίου (OIL-FILLED) στις διασυνδέσεις Άνδρος-Λιβάδι(Ν.Εύβοια) και Άνδρος-Τήνος"
16.10.2017Συμπλήρωμα Νο3 της ΔΑΠΜ-41614 Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ"για το Έργο :"Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπολισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο"
13.10.2017Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41732 για το Έργο «Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης»
13.10.2017Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41755, Α’ Φάση. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Έργο «Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς και Σύστημα Εκκαθάρισης για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης»
11.10.2017Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 16 Οκτωβρίου – 22 Οκτωβρίου 2017 στην διασύνδεση του FYROM
11.10.2017Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41751 για το έργο :"Εργασίες αντικατάστασης αγωγού προστασίας σε αγωγό προστασίας OPGW : ΓΜ 150 kV Αλεξανδρούπολη - Διδυμότειχο"

Δελτία Τύπου

11.10.2017ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GEIDCO O ΑΔΜΗΕ
05.09.2017ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ
31.08.201730 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
25.08.2017Διανομή Προμερίσματος
25.07.2017Μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
05.07.2017Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.