Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

29.01.2015Αύξηση του NTC στην διασύνδεση Ελλάδα Βουλγαρία από τις 5 ως τις 8 Φεβρουρίου
28.01.2015Ακύρωση προγραμματισμένης συντήρησης της διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας
23.01.2015Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή του ν.4152/2013, όπως ισχύει
16.01.2015Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Φεβρουάριο 2015
15.01.2015Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή του ν.4152/2013, όπως ισχύει
13.01.2015Εφαρμογή νέων αριθμητικών τιμών των συντελεστών Απωλειών του Δικτύου

Δελτία Τύπου

16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης
21.11.2014Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
18.09.2014Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
10.09.2014Υπογραφή συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
05.07.2014Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την απεργία.

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.