Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

25.11.2015Διαγωνισμός ΔΑΠΜ-41515 για το έργο: "Προμήθεια αδειών χρήσης και υπηρεσιών μετάπτωσης και αναβάθμισης εταιρικών εφαρμογών"
24.11.2015Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το έτος 2016
24.11.2015Αύξηση NTC στην κατεύθυνση Βουλγαρία -> Ελλάδα
23.11.2015Παράταση Συντήρησης Μονάδας Νο4 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
19.11.2015Ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή Ημερίδας TERRE στη Μαδρίτη
18.11.2015Διαγωνισμός ΔΑΠΜ-41504 για το έργο "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για την εξ'αποστάσεως συλλογή και ανάλυση δεδομένων των ψηφιακών ηλεκτρονόμων προστασίας των Διασυνδ. του δικτύου μεταφ. με τις όμορες χώρες

Δελτία Τύπου

01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.