Μονάδες στο Μητρώο Μονάδων
A/A ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΟΣ
1 ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ 410 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 400.182 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
3 PROTERGIA_CC 432.7 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
4 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι 274 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
5 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ II 274 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
6 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ III 283 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
7 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ IV 283 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
8 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V 342 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
9 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 417 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
10 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I 273 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
11 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ II 273 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
12 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ I 271.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
13 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ II 270.8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
14 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ III 280 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
15 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ IV 280 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
16 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ I 476.3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
17 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ IV 550.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
18 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ V 377.66 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
19 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ III 255 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
20 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ IV 256 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
21 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V 500 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
22 ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ I 289 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
23 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ 334 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΣΗΘΥΑ
24 ΥΗΣ ΑΓΡΑ 50 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
25 ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 108 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
26 ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ 19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
27 ΥΗΣ ΘHΣΑΥΡΟΥ 384 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
28 ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 153 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
29 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 320 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
30 ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 437.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
31 ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ 70 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
32 ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 129.9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
33 ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 210 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
34 ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 116 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
35 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 375 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
36 ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ I 300 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
37 ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ II 33.6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
38 ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ I 150 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
39 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 315 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
40 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
41 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙ 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
42 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙI 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
43 ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ 422.142 ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
44 KORINTHOS_POWER 433.46 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ
  ΣΥΝΟΛΟ 11 976