Ενεργειακά Δεδομένα

Στην Πιστοποιημένη Ωριαία Παραγωγή ΑΠΕ Δικτύου Διανομής, περιλαμβάνεται και η εκτίμηση της παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στη ΧΤ και δε διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Παραγωγής

Επιλογή Έτους