Εβδομαδιαία Δεδομένα
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
28-02-2020 20200228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2020 20200227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2020 20200226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2020 20200225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2020 20200224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2020 20200223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2020 20200222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2020 20200221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2020 20200220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2020 20200219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2020 20200218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2020 20200217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2020 20200216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2020 20200215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2020 20200214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2020 20200213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2020 20200212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2020 20200211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2020 20200210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2020 20200209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2020 20200208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2020 20200207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2020 20200206 Reservoir Filling Rate 01  
05-02-2020 20200205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2020 20200204 Reservoir Filling Rate 01  
01-02-2020 20200201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2020 20200131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2020 20200130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2020 20200129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2020 20200128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2020 20200127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2020 20200126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2020 20200125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2020 20200124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2020 20200123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2020 20200122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2020 20200121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2020 20200120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2020 20200119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2020 20200118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2020 20200117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2020 20200116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2020 20200115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2020 20200114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2020 20200113 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2020 20200111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2020 20200110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2020 20200109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2020 20200108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2020 20200107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2020 20200106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2020 20200105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2020 20200104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2020 20200103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2020 20200102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2020 20200101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2019 20191231 Reservoir Filling Rate 01  
30-12-2019 20191230 Reservoir Filling Rate 01  
29-12-2019 20191229 Reservoir Filling Rate 01  
28-12-2019 20191228 Reservoir Filling Rate 01  
27-12-2019 20191227 Reservoir Filling Rate 01  
26-12-2019 20191226 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2019 20191225 Reservoir Filling Rate 01  
24-12-2019 20191224 Reservoir Filling Rate 01  
23-12-2019 20191223 Reservoir Filling Rate 01  
22-12-2019 20191222 Reservoir Filling Rate 01  
21-12-2019 20191221 Reservoir Filling Rate 01  
20-12-2019 20191220 Reservoir Filling Rate 01  
19-12-2019 20191219 Reservoir Filling Rate 01  
18-12-2019 20191218 Reservoir Filling Rate 01  
17-12-2019 20191217 Reservoir Filling Rate 01  
16-12-2019 20191216 Reservoir Filling Rate 01  
15-12-2019 20191215 Reservoir Filling Rate 01  
14-12-2019 20191214 Reservoir Filling Rate 01  
13-12-2019 20191213 Reservoir Filling Rate 01  
12-12-2019 20191212 Reservoir Filling Rate 01  
11-12-2019 20191211 Reservoir Filling Rate 01  
10-12-2019 20191210 Reservoir Filling Rate 01  
09-12-2019 20191209 Reservoir Filling Rate 01  
08-12-2019 20191208 Reservoir Filling Rate 01  
07-12-2019 20191207 Reservoir Filling Rate 01  
06-12-2019 20191206 Reservoir Filling Rate 01  
05-12-2019 20191205 Reservoir Filling Rate 01  
04-12-2019 20191204 Reservoir Filling Rate 01  
03-12-2019 20191203 Reservoir Filling Rate 01  
02-12-2019 20191202 Reservoir Filling Rate 01  
01-12-2019 20191201 Reservoir Filling Rate 01  
30-11-2019 20191130 Reservoir Filling Rate 01  
29-11-2019 20191129 Reservoir Filling Rate 01  
28-11-2019 20191128 Reservoir Filling Rate 01  
27-11-2019 20191127 Reservoir Filling Rate 01  
26-11-2019 20191126 Reservoir Filling Rate 01  
25-11-2019 20191125 Reservoir Filling Rate 01  
24-11-2019 20191124 Reservoir Filling Rate 01  
23-11-2019 20191123 Reservoir Filling Rate 01  
22-11-2019 20191122 Reservoir Filling Rate 01  
21-11-2019 20191121 Reservoir Filling Rate 01  
20-11-2019 20191120 Reservoir Filling Rate 01  
19-11-2019 20191119 Reservoir Filling Rate 01  
18-11-2019 20191118 Reservoir Filling Rate 01  
17-11-2019 20191117 Reservoir Filling Rate 01  
16-11-2019 20191116 Reservoir Filling Rate 01  
15-11-2019 20191115 Reservoir Filling Rate 01  
14-11-2019 20191114 Reservoir Filling Rate 01  
13-11-2019 20191113 Reservoir Filling Rate 01  
12-11-2019 20191112 Reservoir Filling Rate 01  
11-11-2019 20191111 Reservoir Filling Rate 01  
10-11-2019 20191110 Reservoir Filling Rate 01  
09-11-2019 20191109 Reservoir Filling Rate 01  
08-11-2019 20191108 Reservoir Filling Rate 01  
07-11-2019 20191107 Reservoir Filling Rate 01  
06-11-2019 20191106 Reservoir Filling Rate 01  
05-11-2019 20191105 Reservoir Filling Rate 01  
04-11-2019 20191104 Reservoir Filling Rate 01  
03-11-2019 20191103 Reservoir Filling Rate 01  
02-11-2019 20191102 Reservoir Filling Rate 01  
01-11-2019 20191101 Reservoir Filling Rate 01  
31-10-2019 20191031 Reservoir Filling Rate 01  
30-10-2019 20191030 Reservoir Filling Rate 01  
29-10-2019 20191029 Reservoir Filling Rate 01  
28-10-2019 20191028 Reservoir Filling Rate 01  
27-10-2019 20191027 Reservoir Filling Rate 01  
26-10-2019 20191026 Reservoir Filling Rate 01  
25-10-2019 20191025 Reservoir Filling Rate 01  
24-10-2019 20191024 Reservoir Filling Rate 01  
23-10-2019 20191023 Reservoir Filling Rate 01  
22-10-2019 20191022 Reservoir Filling Rate 01  
21-10-2019 20191021 Reservoir Filling Rate 01  
20-10-2019 20191020 Reservoir Filling Rate 01  
19-10-2019 20191019 Reservoir Filling Rate 01  
18-10-2019 20191018 Reservoir Filling Rate 01  
17-10-2019 20191017 Reservoir Filling Rate 01  
16-10-2019 20191016 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2019 20191015 Reservoir Filling Rate 01  
14-10-2019 20191014 Reservoir Filling Rate 01  
13-10-2019 20191013 Reservoir Filling Rate 01  
12-10-2019 20191012 Reservoir Filling Rate 01  
11-10-2019 20191011 Reservoir Filling Rate 01  
10-10-2019 20191010 Reservoir Filling Rate 01  
09-10-2019 20191009 Reservoir Filling Rate 01  
08-10-2019 20191008 Reservoir Filling Rate 01  
07-10-2019 20191007 Reservoir Filling Rate 01  
06-10-2019 20191006 Reservoir Filling Rate 01  
05-10-2019 20191005 Reservoir Filling Rate 01  
04-10-2019 20191004 Reservoir Filling Rate 01  
03-10-2019 20191003 Reservoir Filling Rate 01  
02-10-2019 20191002 Reservoir Filling Rate 01  
01-10-2019 20191001 Reservoir Filling Rate 01  
30-09-2019 20190930 Reservoir Filling Rate 01  
29-09-2019 20190929 Reservoir Filling Rate 01  
28-09-2019 20190928 Reservoir Filling Rate 01  
27-09-2019 20190927 Reservoir Filling Rate 01  
26-09-2019 20190926 Reservoir Filling Rate 01  
25-09-2019 20190925 Reservoir Filling Rate 01  
24-09-2019 20190924 Reservoir Filling Rate 01  
23-09-2019 20190923 Reservoir Filling Rate 01  
22-09-2019 20190922 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2019 20190921 Reservoir Filling Rate 01  
20-09-2019 20190920 Reservoir Filling Rate 01  
19-09-2019 20190919 Reservoir Filling Rate 01  
18-09-2019 20190918 Reservoir Filling Rate 01  
17-09-2019 20190917 Reservoir Filling Rate 01  
16-09-2019 20190916 Reservoir Filling Rate 01  
15-09-2019 20190915 Reservoir Filling Rate 01  
14-09-2019 20190914 Reservoir Filling Rate 01  
13-09-2019 20190913 Reservoir Filling Rate 01  
12-09-2019 20190912 Reservoir Filling Rate 01  
11-09-2019 20190911 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2019 20190910 Reservoir Filling Rate 01  
09-09-2019 20190909 Reservoir Filling Rate 01  
08-09-2019 20190908 Reservoir Filling Rate 01  
07-09-2019 20190907 Reservoir Filling Rate 01  
06-09-2019 20190906 Reservoir Filling Rate 01  
05-09-2019 20190905 Reservoir Filling Rate 01  
04-09-2019 20190904 Reservoir Filling Rate 01  
03-09-2019 20190903 Reservoir Filling Rate 01  
02-09-2019 20190902 Reservoir Filling Rate 01  
01-09-2019 20190901 Reservoir Filling Rate 01  
31-08-2019 20190831 Reservoir Filling Rate 01  
30-08-2019 20190830 Reservoir Filling Rate 01  
29-08-2019 20190829 Reservoir Filling Rate 01  
28-08-2019 20190828 Reservoir Filling Rate 01  
27-08-2019 20190827 Reservoir Filling Rate 01  
26-08-2019 20190826 Reservoir Filling Rate 01  
25-08-2019 20190825 Reservoir Filling Rate 01  
24-08-2019 20190824 Reservoir Filling Rate 01  
23-08-2019 20190823 Reservoir Filling Rate 01  
22-08-2019 20190822 Reservoir Filling Rate 01  
21-08-2019 20190821 Reservoir Filling Rate 01  
20-08-2019 20190820 Reservoir Filling Rate 01  
19-08-2019 20190819 Reservoir Filling Rate 01  
18-08-2019 20190818 Reservoir Filling Rate 01  
17-08-2019 20190817 Reservoir Filling Rate 01  
16-08-2019 20190816 Reservoir Filling Rate 01  
15-08-2019 20190815 Reservoir Filling Rate 01  
14-08-2019 20190814 Reservoir Filling Rate 01  
13-08-2019 20190813 Reservoir Filling Rate 01  
12-08-2019 20190812 Reservoir Filling Rate 01  
11-08-2019 20190811 Reservoir Filling Rate 01  
10-08-2019 20190810 Reservoir Filling Rate 01  
09-08-2019 20190809 Reservoir Filling Rate 01  
08-08-2019 20190808 Reservoir Filling Rate 01  
07-08-2019 20190807 Reservoir Filling Rate 01  
06-08-2019 20190806 Reservoir Filling Rate 01  
05-08-2019 20190805 Reservoir Filling Rate 01  
04-08-2019 20190804 Reservoir Filling Rate 01  
03-08-2019 20190803 Reservoir Filling Rate 01  
02-08-2019 20190802 Reservoir Filling Rate 01  
01-08-2019 20190801 Reservoir Filling Rate 01  
31-07-2019 20190731 Reservoir Filling Rate 01  
30-07-2019 20190730 Reservoir Filling Rate 01  
29-07-2019 20190729 Reservoir Filling Rate 01  
28-07-2019 20190728 Reservoir Filling Rate 01  
27-07-2019 20190727 Reservoir Filling Rate 01  
26-07-2019 20190726 Reservoir Filling Rate 01  
25-07-2019 20190725 Reservoir Filling Rate 01  
24-07-2019 20190724 Reservoir Filling Rate 01  
23-07-2019 20190723 Reservoir Filling Rate 01  
22-07-2019 20190722 Reservoir Filling Rate 01  
21-07-2019 20190721 Reservoir Filling Rate 01  
20-07-2019 20190720 Reservoir Filling Rate 01  
19-07-2019 20190719 Reservoir Filling Rate 01  
18-07-2019 20190718 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2019 20190717 Reservoir Filling Rate 01  
16-07-2019 20190716 Reservoir Filling Rate 01  
15-07-2019 20190715 Reservoir Filling Rate 01  
14-07-2019 20190714 Reservoir Filling Rate 01  
13-07-2019 20190713 Reservoir Filling Rate 01  
12-07-2019 20190712 Reservoir Filling Rate 01  
11-07-2019 20190711 Reservoir Filling Rate 01  
10-07-2019 20190710 Reservoir Filling Rate 01  
09-07-2019 20190709 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2019 20190708 Reservoir Filling Rate 01  
07-07-2019 20190707 Reservoir Filling Rate 01  
06-07-2019 20190706 Reservoir Filling Rate 01  
05-07-2019 20190705 Reservoir Filling Rate 01  
04-07-2019 20190704 Reservoir Filling Rate 01  
03-07-2019 20190703 Reservoir Filling Rate 01  
02-07-2019 20190702 Reservoir Filling Rate 01  
01-07-2019 20190701 Reservoir Filling Rate 01  
29-06-2019 20190629 Reservoir Filling Rate 01  
28-06-2019 20190628 Reservoir Filling Rate 01  
27-06-2019 20190627 Reservoir Filling Rate 01  
26-06-2019 20190626 Reservoir Filling Rate 01  
25-06-2019 20190625 Reservoir Filling Rate 01  
24-06-2019 20190624 Reservoir Filling Rate 01  
23-06-2019 20190623 Reservoir Filling Rate 01  
22-06-2019 20190622 Reservoir Filling Rate 01  
21-06-2019 20190621 Reservoir Filling Rate 01  
20-06-2019 20190620 Reservoir Filling Rate 01  
19-06-2019 20190619 Reservoir Filling Rate 01  
18-06-2019 20190618 Reservoir Filling Rate 01  
17-06-2019 20190617 Reservoir Filling Rate 01  
16-06-2019 20190616 Reservoir Filling Rate 01  
15-06-2019 20190615 Reservoir Filling Rate 01  
14-06-2019 20190614 Reservoir Filling Rate 01  
13-06-2019 20190613 Reservoir Filling Rate 01  
12-06-2019 20190612 Reservoir Filling Rate 01  
11-06-2019 20190611 Reservoir Filling Rate 01  
10-06-2019 20190610 Reservoir Filling Rate 01  
09-06-2019 20190609 Reservoir Filling Rate 01  
08-06-2019 20190608 Reservoir Filling Rate 01  
07-06-2019 20190607 Reservoir Filling Rate 01  
06-06-2019 20190606 Reservoir Filling Rate 01  
05-06-2019 20190605 Reservoir Filling Rate 01  
04-06-2019 20190604 Reservoir Filling Rate 01  
03-06-2019 20190603 Reservoir Filling Rate 01  
02-06-2019 20190602 Reservoir Filling Rate 01  
01-06-2019 20190601 Reservoir Filling Rate 01  
31-05-2019 20190531 Reservoir Filling Rate 01  
30-05-2019 20190530 Reservoir Filling Rate 01  
29-05-2019 20190529 Reservoir Filling Rate 01  
28-05-2019 20190528 Reservoir Filling Rate 01  
27-05-2019 20190527 Reservoir Filling Rate 01  
26-05-2019 20190526 Reservoir Filling Rate 01  
25-05-2019 20190525 Reservoir Filling Rate 01  
24-05-2019 20190524 Reservoir Filling Rate 01  
23-05-2019 20190523 Reservoir Filling Rate 01  
22-05-2019 20190522 Reservoir Filling Rate 01  
21-05-2019 20190521 Reservoir Filling Rate 01  
20-05-2019 20190520 Reservoir Filling Rate 01  
19-05-2019 20190519 Reservoir Filling Rate 01  
18-05-2019 20190518 Reservoir Filling Rate 01  
17-05-2019 20190517 Reservoir Filling Rate 01  
16-05-2019 20190516 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2019 20190515 Reservoir Filling Rate 01  
14-05-2019 20190514 Reservoir Filling Rate 01  
13-05-2019 20190513 Reservoir Filling Rate 01  
12-05-2019 20190512 Reservoir Filling Rate 01  
11-05-2019 20190511 Reservoir Filling Rate 01  
10-05-2019 20190510 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2019 20190509 Reservoir Filling Rate 01  
08-05-2019 20190508 Reservoir Filling Rate 01  
07-05-2019 20190507 Reservoir Filling Rate 01  
06-05-2019 20190506 Reservoir Filling Rate 01  
05-05-2019 20190505 Reservoir Filling Rate 01  
04-05-2019 20190504 Reservoir Filling Rate 01  
03-05-2019 20190503 Reservoir Filling Rate 01  
02-05-2019 20190502 Reservoir Filling Rate 01  
01-05-2019 20190501 Reservoir Filling Rate 01  
30-04-2019 20190430 Reservoir Filling Rate 01  
29-04-2019 20190429 Reservoir Filling Rate 01  
28-04-2019 20190428 Reservoir Filling Rate 01  
27-04-2019 20190427 Reservoir Filling Rate 01  
26-04-2019 20190426 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2019 20190425 Reservoir Filling Rate 01  
24-04-2019 20190424 Reservoir Filling Rate 01  
23-04-2019 20190423 Reservoir Filling Rate 01  
22-04-2019 20190422 Reservoir Filling Rate 01  
21-04-2019 20190421 Reservoir Filling Rate 01  
20-04-2019 20190420 Reservoir Filling Rate 01  
19-04-2019 20190419 Reservoir Filling Rate 01  
18-04-2019 20190418 Reservoir Filling Rate 01  
17-04-2019 20190417 Reservoir Filling Rate 01  
16-04-2019 20190416 Reservoir Filling Rate 01  
15-04-2019 20190415 Reservoir Filling Rate 01  
14-04-2019 20190414 Reservoir Filling Rate 01  
13-04-2019 20190413 Reservoir Filling Rate 01  
12-04-2019 20190412 Reservoir Filling Rate 01  
11-04-2019 20190411 Reservoir Filling Rate 01  
10-04-2019 20190410 Reservoir Filling Rate 01  
09-04-2019 20190409 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2019 20190408 Reservoir Filling Rate 01  
07-04-2019 20190407 Reservoir Filling Rate 01  
06-04-2019 20190406 Reservoir Filling Rate 01  
05-04-2019 20190405 Reservoir Filling Rate 01  
04-04-2019 20190404 Reservoir Filling Rate 01  
03-04-2019 20190403 Reservoir Filling Rate 01  
02-04-2019 20190402 Reservoir Filling Rate 01  
01-04-2019 20190401 Reservoir Filling Rate 01  
31-03-2019 20190331 Reservoir Filling Rate 01  
30-03-2019 20190330 Reservoir Filling Rate 01  
29-03-2019 20190329 Reservoir Filling Rate 01  
28-03-2019 20190328 Reservoir Filling Rate 01  
27-03-2019 20190327 Reservoir Filling Rate 01  
26-03-2019 20190326 Reservoir Filling Rate 01  
25-03-2019 20190325 Reservoir Filling Rate 01  
24-03-2019 20190324 Reservoir Filling Rate 01  
23-03-2019 20190323 Reservoir Filling Rate 01  
22-03-2019 20190322 Reservoir Filling Rate 01  
21-03-2019 20190321 Reservoir Filling Rate 01  
20-03-2019 20190320 Reservoir Filling Rate 01  
19-03-2019 20190319 Reservoir Filling Rate 01  
18-03-2019 20190318 Reservoir Filling Rate 01  
17-03-2019 20190317 Reservoir Filling Rate 01  
16-03-2019 20190316 Reservoir Filling Rate 01  
15-03-2019 20190315 Reservoir Filling Rate 01  
14-03-2019 20190314 Reservoir Filling Rate 01  
13-03-2019 20190313 Reservoir Filling Rate 01  
12-03-2019 20190312 Reservoir Filling Rate 01  
11-03-2019 20190311 Reservoir Filling Rate 01  
10-03-2019 20190310 Reservoir Filling Rate 01  
09-03-2019 20190309 Reservoir Filling Rate 01  
08-03-2019 20190308 Reservoir Filling Rate 01  
07-03-2019 20190307 Reservoir Filling Rate 01  
06-03-2019 20190306 Reservoir Filling Rate 01  
05-03-2019 20190305 Reservoir Filling Rate 01  
04-03-2019 20190304 Reservoir Filling Rate 01  
03-03-2019 20190303 Reservoir Filling Rate 01  
02-03-2019 20190302 Reservoir Filling Rate 01  
01-03-2019 20190301 Reservoir Filling Rate 01  
28-02-2019 20190228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2019 20190227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2019 20190226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2019 20190225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2019 20190224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2019 20190223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2019 20190222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2019 20190221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2019 20190220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2019 20190219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2019 20190218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2019 20190217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2019 20190216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2019 20190215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2019 20190214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2019 20190213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2019 20190212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2019 20190211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2019 20190210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2019 20190209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2019 20190208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2019 20190207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2019 20190206 Reservoir Filling Rate 01  
05-02-2019 20190205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2019 20190204 Reservoir Filling Rate 01  
03-02-2019 20190203 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2019 20190202 Reservoir Filling Rate 01  
01-02-2019 20190201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2019 20190131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2019 20190130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2019 20190129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2019 20190128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2019 20190127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2019 20190126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2019 20190125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2019 20190124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2019 20190123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2019 20190122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2019 20190121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2019 20190120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2019 20190119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2019 20190118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2019 20190117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2019 20190116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2019 20190115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2019 20190114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2019 20190113 Reservoir Filling Rate 01  
12-01-2019 20190112 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2019 20190111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2019 20190110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2019 20190109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2019 20190108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2019 20190107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2019 20190106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2019 20190105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2019 20190104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2019 20190103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2019 20190102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2019 20190101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2018 20181231 Reservoir Filling Rate 01  
30-12-2018 20181230 Reservoir Filling Rate 01  
29-12-2018 20181229 Reservoir Filling Rate 01  
28-12-2018 20181228 Reservoir Filling Rate 01  
27-12-2018 20181227 Reservoir Filling Rate 01  
26-12-2018 20181226 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2018 20181225 Reservoir Filling Rate 01  
24-12-2018 20181224 Reservoir Filling Rate 01  
23-12-2018 20181223 Reservoir Filling Rate 01  
22-12-2018 20181222 Reservoir Filling Rate 01  
21-12-2018 20181221 Reservoir Filling Rate 01  
20-12-2018 20181220 Reservoir Filling Rate 01  
19-12-2018 20181219 Reservoir Filling Rate 01  
18-12-2018 20181218 Reservoir Filling Rate 01  
17-12-2018 20181217 Reservoir Filling Rate 01  
16-12-2018 20181216 Reservoir Filling Rate 01  
15-12-2018 20181215 Reservoir Filling Rate 01  
14-12-2018 20181214 Reservoir Filling Rate 01  
13-12-2018 20181213 Reservoir Filling Rate 01  
12-12-2018 20181212 Reservoir Filling Rate 01  
11-12-2018 20181211 Reservoir Filling Rate 01  
10-12-2018 20181210 Reservoir Filling Rate 01  
09-12-2018 20181209 Reservoir Filling Rate 01  
08-12-2018 20181208 Reservoir Filling Rate 01  
07-12-2018 20181207 Reservoir Filling Rate 01  
06-12-2018 20181206 Reservoir Filling Rate 01  
05-12-2018 20181205 Reservoir Filling Rate 01  
04-12-2018 20181204 Reservoir Filling Rate 01  
03-12-2018 20181203 Reservoir Filling Rate 01  
02-12-2018 20181202 Reservoir Filling Rate 01  
01-12-2018 20181201 Reservoir Filling Rate 01  
30-11-2018 20181130 Reservoir Filling Rate 01  
29-11-2018 20181129 Reservoir Filling Rate 01  
28-11-2018 20181128 Reservoir Filling Rate 01  
27-11-2018 20181127 Reservoir Filling Rate 01  
26-11-2018 20181126 Reservoir Filling Rate 01  
25-11-2018 20181125 Reservoir Filling Rate 01  
24-11-2018 20181124 Reservoir Filling Rate 01  
23-11-2018 20181123 Reservoir Filling Rate 01  
22-11-2018 20181122 Reservoir Filling Rate 01  
21-11-2018 20181121 Reservoir Filling Rate 01  
20-11-2018 20181120 Reservoir Filling Rate 01  
19-11-2018 20181119 Reservoir Filling Rate 01  
18-11-2018 20181118 Reservoir Filling Rate 01  
17-11-2018 20181117 Reservoir Filling Rate 01  
15-11-2018 20181115 Reservoir Filling Rate 01  
14-11-2018 20181114 Reservoir Filling Rate 01  
13-11-2018 20181113 Reservoir Filling Rate 01  
12-11-2018 20181112 Reservoir Filling Rate 01  
11-11-2018 20181111 Reservoir Filling Rate 01  
10-11-2018 20181110 Reservoir Filling Rate 01  
09-11-2018 20181109 Reservoir Filling Rate 01  
08-11-2018 20181108 Reservoir Filling Rate 01  
07-11-2018 20181107 Reservoir Filling Rate 01  
06-11-2018 20181106 Reservoir Filling Rate 01  
05-11-2018 20181105 Reservoir Filling Rate 01  
04-11-2018 20181104 Reservoir Filling Rate 01  
03-11-2018 20181103 Reservoir Filling Rate 01  
02-11-2018 20181102 Reservoir Filling Rate 01  
01-11-2018 20181101 Reservoir Filling Rate 01  
31-10-2018 20181031 Reservoir Filling Rate 01  
30-10-2018 20181030 Reservoir Filling Rate 01  
29-10-2018 20181029 Reservoir Filling Rate 01  
28-10-2018 20181028 Reservoir Filling Rate 01  
27-10-2018 20181027 Reservoir Filling Rate 01  
26-10-2018 20181026 Reservoir Filling Rate 01  
25-10-2018 20181025 Reservoir Filling Rate 01  
24-10-2018 20181024 Reservoir Filling Rate 01  
23-10-2018 20181023 Reservoir Filling Rate 01  
22-10-2018 20181022 Reservoir Filling Rate 01  
21-10-2018 20181021 Reservoir Filling Rate 01  
20-10-2018 20181020 Reservoir Filling Rate 01  
19-10-2018 20181019 Reservoir Filling Rate 01  
18-10-2018 20181018 Reservoir Filling Rate 01  
17-10-2018 20181017 Reservoir Filling Rate 01  
16-10-2018 20181016 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2018 20181015 Reservoir Filling Rate 01  
14-10-2018 20181014 Reservoir Filling Rate 01  
13-10-2018 20181013 Reservoir Filling Rate 01  
12-10-2018 20181012 Reservoir Filling Rate 01  
11-10-2018 20181011 Reservoir Filling Rate 01  
10-10-2018 20181010 Reservoir Filling Rate 01  
09-10-2018 20181009 Reservoir Filling Rate 01  
08-10-2018 20181008 Reservoir Filling Rate 01  
07-10-2018 20181007 Reservoir Filling Rate 01  
06-10-2018 20181006 Reservoir Filling Rate 01  
05-10-2018 20181005 Reservoir Filling Rate 01  
04-10-2018 20181004 Reservoir Filling Rate 01  
03-10-2018 20181003 Reservoir Filling Rate 01  
02-10-2018 20181002 Reservoir Filling Rate 01  
01-10-2018 20181001 Reservoir Filling Rate 01  
30-09-2018 20180930 Reservoir Filling Rate 01  
29-09-2018 20180929 Reservoir Filling Rate 01  
28-09-2018 20180928 Reservoir Filling Rate 01  
27-09-2018 20180927 Reservoir Filling Rate 01  
26-09-2018 20180926 Reservoir Filling Rate 01  
25-09-2018 20180925 Reservoir Filling Rate 01  
24-09-2018 20180924 Reservoir Filling Rate 01  
23-09-2018 20180923 Reservoir Filling Rate 01  
22-09-2018 20180922 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2018 20180921 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2018 20180921 Reservoir Filling Rate 02  
21-09-2018 20180921 Reservoir Filling Rate 03  
20-09-2018 20180920 Reservoir Filling Rate 01  
19-09-2018 20180919 Reservoir Filling Rate 01  
18-09-2018 20180918 Reservoir Filling Rate 01  
17-09-2018 20180917 Reservoir Filling Rate 01  
16-09-2018 20180916 Reservoir Filling Rate 01  
15-09-2018 20180915 Reservoir Filling Rate 01  
14-09-2018 20180914 Reservoir Filling Rate 01  
13-09-2018 20180913 Reservoir Filling Rate 01  
12-09-2018 20180912 Reservoir Filling Rate 01  
11-09-2018 20180911 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2018 20180910 Reservoir Filling Rate 01  
09-09-2018 20180909 Reservoir Filling Rate 01  
08-09-2018 20180908 Reservoir Filling Rate 01  
07-09-2018 20180907 Reservoir Filling Rate 01  
06-09-2018 20180906 Reservoir Filling Rate 01  
05-09-2018 20180905 Reservoir Filling Rate 01  
04-09-2018 20180904 Reservoir Filling Rate 01  
03-09-2018 20180903 Reservoir Filling Rate 01  
02-09-2018 20180902 Reservoir Filling Rate 01  
01-09-2018 20180901 Reservoir Filling Rate 01  
31-08-2018 20180831 Reservoir Filling Rate 01  
30-08-2018 20180830 Reservoir Filling Rate 01  
29-08-2018 20180829 Reservoir Filling Rate 01  
28-08-2018 20180828 Reservoir Filling Rate 01  
27-08-2018 20180827 Reservoir Filling Rate 01  
26-08-2018 20180826 Reservoir Filling Rate 01  
25-08-2018 20180825 Reservoir Filling Rate 01  
24-08-2018 20180824 Reservoir Filling Rate 01  
23-08-2018 20180823 Reservoir Filling Rate 01  
22-08-2018 20180822 Reservoir Filling Rate 01  
21-08-2018 20180821 Reservoir Filling Rate 01  
20-08-2018 20180820 Reservoir Filling Rate 01  
19-08-2018 20180819 Reservoir Filling Rate 01  
18-08-2018 20180818 Reservoir Filling Rate 01  
17-08-2018 20180817 Reservoir Filling Rate 01  
16-08-2018 20180816 Reservoir Filling Rate 01  
15-08-2018 20180815 Reservoir Filling Rate 01  
14-08-2018 20180814 Reservoir Filling Rate 01  
13-08-2018 20180813 Reservoir Filling Rate 01  
12-08-2018 20180812 Reservoir Filling Rate 01  
11-08-2018 20180811 Reservoir Filling Rate 01  
10-08-2018 20180810 Reservoir Filling Rate 01  
09-08-2018 20180809 Reservoir Filling Rate 01  
08-08-2018 20180808 Reservoir Filling Rate 01  
07-08-2018 20180807 Reservoir Filling Rate 01  
06-08-2018 20180806 Reservoir Filling Rate 01  
05-08-2018 20180805 Reservoir Filling Rate 01  
04-08-2018 20180804 Reservoir Filling Rate 01  
03-08-2018 20180803 Reservoir Filling Rate 01  
02-08-2018 20180802 Reservoir Filling Rate 01  
01-08-2018 20180801 Reservoir Filling Rate 01  
31-07-2018 20180731 Reservoir Filling Rate 01  
30-07-2018 20180730 Reservoir Filling Rate 01  
29-07-2018 20180729 Reservoir Filling Rate 01  
28-07-2018 20180728 Reservoir Filling Rate 01  
27-07-2018 20180727 Reservoir Filling Rate 01  
26-07-2018 20180726 Reservoir Filling Rate 01  
25-07-2018 20180725 Reservoir Filling Rate 01  
24-07-2018 20180724 Reservoir Filling Rate 01  
23-07-2018 20180723 Reservoir Filling Rate 01  
22-07-2018 20180722 Reservoir Filling Rate 01  
21-07-2018 20180721 Reservoir Filling Rate 01  
20-07-2018 20180720 Reservoir Filling Rate 01  
19-07-2018 20180719 Reservoir Filling Rate 01  
18-07-2018 20180718 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2018 20180717 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2018 20180717 Reservoir Filling Rate 02  
16-07-2018 20180716 Reservoir Filling Rate 01  
15-07-2018 20180715 Reservoir Filling Rate 01  
14-07-2018 20180714 Reservoir Filling Rate 01  
13-07-2018 20180713 Reservoir Filling Rate 01  
12-07-2018 20180712 Reservoir Filling Rate 01  
11-07-2018 20180711 Reservoir Filling Rate 01  
10-07-2018 20180710 Reservoir Filling Rate 01  
09-07-2018 20180709 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2018 20180708 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2018 20180708 Reservoir Filling Rate 02  
07-07-2018 20180707 Reservoir Filling Rate 01  
06-07-2018 20180706 Reservoir Filling Rate 01  
05-07-2018 20180705 Reservoir Filling Rate 01  
04-07-2018 20180704 Reservoir Filling Rate 01  
03-07-2018 20180703 Reservoir Filling Rate 01  
02-07-2018 20180702 Reservoir Filling Rate 01  
01-07-2018 20180701 Reservoir Filling Rate 01  
30-06-2018 20180630 Reservoir Filling Rate 01  
29-06-2018 20180629 Reservoir Filling Rate 01  
28-06-2018 20180628 Reservoir Filling Rate 01  
27-06-2018 20180627 Reservoir Filling Rate 01  
26-06-2018 20180626 Reservoir Filling Rate 01  
25-06-2018 20180625 Reservoir Filling Rate 01  
24-06-2018 20180624 Reservoir Filling Rate 01  
23-06-2018 20180623 Reservoir Filling Rate 01  
22-06-2018 20180622 Reservoir Filling Rate 01  
21-06-2018 20180621 Reservoir Filling Rate 01  
20-06-2018 20180620 Reservoir Filling Rate 01  
19-06-2018 20180619 Reservoir Filling Rate 01  
18-06-2018 20180618 Reservoir Filling Rate 01  
17-06-2018 20180617 Reservoir Filling Rate 01  
16-06-2018 20180616 Reservoir Filling Rate 01  
15-06-2018 20180615 Reservoir Filling Rate 01  
14-06-2018 20180614 Reservoir Filling Rate 01  
13-06-2018 20180613 Reservoir Filling Rate 01  
12-06-2018 20180612 Reservoir Filling Rate 01  
11-06-2018 20180611 Reservoir Filling Rate 01  
10-06-2018 20180610 Reservoir Filling Rate 01  
09-06-2018 20180609 Reservoir Filling Rate 01  
08-06-2018 20180608 Reservoir Filling Rate 01  
07-06-2018 20180607 Reservoir Filling Rate 01  
06-06-2018 20180606 Reservoir Filling Rate 01  
05-06-2018 20180605 Reservoir Filling Rate 01  
04-06-2018 20180604 Reservoir Filling Rate 01  
03-06-2018 20180603 Reservoir Filling Rate 01  
02-06-2018 20180602 Reservoir Filling Rate 01  
01-06-2018 20180601 Reservoir Filling Rate 01  
31-05-2018 20180531 Reservoir Filling Rate 01  
30-05-2018 20180530 Reservoir Filling Rate 01  
29-05-2018 20180529 Reservoir Filling Rate 01  
28-05-2018 20180528 Reservoir Filling Rate 01  
27-05-2018 20180527 Reservoir Filling Rate 01  
26-05-2018 20180526 Reservoir Filling Rate 01  
25-05-2018 20180525 Reservoir Filling Rate 01  
24-05-2018 20180524 Reservoir Filling Rate 01  
23-05-2018 20180523 Reservoir Filling Rate 01  
22-05-2018 20180522 Reservoir Filling Rate 01  
21-05-2018 20180521 Reservoir Filling Rate 01  
18-05-2018 20180518 Reservoir Filling Rate 01  
17-05-2018 20180517 Reservoir Filling Rate 01  
16-05-2018 20180516 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2018 20180515 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2018 20180515 Reservoir Filling Rate 02  
14-05-2018 20180514 Reservoir Filling Rate 01  
13-05-2018 20180513 Reservoir Filling Rate 01  
12-05-2018 20180512 Reservoir Filling Rate 01  
11-05-2018 20180511 Reservoir Filling Rate 01  
10-05-2018 20180510 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2018 20180509 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2018 20180509 Reservoir Filling Rate 02  
08-05-2018 20180508 Reservoir Filling Rate 01  
07-05-2018 20180507 Reservoir Filling Rate 01  
06-05-2018 20180506 Reservoir Filling Rate 01  
05-05-2018 20180505 Reservoir Filling Rate 01  
04-05-2018 20180504 Reservoir Filling Rate 01  
03-05-2018 20180503 Reservoir Filling Rate 01  
02-05-2018 20180502 Reservoir Filling Rate 01  
01-05-2018 20180501 Reservoir Filling Rate 01  
30-04-2018 20180430 Reservoir Filling Rate 01  
29-04-2018 20180429 Reservoir Filling Rate 01  
28-04-2018 20180428 Reservoir Filling Rate 01  
27-04-2018 20180427 Reservoir Filling Rate 01  
26-04-2018 20180426 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 02  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 03  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 04  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 05  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 06  
25-04-2018 20180425 Reservoir Filling Rate 07  
24-04-2018 20180424 Reservoir Filling Rate 01  
24-04-2018 20180424 Reservoir Filling Rate 02  
23-04-2018 20180423 Reservoir Filling Rate 01  
22-04-2018 20180422 Reservoir Filling Rate 01  
21-04-2018 20180421 Reservoir Filling Rate 01  
20-04-2018 20180420 Reservoir Filling Rate 01  
19-04-2018 20180419 Reservoir Filling Rate 01  
18-04-2018 20180418 Reservoir Filling Rate 01  
17-04-2018 20180417 Reservoir Filling Rate 01  
16-04-2018 20180416 Reservoir Filling Rate 01  
15-04-2018 20180415 Reservoir Filling Rate 01  
14-04-2018 20180414 Reservoir Filling Rate 01  
13-04-2018 20180413 Reservoir Filling Rate 01  
12-04-2018 20180412 Reservoir Filling Rate 01  
11-04-2018 20180411 Reservoir Filling Rate 01  
10-04-2018 20180410 Reservoir Filling Rate 01  
09-04-2018 20180409 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2018 20180408 Reservoir Filling Rate 01  
07-04-2018 20180407 Reservoir Filling Rate 01  
06-04-2018 20180406 Reservoir Filling Rate 01  
05-04-2018 20180405 Reservoir Filling Rate 01  
04-04-2018 20180404 Reservoir Filling Rate 01  
03-04-2018 20180403 Reservoir Filling Rate 01  
02-04-2018 20180402 Reservoir Filling Rate 01  
01-04-2018 20180401 Reservoir Filling Rate 01  
31-03-2018 20180331 Reservoir Filling Rate 01  
30-03-2018 20180330 Reservoir Filling Rate 01  
29-03-2018 20180329 Reservoir Filling Rate 01  
28-03-2018 20180328 Reservoir Filling Rate 01  
27-03-2018 20180327 Reservoir Filling Rate 01  
26-03-2018 20180326 Reservoir Filling Rate 01  
25-03-2018 20180325 Reservoir Filling Rate 01  
24-03-2018 20180324 Reservoir Filling Rate 01  
23-03-2018 20180323 Reservoir Filling Rate 01  
22-03-2018 20180322 Reservoir Filling Rate 01  
21-03-2018 20180321 Reservoir Filling Rate 01  
20-03-2018 20180320 Reservoir Filling Rate 01  
19-03-2018 20180319 Reservoir Filling Rate 01  
18-03-2018 20180318 Reservoir Filling Rate 01  
17-03-2018 20180317 Reservoir Filling Rate 01  
16-03-2018 20180316 Reservoir Filling Rate 01  
15-03-2018 20180315 Reservoir Filling Rate 01  
14-03-2018 20180314 Reservoir Filling Rate 01  
13-03-2018 20180313 Reservoir Filling Rate 01  
12-03-2018 20180312 Reservoir Filling Rate 01  
11-03-2018 20180311 Reservoir Filling Rate 01  
10-03-2018 20180310 Reservoir Filling Rate 01  
09-03-2018 20180309 Reservoir Filling Rate 01  
08-03-2018 20180308 Reservoir Filling Rate 01  
07-03-2018 20180307 Reservoir Filling Rate 01  
06-03-2018 20180306 Reservoir Filling Rate 01  
05-03-2018 20180305 Reservoir Filling Rate 01  
04-03-2018 20180304 Reservoir Filling Rate 01  
03-03-2018 20180303 Reservoir Filling Rate 01  
02-03-2018 20180302 Reservoir Filling Rate 01  
01-03-2018 20180301 Reservoir Filling Rate 01  
28-02-2018 20180228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2018 20180227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2018 20180226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2018 20180225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2018 20180224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2018 20180223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2018 20180222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2018 20180221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2018 20180220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2018 20180219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2018 20180218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2018 20180217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2018 20180216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2018 20180215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2018 20180214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2018 20180213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2018 20180212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2018 20180211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2018 20180210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2018 20180209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2018 20180208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2018 20180207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2018 20180206 Reservoir Filling Rate 01  
05-02-2018 20180205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2018 20180204 Reservoir Filling Rate 01  
03-02-2018 20180203 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2018 20180202 Reservoir Filling Rate 01  
01-02-2018 20180201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2018 20180131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2018 20180130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2018 20180129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2018 20180128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2018 20180127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2018 20180126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2018 20180125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2018 20180124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2018 20180123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2018 20180122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2018 20180121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2018 20180120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2018 20180119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2018 20180118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2018 20180117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2018 20180116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2018 20180115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2018 20180114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2018 20180113 Reservoir Filling Rate 01  
12-01-2018 20180112 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2018 20180111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2018 20180110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2018 20180109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2018 20180108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2018 20180107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2018 20180106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2018 20180105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2018 20180104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2018 20180103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2018 20180102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2018 20180101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2017 20171231 Reservoir Filling Rate 01  
30-12-2017 20171230 Reservoir Filling Rate 01  
29-12-2017 20171229 Reservoir Filling Rate 01  
28-12-2017 20171228 Reservoir Filling Rate 01  
27-12-2017 20171227 Reservoir Filling Rate 01  
26-12-2017 20171226 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2017 20171225 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2017 20171225 Reservoir Filling Rate 02  
25-12-2017 20171225 Reservoir Filling Rate 03  
25-12-2017 20171225 Reservoir Filling Rate 04  
24-12-2017 20171224 Reservoir Filling Rate 01  
23-12-2017 20171223 Reservoir Filling Rate 01  
22-12-2017 20171222 Reservoir Filling Rate 01  
21-12-2017 20171221 Reservoir Filling Rate 01  
20-12-2017 20171220 Reservoir Filling Rate 01  
19-12-2017 20171219 Reservoir Filling Rate 01  
18-12-2017 20171218 Reservoir Filling Rate 01  
17-12-2017 20171217 Reservoir Filling Rate 01  
16-12-2017 20171216 Reservoir Filling Rate 01  
15-12-2017 20171215 Reservoir Filling Rate 01  
14-12-2017 20171214 Reservoir Filling Rate 01  
13-12-2017 20171213 Reservoir Filling Rate 01  
12-12-2017 20171212 Reservoir Filling Rate 01  
11-12-2017 20171211 Reservoir Filling Rate 01  
10-12-2017 20171210 Reservoir Filling Rate 01  
09-12-2017 20171209 Reservoir Filling Rate 01  
08-12-2017 20171208 Reservoir Filling Rate 01  
07-12-2017 20171207 Reservoir Filling Rate 01  
06-12-2017 20171206 Reservoir Filling Rate 01  
05-12-2017 20171205 Reservoir Filling Rate 01  
04-12-2017 20171204 Reservoir Filling Rate 01  
03-12-2017 20171203 Reservoir Filling Rate 01  
02-12-2017 20171202 Reservoir Filling Rate 01  
01-12-2017 20171201 Reservoir Filling Rate 01  
30-11-2017 20171130 Reservoir Filling Rate 01  
29-11-2017 20171129 Reservoir Filling Rate 01  
28-11-2017 20171128 Reservoir Filling Rate 01  
27-11-2017 20171127 Reservoir Filling Rate 01  
26-11-2017 20171126 Reservoir Filling Rate 01  
25-11-2017 20171125 Reservoir Filling Rate 01  
24-11-2017 20171124 Reservoir Filling Rate 01  
23-11-2017 20171123 Reservoir Filling Rate 01  
22-11-2017 20171122 Reservoir Filling Rate 01  
21-11-2017 20171121 Reservoir Filling Rate 01  
20-11-2017 20171120 Reservoir Filling Rate 01  
19-11-2017 20171119 Reservoir Filling Rate 01  
18-11-2017 20171118 Reservoir Filling Rate 01  
17-11-2017 20171117 Reservoir Filling Rate 01  
16-11-2017 20171116 Reservoir Filling Rate 01  
15-11-2017 20171115 Reservoir Filling Rate 01  
14-11-2017 20171114 Reservoir Filling Rate 01  
13-11-2017 20171113 Reservoir Filling Rate 01  
12-11-2017 20171112 Reservoir Filling Rate 01  
11-11-2017 20171111 Reservoir Filling Rate 01  
10-11-2017 20171110 Reservoir Filling Rate 01  
09-11-2017 20171109 Reservoir Filling Rate 01  
08-11-2017 20171108 Reservoir Filling Rate 01  
07-11-2017 20171107 Reservoir Filling Rate 01  
06-11-2017 20171106 Reservoir Filling Rate 01  
05-11-2017 20171105 Reservoir Filling Rate 01  
04-11-2017 20171104 Reservoir Filling Rate 01  
03-11-2017 20171103 Reservoir Filling Rate 01  
02-11-2017 20171102 Reservoir Filling Rate 01  
01-11-2017 20171101 Reservoir Filling Rate 01  
31-10-2017 20171031 Reservoir Filling Rate 01  
30-10-2017 20171030 Reservoir Filling Rate 01  
29-10-2017 20171029 Reservoir Filling Rate 01  
28-10-2017 20171028 Reservoir Filling Rate 01  
27-10-2017 20171027 Reservoir Filling Rate 01  
26-10-2017 20171026 Reservoir Filling Rate 01  
25-10-2017 20171025 Reservoir Filling Rate 01  
24-10-2017 20171024 Reservoir Filling Rate 01  
23-10-2017 20171023 Reservoir Filling Rate 01  
22-10-2017 20171022 Reservoir Filling Rate 01  
21-10-2017 20171021 Reservoir Filling Rate 01  
20-10-2017 20171020 Reservoir Filling Rate 01  
19-10-2017 20171019 Reservoir Filling Rate 01  
18-10-2017 20171018 Reservoir Filling Rate 01  
17-10-2017 20171017 Reservoir Filling Rate 01  
16-10-2017 20171016 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2017 20171015 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2017 20171015 Reservoir Filling Rate 02  
14-10-2017 20171014 Reservoir Filling Rate 01  
13-10-2017 20171013 Reservoir Filling Rate 01  
12-10-2017 20171012 Reservoir Filling Rate 01  
11-10-2017 20171011 Reservoir Filling Rate 01  
10-10-2017 20171010 Reservoir Filling Rate 01  
09-10-2017 20171009 Reservoir Filling Rate 01  
08-10-2017 20171008 Reservoir Filling Rate 01  
07-10-2017 20171007 Reservoir Filling Rate 01  
06-10-2017 20171006 Reservoir Filling Rate 01  
05-10-2017 20171005 Reservoir Filling Rate 01  
04-10-2017 20171004 Reservoir Filling Rate 01  
03-10-2017 20171003 Reservoir Filling Rate 01  
02-10-2017 20171002 Reservoir Filling Rate 01  
01-10-2017 20171001 Reservoir Filling Rate 01  
30-09-2017 20170930 Reservoir Filling Rate 01  
29-09-2017 20170929 Reservoir Filling Rate 01  
28-09-2017 20170928 Reservoir Filling Rate 01  
27-09-2017 20170927 Reservoir Filling Rate 01  
26-09-2017 20170926 Reservoir Filling Rate 01  
25-09-2017 20170925 Reservoir Filling Rate 01  
24-09-2017 20170924 Reservoir Filling Rate 01  
23-09-2017 20170923 Reservoir Filling Rate 01  
22-09-2017 20170922 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2017 20170921 Reservoir Filling Rate 01  
20-09-2017 20170920 Reservoir Filling Rate 01  
19-09-2017 20170919 Reservoir Filling Rate 01  
18-09-2017 20170918 Reservoir Filling Rate 01  
17-09-2017 20170917 Reservoir Filling Rate 01  
15-09-2017 20170915 Reservoir Filling Rate 01  
14-09-2017 20170914 Reservoir Filling Rate 01  
13-09-2017 20170913 Reservoir Filling Rate 01  
12-09-2017 20170912 Reservoir Filling Rate 01  
11-09-2017 20170911 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2017 20170910 Reservoir Filling Rate 01  
09-09-2017 20170909 Reservoir Filling Rate 01  
08-09-2017 20170908 Reservoir Filling Rate 01  
07-09-2017 20170907 Reservoir Filling Rate 01  
06-09-2017 20170906 Reservoir Filling Rate 01  
05-09-2017 20170905 Reservoir Filling Rate 01  
04-09-2017 20170904 Reservoir Filling Rate 01  
03-09-2017 20170903 Reservoir Filling Rate 01  
02-09-2017 20170902 Reservoir Filling Rate 01  
01-09-2017 20170901 Reservoir Filling Rate 01  
31-08-2017 20170831 Reservoir Filling Rate 01  
30-08-2017 20170830 Reservoir Filling Rate 01  
29-08-2017 20170829 Reservoir Filling Rate 01  
28-08-2017 20170828 Reservoir Filling Rate 01  
27-08-2017 20170827 Reservoir Filling Rate 01  
26-08-2017 20170826 Reservoir Filling Rate 01  
25-08-2017 20170825 Reservoir Filling Rate 01  
24-08-2017 20170824 Reservoir Filling Rate 01  
23-08-2017 20170823 Reservoir Filling Rate 01  
22-08-2017 20170822 Reservoir Filling Rate 01  
21-08-2017 20170821 Reservoir Filling Rate 01  
20-08-2017 20170820 Reservoir Filling Rate 01  
19-08-2017 20170819 Reservoir Filling Rate 01  
18-08-2017 20170818 Reservoir Filling Rate 01  
17-08-2017 20170817 Reservoir Filling Rate 01  
16-08-2017 20170816 Reservoir Filling Rate 01  
15-08-2017 20170815 Reservoir Filling Rate 01  
14-08-2017 20170814 Reservoir Filling Rate 01  
13-08-2017 20170813 Reservoir Filling Rate 01  
12-08-2017 20170812 Reservoir Filling Rate 01  
11-08-2017 20170811 Reservoir Filling Rate 01  
10-08-2017 20170810 Reservoir Filling Rate 01  
09-08-2017 20170809 Reservoir Filling Rate 01  
08-08-2017 20170808 Reservoir Filling Rate 01  
07-08-2017 20170807 Reservoir Filling Rate 01  
06-08-2017 20170806 Reservoir Filling Rate 01  
05-08-2017 20170805 Reservoir Filling Rate 01  
04-08-2017 20170804 Reservoir Filling Rate 01  
03-08-2017 20170803 Reservoir Filling Rate 01  
02-08-2017 20170802 Reservoir Filling Rate 01  
01-08-2017 20170801 Reservoir Filling Rate 01  
31-07-2017 20170731 Reservoir Filling Rate 01  
30-07-2017 20170730 Reservoir Filling Rate 01  
29-07-2017 20170729 Reservoir Filling Rate 01  
28-07-2017 20170728 Reservoir Filling Rate 01  
27-07-2017 20170727 Reservoir Filling Rate 01  
26-07-2017 20170726 Reservoir Filling Rate 01  
25-07-2017 20170725 Reservoir Filling Rate 01  
24-07-2017 20170724 Reservoir Filling Rate 01  
23-07-2017 20170723 Reservoir Filling Rate 01  
22-07-2017 20170722 Reservoir Filling Rate 01  
21-07-2017 20170721 Reservoir Filling Rate 01  
20-07-2017 20170720 Reservoir Filling Rate 01  
19-07-2017 20170719 Reservoir Filling Rate 01  
18-07-2017 20170718 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2017 20170717 Reservoir Filling Rate 01  
16-07-2017 20170716 Reservoir Filling Rate 01  
15-07-2017 20170715 Reservoir Filling Rate 01  
14-07-2017 20170714 Reservoir Filling Rate 01  
13-07-2017 20170713 Reservoir Filling Rate 01  
12-07-2017 20170712 Reservoir Filling Rate 01  
11-07-2017 20170711 Reservoir Filling Rate 01  
10-07-2017 20170710 Reservoir Filling Rate 01  
09-07-2017 20170709 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2017 20170708 Reservoir Filling Rate 01  
07-07-2017 20170707 Reservoir Filling Rate 01  
06-07-2017 20170706 Reservoir Filling Rate 01  
05-07-2017 20170705 Reservoir Filling Rate 01  
04-07-2017 20170704 Reservoir Filling Rate 01  
03-07-2017 20170703 Reservoir Filling Rate 01  
02-07-2017 20170702 Reservoir Filling Rate 01  
01-07-2017 20170701 Reservoir Filling Rate 01  
30-06-2017 20170630 Reservoir Filling Rate 01  
29-06-2017 20170629 Reservoir Filling Rate 01  
27-06-2017 20170627 Reservoir Filling Rate 01  
26-06-2017 20170626 Reservoir Filling Rate 01  
23-06-2017 20170623 Reservoir Filling Rate 01  
22-06-2017 20170622 Reservoir Filling Rate 01  
21-06-2017 20170621 Reservoir Filling Rate 01  
20-06-2017 20170620 Reservoir Filling Rate 01  
19-06-2017 20170619 Reservoir Filling Rate 01  
18-06-2017 20170618 Reservoir Filling Rate 01  
17-06-2017 20170617 Reservoir Filling Rate 01  
16-06-2017 20170616 Reservoir Filling Rate 01  
15-06-2017 20170615 Reservoir Filling Rate 01  
14-06-2017 20170614 Reservoir Filling Rate 01  
13-06-2017 20170613 Reservoir Filling Rate 01  
12-06-2017 20170612 Reservoir Filling Rate 01  
11-06-2017 20170611 Reservoir Filling Rate 01  
10-06-2017 20170610 Reservoir Filling Rate 01  
09-06-2017 20170609 Reservoir Filling Rate 01  
08-06-2017 20170608 Reservoir Filling Rate 01  
07-06-2017 20170607 Reservoir Filling Rate 01  
06-06-2017 20170606 Reservoir Filling Rate 01  
05-06-2017 20170605 Reservoir Filling Rate 01  
04-06-2017 20170604 Reservoir Filling Rate 01  
30-05-2017 20170530 Reservoir Filling Rate 01  
29-05-2017 20170529 Reservoir Filling Rate 01  
28-05-2017 20170528 Reservoir Filling Rate 01  
27-05-2017 20170527 Reservoir Filling Rate 01  
26-05-2017 20170526 Reservoir Filling Rate 01  
25-05-2017 20170525 Reservoir Filling Rate 01  
24-05-2017 20170524 Reservoir Filling Rate 01  
23-05-2017 20170523 Reservoir Filling Rate 01  
22-05-2017 20170522 Reservoir Filling Rate 01  
21-05-2017 20170521 Reservoir Filling Rate 01  
20-05-2017 20170520 Reservoir Filling Rate 01  
19-05-2017 20170519 Reservoir Filling Rate 01  
18-05-2017 20170518 Reservoir Filling Rate 01  
17-05-2017 20170517 Reservoir Filling Rate 01  
16-05-2017 20170516 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2017 20170515 Reservoir Filling Rate 01  
12-05-2017 20170512 Reservoir Filling Rate 01  
11-05-2017 20170511 Reservoir Filling Rate 01  
10-05-2017 20170510 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2017 20170509 Reservoir Filling Rate 01  
08-05-2017 20170508 Reservoir Filling Rate 01  
07-05-2017 20170507 Reservoir Filling Rate 01  
06-05-2017 20170506 Reservoir Filling Rate 01  
05-05-2017 20170505 Reservoir Filling Rate 01  
04-05-2017 20170504 Reservoir Filling Rate 01  
03-05-2017 20170503 Reservoir Filling Rate 01  
02-05-2017 20170502 Reservoir Filling Rate 01  
01-05-2017 20170501 Reservoir Filling Rate 01  
30-04-2017 20170430 Reservoir Filling Rate 01  
29-04-2017 20170429 Reservoir Filling Rate 01  
28-04-2017 20170428 Reservoir Filling Rate 01  
27-04-2017 20170427 Reservoir Filling Rate 01  
26-04-2017 20170426 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2017 20170425 Reservoir Filling Rate 01  
24-04-2017 20170424 Reservoir Filling Rate 01  
23-04-2017 20170423 Reservoir Filling Rate 01  
22-04-2017 20170422 Reservoir Filling Rate 01  
21-04-2017 20170421 Reservoir Filling Rate 01  
20-04-2017 20170420 Reservoir Filling Rate 01  
19-04-2017 20170419 Reservoir Filling Rate 01  
15-04-2017 20170415 Reservoir Filling Rate 01  
14-04-2017 20170414 Reservoir Filling Rate 01  
13-04-2017 20170413 Reservoir Filling Rate 01  
12-04-2017 20170412 Reservoir Filling Rate 01  
11-04-2017 20170411 Reservoir Filling Rate 01  
10-04-2017 20170410 Reservoir Filling Rate 01  
09-04-2017 20170409 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2017 20170408 Reservoir Filling Rate 01  
07-04-2017 20170407 Reservoir Filling Rate 01  
06-04-2017 20170406 Reservoir Filling Rate 01  
05-04-2017 20170405 Reservoir Filling Rate 01  
04-04-2017 20170404 Reservoir Filling Rate 01  
03-04-2017 20170403 Reservoir Filling Rate 01  
02-04-2017 20170402 Reservoir Filling Rate 01  
01-04-2017 20170401 Reservoir Filling Rate 01  
31-03-2017 20170331 Reservoir Filling Rate 01  
30-03-2017 20170330 Reservoir Filling Rate 01  
29-03-2017 20170329 Reservoir Filling Rate 01  
28-03-2017 20170328 Reservoir Filling Rate 01  
27-03-2017 20170327 Reservoir Filling Rate 01  
26-03-2017 20170326 Reservoir Filling Rate 01  
25-03-2017 20170325 Reservoir Filling Rate 01  
24-03-2017 20170324 Reservoir Filling Rate 01  
23-03-2017 20170323 Reservoir Filling Rate 01  
22-03-2017 20170322 Reservoir Filling Rate 01  
21-03-2017 20170321 Reservoir Filling Rate 01  
20-03-2017 20170320 Reservoir Filling Rate 01  
19-03-2017 20170319 Reservoir Filling Rate 01  
18-03-2017 20170318 Reservoir Filling Rate 01  
17-03-2017 20170317 Reservoir Filling Rate 01  
16-03-2017 20170316 Reservoir Filling Rate 01  
15-03-2017 20170315 Reservoir Filling Rate 01  
14-03-2017 20170314 Reservoir Filling Rate 01  
13-03-2017 20170313 Reservoir Filling Rate 01  
12-03-2017 20170312 Reservoir Filling Rate 01  
11-03-2017 20170311 Reservoir Filling Rate 01  
10-03-2017 20170310 Reservoir Filling Rate 01  
09-03-2017 20170309 Reservoir Filling Rate 01  
08-03-2017 20170308 Reservoir Filling Rate 01  
07-03-2017 20170307 Reservoir Filling Rate 01  
06-03-2017 20170306 Reservoir Filling Rate 01  
05-03-2017 20170305 Reservoir Filling Rate 01  
04-03-2017 20170304 Reservoir Filling Rate 01  
03-03-2017 20170303 Reservoir Filling Rate 01  
02-03-2017 20170302 Reservoir Filling Rate 01  
01-03-2017 20170301 Reservoir Filling Rate 01  
28-02-2017 20170228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2017 20170227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2017 20170226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2017 20170225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2017 20170224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2017 20170223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2017 20170222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2017 20170221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2017 20170220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2017 20170219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2017 20170218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2017 20170217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2017 20170216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2017 20170215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2017 20170214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2017 20170213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2017 20170212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2017 20170211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2017 20170210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2017 20170209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2017 20170208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2017 20170207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2017 20170206 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2017 20170206 Reservoir Filling Rate 02  
05-02-2017 20170205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2017 20170204 Reservoir Filling Rate 01  
03-02-2017 20170203 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2017 20170202 Reservoir Filling Rate 01  
01-02-2017 20170201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2017 20170131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2017 20170130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2017 20170129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2017 20170128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2017 20170127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2017 20170126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2017 20170125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2017 20170124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2017 20170123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2017 20170122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2017 20170121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2017 20170120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2017 20170119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2017 20170118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2017 20170117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2017 20170116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2017 20170115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2017 20170114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2017 20170113 Reservoir Filling Rate 01  
12-01-2017 20170112 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2017 20170111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2017 20170110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2017 20170109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2017 20170108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2017 20170107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2017 20170106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2017 20170105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2017 20170104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2017 20170103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2017 20170102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2017 20170101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2016 20161231 Reservoir Filling Rate 01  
30-12-2016 20161230 Reservoir Filling Rate 01  
29-12-2016 20161229 Reservoir Filling Rate 01  
28-12-2016 20161228 Reservoir Filling Rate 01  
27-12-2016 20161227 Reservoir Filling Rate 01  
26-12-2016 20161226 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2016 20161225 Reservoir Filling Rate 01  
24-12-2016 20161224 Reservoir Filling Rate 01  
23-12-2016 20161223 Reservoir Filling Rate 01  
22-12-2016 20161222 Reservoir Filling Rate 01  
21-12-2016 20161221 Reservoir Filling Rate 01  
20-12-2016 20161220 Reservoir Filling Rate 01  
19-12-2016 20161219 Reservoir Filling Rate 01  
18-12-2016 20161218 Reservoir Filling Rate 01  
17-12-2016 20161217 Reservoir Filling Rate 01  
16-12-2016 20161216 Reservoir Filling Rate 01  
15-12-2016 20161215 Reservoir Filling Rate 01  
14-12-2016 20161214 Reservoir Filling Rate 01  
13-12-2016 20161213 Reservoir Filling Rate 01  
12-12-2016 20161212 Reservoir Filling Rate 01  
11-12-2016 20161211 Reservoir Filling Rate 01  
10-12-2016 20161210 Reservoir Filling Rate 01  
09-12-2016 20161209 Reservoir Filling Rate 01  
08-12-2016 20161208 Reservoir Filling Rate 01  
07-12-2016 20161207 Reservoir Filling Rate 01  
06-12-2016 20161206 Reservoir Filling Rate 01  
05-12-2016 20161205 Reservoir Filling Rate 01  
04-12-2016 20161204 Reservoir Filling Rate 01  
03-12-2016 20161203 Reservoir Filling Rate 01  
02-12-2016 20161202 Reservoir Filling Rate 01  
01-12-2016 20161201 Reservoir Filling Rate 01  
30-11-2016 20161130 Reservoir Filling Rate 01  
29-11-2016 20161129 Reservoir Filling Rate 01  
28-11-2016 20161128 Reservoir Filling Rate 01  
27-11-2016 20161127 Reservoir Filling Rate 01  
26-11-2016 20161126 Reservoir Filling Rate 01  
24-11-2016 20161124 Reservoir Filling Rate 01  
23-11-2016 20161123 Reservoir Filling Rate 01  
22-11-2016 20161122 Reservoir Filling Rate 01  
21-11-2016 20161121 Reservoir Filling Rate 01  
20-11-2016 20161120 Reservoir Filling Rate 01  
19-11-2016 20161119 Reservoir Filling Rate 01  
18-11-2016 20161118 Reservoir Filling Rate 01  
17-11-2016 20161117 Reservoir Filling Rate 01  
16-11-2016 20161116 Reservoir Filling Rate 01  
15-11-2016 20161115 Reservoir Filling Rate 01  
14-11-2016 20161114 Reservoir Filling Rate 01  
13-11-2016 20161113 Reservoir Filling Rate 01  
12-11-2016 20161112 Reservoir Filling Rate 01  
11-11-2016 20161111 Reservoir Filling Rate 01  
10-11-2016 20161110 Reservoir Filling Rate 01  
09-11-2016 20161109 Reservoir Filling Rate 01  
08-11-2016 20161108 Reservoir Filling Rate 01  
07-11-2016 20161107 Reservoir Filling Rate 01  
06-11-2016 20161106 Reservoir Filling Rate 01  
05-11-2016 20161105 Reservoir Filling Rate 01  
04-11-2016 20161104 Reservoir Filling Rate 01  
03-11-2016 20161103 Reservoir Filling Rate 01  
02-11-2016 20161102 Reservoir Filling Rate 01  
01-11-2016 20161101 Reservoir Filling Rate 01  
31-10-2016 20161031 Reservoir Filling Rate 01  
30-10-2016 20161030 Reservoir Filling Rate 01  
29-10-2016 20161029 Reservoir Filling Rate 01  
28-10-2016 20161028 Reservoir Filling Rate 01  
27-10-2016 20161027 Reservoir Filling Rate 01  
26-10-2016 20161026 Reservoir Filling Rate 01  
25-10-2016 20161025 Reservoir Filling Rate 01  
24-10-2016 20161024 Reservoir Filling Rate 01  
23-10-2016 20161023 Reservoir Filling Rate 01  
22-10-2016 20161022 Reservoir Filling Rate 01  
21-10-2016 20161021 Reservoir Filling Rate 01  
20-10-2016 20161020 Reservoir Filling Rate 01  
19-10-2016 20161019 Reservoir Filling Rate 01  
18-10-2016 20161018 Reservoir Filling Rate 01  
17-10-2016 20161017 Reservoir Filling Rate 01  
16-10-2016 20161016 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2016 20161015 Reservoir Filling Rate 01  
14-10-2016 20161014 Reservoir Filling Rate 01  
13-10-2016 20161013 Reservoir Filling Rate 01  
12-10-2016 20161012 Reservoir Filling Rate 01  
11-10-2016 20161011 Reservoir Filling Rate 01  
10-10-2016 20161010 Reservoir Filling Rate 01  
09-10-2016 20161009 Reservoir Filling Rate 01  
08-10-2016 20161008 Reservoir Filling Rate 01  
06-10-2016 20161006 Reservoir Filling Rate 01  
05-10-2016 20161005 Reservoir Filling Rate 01  
04-10-2016 20161004 Reservoir Filling Rate 01  
03-10-2016 20161003 Reservoir Filling Rate 01  
02-10-2016 20161002 Reservoir Filling Rate 01  
01-10-2016 20161001 Reservoir Filling Rate 01  
30-09-2016 20160930 Reservoir Filling Rate 01  
29-09-2016 20160929 Reservoir Filling Rate 01  
28-09-2016 20160928 Reservoir Filling Rate 01  
27-09-2016 20160927 Reservoir Filling Rate 01  
26-09-2016 20160926 Reservoir Filling Rate 01  
24-09-2016 20160924 Reservoir Filling Rate 01  
23-09-2016 20160923 Reservoir Filling Rate 01  
22-09-2016 20160922 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2016 20160921 Reservoir Filling Rate 01  
20-09-2016 20160920 Reservoir Filling Rate 01  
19-09-2016 20160919 Reservoir Filling Rate 01  
18-09-2016 20160918 Reservoir Filling Rate 01  
17-09-2016 20160917 Reservoir Filling Rate 01  
16-09-2016 20160916 Reservoir Filling Rate 01  
15-09-2016 20160915 Reservoir Filling Rate 01  
14-09-2016 20160914 Reservoir Filling Rate 01  
13-09-2016 20160913 Reservoir Filling Rate 01  
12-09-2016 20160912 Reservoir Filling Rate 01  
11-09-2016 20160911 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2016 20160910 Reservoir Filling Rate 01  
09-09-2016 20160909 Reservoir Filling Rate 01  
08-09-2016 20160908 Reservoir Filling Rate 01  
07-09-2016 20160907 Reservoir Filling Rate 01  
06-09-2016 20160906 Reservoir Filling Rate 01  
05-09-2016 20160905 Reservoir Filling Rate 01  
04-09-2016 20160904 Reservoir Filling Rate 01  
03-09-2016 20160903 Reservoir Filling Rate 01  
02-09-2016 20160902 Reservoir Filling Rate 01  
01-09-2016 20160901 Reservoir Filling Rate 01  
31-08-2016 20160831 Reservoir Filling Rate 01  
30-08-2016 20160830 Reservoir Filling Rate 01  
29-08-2016 20160829 Reservoir Filling Rate 01  
28-08-2016 20160828 Reservoir Filling Rate 01  
27-08-2016 20160827 Reservoir Filling Rate 01  
26-08-2016 20160826 Reservoir Filling Rate 01  
25-08-2016 20160825 Reservoir Filling Rate 01  
24-08-2016 20160824 Reservoir Filling Rate 01  
23-08-2016 20160823 Reservoir Filling Rate 01  
22-08-2016 20160822 Reservoir Filling Rate 01  
21-08-2016 20160821 Reservoir Filling Rate 01  
20-08-2016 20160820 Reservoir Filling Rate 01  
19-08-2016 20160819 Reservoir Filling Rate 01  
18-08-2016 20160818 Reservoir Filling Rate 01  
17-08-2016 20160817 Reservoir Filling Rate 01  
16-08-2016 20160816 Reservoir Filling Rate 01  
15-08-2016 20160815 Reservoir Filling Rate 01  
14-08-2016 20160814 Reservoir Filling Rate 01  
13-08-2016 20160813 Reservoir Filling Rate 01  
12-08-2016 20160812 Reservoir Filling Rate 01  
11-08-2016 20160811 Reservoir Filling Rate 01  
10-08-2016 20160810 Reservoir Filling Rate 01  
09-08-2016 20160809 Reservoir Filling Rate 01  
08-08-2016 20160808 Reservoir Filling Rate 01  
07-08-2016 20160807 Reservoir Filling Rate 01  
06-08-2016 20160806 Reservoir Filling Rate 01  
05-08-2016 20160805 Reservoir Filling Rate 01  
04-08-2016 20160804 Reservoir Filling Rate 01  
03-08-2016 20160803 Reservoir Filling Rate 01  
02-08-2016 20160802 Reservoir Filling Rate 01  
01-08-2016 20160801 Reservoir Filling Rate 01  
31-07-2016 20160731 Reservoir Filling Rate 01  
30-07-2016 20160730 Reservoir Filling Rate 01  
29-07-2016 20160729 Reservoir Filling Rate 01  
28-07-2016 20160728 Reservoir Filling Rate 01  
27-07-2016 20160727 Reservoir Filling Rate 01  
26-07-2016 20160726 Reservoir Filling Rate 01  
25-07-2016 20160725 Reservoir Filling Rate 01  
24-07-2016 20160724 Reservoir Filling Rate 01  
23-07-2016 20160723 Reservoir Filling Rate 01  
22-07-2016 20160722 Reservoir Filling Rate 01  
21-07-2016 20160721 Reservoir Filling Rate 01  
20-07-2016 20160720 Reservoir Filling Rate 01  
19-07-2016 20160719 Reservoir Filling Rate 01  
18-07-2016 20160718 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2016 20160717 Reservoir Filling Rate 01  
16-07-2016 20160716 Reservoir Filling Rate 01  
15-07-2016 20160715 Reservoir Filling Rate 01  
14-07-2016 20160714 Reservoir Filling Rate 01  
13-07-2016 20160713 Reservoir Filling Rate 01  
12-07-2016 20160712 Reservoir Filling Rate 01  
11-07-2016 20160711 Reservoir Filling Rate 01  
10-07-2016 20160710 Reservoir Filling Rate 01  
09-07-2016 20160709 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2016 20160708 Reservoir Filling Rate 01  
07-07-2016 20160707 Reservoir Filling Rate 01  
06-07-2016 20160706 Reservoir Filling Rate 01  
05-07-2016 20160705 Reservoir Filling Rate 01  
04-07-2016 20160704 Reservoir Filling Rate 01  
03-07-2016 20160703 Reservoir Filling Rate 01  
02-07-2016 20160702 Reservoir Filling Rate 01  
01-07-2016 20160701 Reservoir Filling Rate 01  
30-06-2016 20160630 Reservoir Filling Rate 01  
29-06-2016 20160629 Reservoir Filling Rate 01  
28-06-2016 20160628 Reservoir Filling Rate 01  
27-06-2016 20160627 Reservoir Filling Rate 01  
25-06-2016 20160625 Reservoir Filling Rate 01  
24-06-2016 20160624 Reservoir Filling Rate 01  
23-06-2016 20160623 Reservoir Filling Rate 01  
22-06-2016 20160622 Reservoir Filling Rate 01  
21-06-2016 20160621 Reservoir Filling Rate 01  
20-06-2016 20160620 Reservoir Filling Rate 01  
19-06-2016 20160619 Reservoir Filling Rate 01  
18-06-2016 20160618 Reservoir Filling Rate 01  
17-06-2016 20160617 Reservoir Filling Rate 01  
16-06-2016 20160616 Reservoir Filling Rate 01  
15-06-2016 20160615 Reservoir Filling Rate 01  
14-06-2016 20160614 Reservoir Filling Rate 01  
13-06-2016 20160613 Reservoir Filling Rate 01  
12-06-2016 20160612 Reservoir Filling Rate 01  
11-06-2016 20160611 Reservoir Filling Rate 01  
10-06-2016 20160610 Reservoir Filling Rate 01  
09-06-2016 20160609 Reservoir Filling Rate 01  
08-06-2016 20160608 Reservoir Filling Rate 01  
07-06-2016 20160607 Reservoir Filling Rate 01  
06-06-2016 20160606 Reservoir Filling Rate 01  
05-06-2016 20160605 Reservoir Filling Rate 01  
04-06-2016 20160604 Reservoir Filling Rate 01  
03-06-2016 20160603 Reservoir Filling Rate 01  
02-06-2016 20160602 Reservoir Filling Rate 01  
01-06-2016 20160601 Reservoir Filling Rate 01  
31-05-2016 20160531 Reservoir Filling Rate 01  
30-05-2016 20160530 Reservoir Filling Rate 01  
29-05-2016 20160529 Reservoir Filling Rate 01  
28-05-2016 20160528 Reservoir Filling Rate 01  
27-05-2016 20160527 Reservoir Filling Rate 01  
26-05-2016 20160526 Reservoir Filling Rate 01  
25-05-2016 20160525 Reservoir Filling Rate 01  
24-05-2016 20160524 Reservoir Filling Rate 01  
23-05-2016 20160523 Reservoir Filling Rate 01  
22-05-2016 20160522 Reservoir Filling Rate 01  
21-05-2016 20160521 Reservoir Filling Rate 01  
20-05-2016 20160520 Reservoir Filling Rate 01  
19-05-2016 20160519 Reservoir Filling Rate 01  
18-05-2016 20160518 Reservoir Filling Rate 01  
17-05-2016 20160517 Reservoir Filling Rate 01  
16-05-2016 20160516 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2016 20160515 Reservoir Filling Rate 01  
14-05-2016 20160514 Reservoir Filling Rate 01  
13-05-2016 20160513 Reservoir Filling Rate 01  
12-05-2016 20160512 Reservoir Filling Rate 01  
11-05-2016 20160511 Reservoir Filling Rate 01  
10-05-2016 20160510 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2016 20160509 Reservoir Filling Rate 01  
08-05-2016 20160508 Reservoir Filling Rate 01  
07-05-2016 20160507 Reservoir Filling Rate 01  
06-05-2016 20160506 Reservoir Filling Rate 01  
05-05-2016 20160505 Reservoir Filling Rate 01  
04-05-2016 20160504 Reservoir Filling Rate 01  
03-05-2016 20160503 Reservoir Filling Rate 01  
02-05-2016 20160502 Reservoir Filling Rate 01  
01-05-2016 20160501 Reservoir Filling Rate 01  
30-04-2016 20160430 Reservoir Filling Rate 01  
29-04-2016 20160429 Reservoir Filling Rate 01  
28-04-2016 20160428 Reservoir Filling Rate 01  
27-04-2016 20160427 Reservoir Filling Rate 01  
26-04-2016 20160426 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2016 20160425 Reservoir Filling Rate 01  
24-04-2016 20160424 Reservoir Filling Rate 01  
23-04-2016 20160423 Reservoir Filling Rate 01  
22-04-2016 20160422 Reservoir Filling Rate 01  
21-04-2016 20160421 Reservoir Filling Rate 01  
20-04-2016 20160420 Reservoir Filling Rate 01  
19-04-2016 20160419 Reservoir Filling Rate 01  
18-04-2016 20160418 Reservoir Filling Rate 01  
17-04-2016 20160417 Reservoir Filling Rate 01  
16-04-2016 20160416 Reservoir Filling Rate 01  
15-04-2016 20160415 Reservoir Filling Rate 01  
14-04-2016 20160414 Reservoir Filling Rate 01  
13-04-2016 20160413 Reservoir Filling Rate 01  
12-04-2016 20160412 Reservoir Filling Rate 01  
11-04-2016 20160411 Reservoir Filling Rate 01  
10-04-2016 20160410 Reservoir Filling Rate 01  
09-04-2016 20160409 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2016 20160408 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2016 20160408 Reservoir Filling Rate 02  
07-04-2016 20160407 Reservoir Filling Rate 01  
06-04-2016 20160406 Reservoir Filling Rate 01  
05-04-2016 20160405 Reservoir Filling Rate 01  
04-04-2016 20160404 Reservoir Filling Rate 01  
03-04-2016 20160403 Reservoir Filling Rate 01  
02-04-2016 20160402 Reservoir Filling Rate 01  
01-04-2016 20160401 Reservoir Filling Rate 01  
31-03-2016 20160331 Reservoir Filling Rate 01  
30-03-2016 20160330 Reservoir Filling Rate 01  
29-03-2016 20160329 Reservoir Filling Rate 01  
28-03-2016 20160328 Reservoir Filling Rate 01  
27-03-2016 20160327 Reservoir Filling Rate 01  
26-03-2016 20160326 Reservoir Filling Rate 01  
25-03-2016 20160325 Reservoir Filling Rate 01  
24-03-2016 20160324 Reservoir Filling Rate 01  
23-03-2016 20160323 Reservoir Filling Rate 01  
22-03-2016 20160322 Reservoir Filling Rate 01  
21-03-2016 20160321 Reservoir Filling Rate 01  
20-03-2016 20160320 Reservoir Filling Rate 01  
19-03-2016 20160319 Reservoir Filling Rate 01  
18-03-2016 20160318 Reservoir Filling Rate 01  
17-03-2016 20160317 Reservoir Filling Rate 01  
16-03-2016 20160316 Reservoir Filling Rate 01  
15-03-2016 20160315 Reservoir Filling Rate 01  
13-03-2016 20160313 Reservoir Filling Rate 01  
12-03-2016 20160312 Reservoir Filling Rate 01  
11-03-2016 20160311 Reservoir Filling Rate 01  
10-03-2016 20160310 Reservoir Filling Rate 01  
09-03-2016 20160309 Reservoir Filling Rate 01  
08-03-2016 20160308 Reservoir Filling Rate 01  
07-03-2016 20160307 Reservoir Filling Rate 01  
06-03-2016 20160306 Reservoir Filling Rate 01  
05-03-2016 20160305 Reservoir Filling Rate 01  
04-03-2016 20160304 Reservoir Filling Rate 01  
03-03-2016 20160303 Reservoir Filling Rate 01  
02-03-2016 20160302 Reservoir Filling Rate 01  
01-03-2016 20160301 Reservoir Filling Rate 01  
29-02-2016 20160229 Reservoir Filling Rate 01  
28-02-2016 20160228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2016 20160227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2016 20160226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2016 20160225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2016 20160224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2016 20160223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2016 20160222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2016 20160221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2016 20160220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2016 20160219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2016 20160218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2016 20160217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2016 20160216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2016 20160215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2016 20160214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2016 20160213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2016 20160212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2016 20160211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2016 20160210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2016 20160209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2016 20160208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2016 20160207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2016 20160206 Reservoir Filling Rate 01  
05-02-2016 20160205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2016 20160204 Reservoir Filling Rate 01  
03-02-2016 20160203 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2016 20160202 Reservoir Filling Rate 01  
01-02-2016 20160201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2016 20160131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2016 20160130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2016 20160129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2016 20160128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2016 20160127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2016 20160126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2016 20160125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2016 20160124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2016 20160123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2016 20160122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2016 20160121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2016 20160120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2016 20160119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2016 20160118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2016 20160117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2016 20160116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2016 20160115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2016 20160114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2016 20160113 Reservoir Filling Rate 01  
12-01-2016 20160112 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2016 20160111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2016 20160110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2016 20160109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2016 20160108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2016 20160107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2016 20160106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2016 20160105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2016 20160104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2016 20160103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2016 20160102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2016 20160101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2015 20151231 Reservoir Filling Rate 01  
30-12-2015 20151230 Reservoir Filling Rate 01  
29-12-2015 20151229 Reservoir Filling Rate 01  
28-12-2015 20151228 Reservoir Filling Rate 01  
27-12-2015 20151227 Reservoir Filling Rate 01  
26-12-2015 20151226 Reservoir Filling Rate 01  
25-12-2015 20151225 Reservoir Filling Rate 01  
24-12-2015 20151224 Reservoir Filling Rate 01  
23-12-2015 20151223 Reservoir Filling Rate 01  
22-12-2015 20151222 Reservoir Filling Rate 01  
21-12-2015 20151221 Reservoir Filling Rate 01  
20-12-2015 20151220 Reservoir Filling Rate 01  
19-12-2015 20151219 Reservoir Filling Rate 01  
18-12-2015 20151218 Reservoir Filling Rate 01  
17-12-2015 20151217 Reservoir Filling Rate 01  
16-12-2015 20151216 Reservoir Filling Rate 01  
15-12-2015 20151215 Reservoir Filling Rate 01  
14-12-2015 20151214 Reservoir Filling Rate 01  
13-12-2015 20151213 Reservoir Filling Rate 01  
12-12-2015 20151212 Reservoir Filling Rate 01  
11-12-2015 20151211 Reservoir Filling Rate 01  
10-12-2015 20151210 Reservoir Filling Rate 01  
09-12-2015 20151209 Reservoir Filling Rate 01  
08-12-2015 20151208 Reservoir Filling Rate 01  
07-12-2015 20151207 Reservoir Filling Rate 01  
06-12-2015 20151206 Reservoir Filling Rate 01  
05-12-2015 20151205 Reservoir Filling Rate 01  
04-12-2015 20151204 Reservoir Filling Rate 01  
03-12-2015 20151203 Reservoir Filling Rate 01  
02-12-2015 20151202 Reservoir Filling Rate 01  
01-12-2015 20151201 Reservoir Filling Rate 01  
30-11-2015 20151130 Reservoir Filling Rate 01  
29-11-2015 20151129 Reservoir Filling Rate 01  
28-11-2015 20151128 Reservoir Filling Rate 01  
27-11-2015 20151127 Reservoir Filling Rate 01  
26-11-2015 20151126 Reservoir Filling Rate 01  
25-11-2015 20151125 Reservoir Filling Rate 01  
24-11-2015 20151124 Reservoir Filling Rate 01  
23-11-2015 20151123 Reservoir Filling Rate 01  
22-11-2015 20151122 Reservoir Filling Rate 01  
21-11-2015 20151121 Reservoir Filling Rate 01  
20-11-2015 20151120 Reservoir Filling Rate 01  
19-11-2015 20151119 Reservoir Filling Rate 01  
18-11-2015 20151118 Reservoir Filling Rate 01  
17-11-2015 20151117 Reservoir Filling Rate 01  
16-11-2015 20151116 Reservoir Filling Rate 01  
15-11-2015 20151115 Reservoir Filling Rate 01  
14-11-2015 20151114 Reservoir Filling Rate 01  
13-11-2015 20151113 Reservoir Filling Rate 01  
12-11-2015 20151112 Reservoir Filling Rate 01  
11-11-2015 20151111 Reservoir Filling Rate 01  
10-11-2015 20151110 Reservoir Filling Rate 01  
09-11-2015 20151109 Reservoir Filling Rate 01  
08-11-2015 20151108 Reservoir Filling Rate 01  
07-11-2015 20151107 Reservoir Filling Rate 01  
06-11-2015 20151106 Reservoir Filling Rate 01  
05-11-2015 20151105 Reservoir Filling Rate 01  
04-11-2015 20151104 Reservoir Filling Rate 01  
03-11-2015 20151103 Reservoir Filling Rate 01  
02-11-2015 20151102 Reservoir Filling Rate 01  
01-11-2015 20151101 Reservoir Filling Rate 01  
31-10-2015 20151031 Reservoir Filling Rate 01  
30-10-2015 20151030 Reservoir Filling Rate 01  
29-10-2015 20151029 Reservoir Filling Rate 01  
28-10-2015 20151028 Reservoir Filling Rate 01  
27-10-2015 20151027 Reservoir Filling Rate 01  
26-10-2015 20151026 Reservoir Filling Rate 01  
25-10-2015 20151025 Reservoir Filling Rate 01  
24-10-2015 20151024 Reservoir Filling Rate 01  
23-10-2015 20151023 Reservoir Filling Rate 01  
22-10-2015 20151022 Reservoir Filling Rate 01  
21-10-2015 20151021 Reservoir Filling Rate 01  
20-10-2015 20151020 Reservoir Filling Rate 01  
19-10-2015 20151019 Reservoir Filling Rate 01  
18-10-2015 20151018 Reservoir Filling Rate 01  
17-10-2015 20151017 Reservoir Filling Rate 01  
16-10-2015 20151016 Reservoir Filling Rate 01  
15-10-2015 20151015 Reservoir Filling Rate 01  
14-10-2015 20151014 Reservoir Filling Rate 01  
13-10-2015 20151013 Reservoir Filling Rate 01  
12-10-2015 20151012 Reservoir Filling Rate 01  
11-10-2015 20151011 Reservoir Filling Rate 01  
10-10-2015 20151010 Reservoir Filling Rate 01  
09-10-2015 20151009 Reservoir Filling Rate 01  
08-10-2015 20151008 Reservoir Filling Rate 01  
07-10-2015 20151007 Reservoir Filling Rate 01  
06-10-2015 20151006 Reservoir Filling Rate 01  
05-10-2015 20151005 Reservoir Filling Rate 01  
04-10-2015 20151004 Reservoir Filling Rate 01  
03-10-2015 20151003 Reservoir Filling Rate 01  
02-10-2015 20151002 Reservoir Filling Rate 01  
01-10-2015 20151001 Reservoir Filling Rate 01  
30-09-2015 20150930 Reservoir Filling Rate 01  
29-09-2015 20150929 Reservoir Filling Rate 01  
28-09-2015 20150928 Reservoir Filling Rate 01  
27-09-2015 20150927 Reservoir Filling Rate 01  
26-09-2015 20150926 Reservoir Filling Rate 01  
25-09-2015 20150925 Reservoir Filling Rate 01  
24-09-2015 20150924 Reservoir Filling Rate 01  
23-09-2015 20150923 Reservoir Filling Rate 01  
22-09-2015 20150922 Reservoir Filling Rate 01  
21-09-2015 20150921 Reservoir Filling Rate 01  
20-09-2015 20150920 Reservoir Filling Rate 01  
19-09-2015 20150919 Reservoir Filling Rate 01  
18-09-2015 20150918 Reservoir Filling Rate 01  
17-09-2015 20150917 Reservoir Filling Rate 01  
16-09-2015 20150916 Reservoir Filling Rate 01  
15-09-2015 20150915 Reservoir Filling Rate 01  
14-09-2015 20150914 Reservoir Filling Rate 01  
13-09-2015 20150913 Reservoir Filling Rate 01  
12-09-2015 20150912 Reservoir Filling Rate 01  
11-09-2015 20150911 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2015 20150910 Reservoir Filling Rate 01  
10-09-2015 20150910 Reservoir Filling Rate 02  
09-09-2015 20150909 Reservoir Filling Rate 01  
08-09-2015 20150908 Reservoir Filling Rate 01  
07-09-2015 20150907 Reservoir Filling Rate 01  
06-09-2015 20150906 Reservoir Filling Rate 01  
05-09-2015 20150905 Reservoir Filling Rate 01  
04-09-2015 20150904 Reservoir Filling Rate 01  
03-09-2015 20150903 Reservoir Filling Rate 01  
02-09-2015 20150902 Reservoir Filling Rate 01  
01-09-2015 20150901 Reservoir Filling Rate 01  
31-08-2015 20150831 Reservoir Filling Rate 01  
30-08-2015 20150830 Reservoir Filling Rate 01  
29-08-2015 20150829 Reservoir Filling Rate 01  
28-08-2015 20150828 Reservoir Filling Rate 01  
27-08-2015 20150827 Reservoir Filling Rate 01  
26-08-2015 20150826 Reservoir Filling Rate 01  
25-08-2015 20150825 Reservoir Filling Rate 01  
24-08-2015 20150824 Reservoir Filling Rate 01  
23-08-2015 20150823 Reservoir Filling Rate 01  
22-08-2015 20150822 Reservoir Filling Rate 01  
21-08-2015 20150821 Reservoir Filling Rate 01  
20-08-2015 20150820 Reservoir Filling Rate 01  
19-08-2015 20150819 Reservoir Filling Rate 01  
18-08-2015 20150818 Reservoir Filling Rate 01  
17-08-2015 20150817 Reservoir Filling Rate 01  
16-08-2015 20150816 Reservoir Filling Rate 01  
15-08-2015 20150815 Reservoir Filling Rate 01  
14-08-2015 20150814 Reservoir Filling Rate 01  
13-08-2015 20150813 Reservoir Filling Rate 01  
12-08-2015 20150812 Reservoir Filling Rate 01  
11-08-2015 20150811 Reservoir Filling Rate 01  
10-08-2015 20150810 Reservoir Filling Rate 01  
09-08-2015 20150809 Reservoir Filling Rate 01  
08-08-2015 20150808 Reservoir Filling Rate 01  
07-08-2015 20150807 Reservoir Filling Rate 01  
06-08-2015 20150806 Reservoir Filling Rate 01  
05-08-2015 20150805 Reservoir Filling Rate 01  
04-08-2015 20150804 Reservoir Filling Rate 01  
03-08-2015 20150803 Reservoir Filling Rate 01  
02-08-2015 20150802 Reservoir Filling Rate 01  
01-08-2015 20150801 Reservoir Filling Rate 01  
31-07-2015 20150731 Reservoir Filling Rate 01  
30-07-2015 20150730 Reservoir Filling Rate 01  
29-07-2015 20150729 Reservoir Filling Rate 01  
28-07-2015 20150728 Reservoir Filling Rate 01  
27-07-2015 20150727 Reservoir Filling Rate 01  
26-07-2015 20150726 Reservoir Filling Rate 01  
25-07-2015 20150725 Reservoir Filling Rate 01  
24-07-2015 20150724 Reservoir Filling Rate 01  
23-07-2015 20150723 Reservoir Filling Rate 01  
22-07-2015 20150722 Reservoir Filling Rate 01  
21-07-2015 20150721 Reservoir Filling Rate 01  
20-07-2015 20150720 Reservoir Filling Rate 01  
19-07-2015 20150719 Reservoir Filling Rate 01  
18-07-2015 20150718 Reservoir Filling Rate 01  
17-07-2015 20150717 Reservoir Filling Rate 01  
16-07-2015 20150716 Reservoir Filling Rate 01  
15-07-2015 20150715 Reservoir Filling Rate 01  
14-07-2015 20150714 Reservoir Filling Rate 01  
13-07-2015 20150713 Reservoir Filling Rate 01  
12-07-2015 20150712 Reservoir Filling Rate 01  
11-07-2015 20150711 Reservoir Filling Rate 01  
10-07-2015 20150710 Reservoir Filling Rate 01  
09-07-2015 20150709 Reservoir Filling Rate 01  
08-07-2015 20150708 Reservoir Filling Rate 01  
07-07-2015 20150707 Reservoir Filling Rate 01  
06-07-2015 20150706 Reservoir Filling Rate 01  
05-07-2015 20150705 Reservoir Filling Rate 01  
04-07-2015 20150704 Reservoir Filling Rate 01  
03-07-2015 20150703 Reservoir Filling Rate 01  
02-07-2015 20150702 Reservoir Filling Rate 01  
01-07-2015 20150701 Reservoir Filling Rate 01  
30-06-2015 20150630 Reservoir Filling Rate 01  
29-06-2015 20150629 Reservoir Filling Rate 01  
28-06-2015 20150628 Reservoir Filling Rate 01  
27-06-2015 20150627 Reservoir Filling Rate 01  
26-06-2015 20150626 Reservoir Filling Rate 01  
25-06-2015 20150625 Reservoir Filling Rate 01  
24-06-2015 20150624 Reservoir Filling Rate 01  
23-06-2015 20150623 Reservoir Filling Rate 01  
22-06-2015 20150622 Reservoir Filling Rate 01  
21-06-2015 20150621 Reservoir Filling Rate 01  
20-06-2015 20150620 Reservoir Filling Rate 01  
19-06-2015 20150619 Reservoir Filling Rate 01  
18-06-2015 20150618 Reservoir Filling Rate 01  
17-06-2015 20150617 Reservoir Filling Rate 01  
16-06-2015 20150616 Reservoir Filling Rate 01  
15-06-2015 20150615 Reservoir Filling Rate 01  
14-06-2015 20150614 Reservoir Filling Rate 01  
13-06-2015 20150613 Reservoir Filling Rate 01  
12-06-2015 20150612 Reservoir Filling Rate 01  
11-06-2015 20150611 Reservoir Filling Rate 01  
10-06-2015 20150610 Reservoir Filling Rate 01  
09-06-2015 20150609 Reservoir Filling Rate 01  
08-06-2015 20150608 Reservoir Filling Rate 01  
07-06-2015 20150607 Reservoir Filling Rate 01  
06-06-2015 20150606 Reservoir Filling Rate 01  
05-06-2015 20150605 Reservoir Filling Rate 01  
04-06-2015 20150604 Reservoir Filling Rate 01  
03-06-2015 20150603 Reservoir Filling Rate 01  
02-06-2015 20150602 Reservoir Filling Rate 01  
01-06-2015 20150601 Reservoir Filling Rate 01  
31-05-2015 20150531 Reservoir Filling Rate 01  
30-05-2015 20150530 Reservoir Filling Rate 01  
29-05-2015 20150529 Reservoir Filling Rate 01  
28-05-2015 20150528 Reservoir Filling Rate 01  
27-05-2015 20150527 Reservoir Filling Rate 01  
26-05-2015 20150526 Reservoir Filling Rate 01  
25-05-2015 20150525 Reservoir Filling Rate 01  
24-05-2015 20150524 Reservoir Filling Rate 01  
23-05-2015 20150523 Reservoir Filling Rate 01  
22-05-2015 20150522 Reservoir Filling Rate 01  
21-05-2015 20150521 Reservoir Filling Rate 01  
20-05-2015 20150520 Reservoir Filling Rate 01  
19-05-2015 20150519 Reservoir Filling Rate 01  
18-05-2015 20150518 Reservoir Filling Rate 01  
17-05-2015 20150517 Reservoir Filling Rate 01  
16-05-2015 20150516 Reservoir Filling Rate 01  
15-05-2015 20150515 Reservoir Filling Rate 01  
14-05-2015 20150514 Reservoir Filling Rate 01  
13-05-2015 20150513 Reservoir Filling Rate 01  
12-05-2015 20150512 Reservoir Filling Rate 01  
11-05-2015 20150511 Reservoir Filling Rate 01  
10-05-2015 20150510 Reservoir Filling Rate 01  
09-05-2015 20150509 Reservoir Filling Rate 01  
08-05-2015 20150508 Reservoir Filling Rate 01  
07-05-2015 20150507 Reservoir Filling Rate 01  
06-05-2015 20150506 Reservoir Filling Rate 01  
05-05-2015 20150505 Reservoir Filling Rate 01  
04-05-2015 20150504 Reservoir Filling Rate 01  
03-05-2015 20150503 Reservoir Filling Rate 01  
02-05-2015 20150502 Reservoir Filling Rate 01  
01-05-2015 20150501 Reservoir Filling Rate 01  
30-04-2015 20150430 Reservoir Filling Rate 01  
29-04-2015 20150429 Reservoir Filling Rate 01  
28-04-2015 20150428 Reservoir Filling Rate 01  
27-04-2015 20150427 Reservoir Filling Rate 01  
26-04-2015 20150426 Reservoir Filling Rate 01  
25-04-2015 20150425 Reservoir Filling Rate 01  
24-04-2015 20150424 Reservoir Filling Rate 01  
23-04-2015 20150423 Reservoir Filling Rate 01  
22-04-2015 20150422 Reservoir Filling Rate 01  
21-04-2015 20150421 Reservoir Filling Rate 01  
20-04-2015 20150420 Reservoir Filling Rate 01  
19-04-2015 20150419 Reservoir Filling Rate 01  
18-04-2015 20150418 Reservoir Filling Rate 01  
17-04-2015 20150417 Reservoir Filling Rate 01  
16-04-2015 20150416 Reservoir Filling Rate 01  
15-04-2015 20150415 Reservoir Filling Rate 01  
14-04-2015 20150414 Reservoir Filling Rate 01  
13-04-2015 20150413 Reservoir Filling Rate 01  
12-04-2015 20150412 Reservoir Filling Rate 01  
11-04-2015 20150411 Reservoir Filling Rate 01  
10-04-2015 20150410 Reservoir Filling Rate 01  
09-04-2015 20150409 Reservoir Filling Rate 01  
08-04-2015 20150408 Reservoir Filling Rate 01  
07-04-2015 20150407 Reservoir Filling Rate 01  
06-04-2015 20150406 Reservoir Filling Rate 01  
05-04-2015 20150405 Reservoir Filling Rate 01  
04-04-2015 20150404 Reservoir Filling Rate 01  
03-04-2015 20150403 Reservoir Filling Rate 01  
02-04-2015 20150402 Reservoir Filling Rate 01  
01-04-2015 20150401 Reservoir Filling Rate 01  
31-03-2015 20150331 Reservoir Filling Rate 01  
30-03-2015 20150330 Reservoir Filling Rate 01  
29-03-2015 20150329 Reservoir Filling Rate 01  
27-03-2015 20150327 Reservoir Filling Rate 01  
26-03-2015 20150326 Reservoir Filling Rate 01  
25-03-2015 20150325 Reservoir Filling Rate 01  
24-03-2015 20150324 Reservoir Filling Rate 01  
23-03-2015 20150323 Reservoir Filling Rate 01  
22-03-2015 20150322 Reservoir Filling Rate 01  
21-03-2015 20150321 Reservoir Filling Rate 01  
20-03-2015 20150320 Reservoir Filling Rate 01  
19-03-2015 20150319 Reservoir Filling Rate 01  
18-03-2015 20150318 Reservoir Filling Rate 01  
17-03-2015 20150317 Reservoir Filling Rate 01  
16-03-2015 20150316 Reservoir Filling Rate 01  
15-03-2015 20150315 Reservoir Filling Rate 01  
14-03-2015 20150314 Reservoir Filling Rate 01  
13-03-2015 20150313 Reservoir Filling Rate 01  
12-03-2015 20150312 Reservoir Filling Rate 01  
11-03-2015 20150311 Reservoir Filling Rate 01  
10-03-2015 20150310 Reservoir Filling Rate 01  
09-03-2015 20150309 Reservoir Filling Rate 01  
08-03-2015 20150308 Reservoir Filling Rate 01  
07-03-2015 20150307 Reservoir Filling Rate 01  
06-03-2015 20150306 Reservoir Filling Rate 01  
05-03-2015 20150305 Reservoir Filling Rate 01  
04-03-2015 20150304 Reservoir Filling Rate 01  
03-03-2015 20150303 Reservoir Filling Rate 01  
02-03-2015 20150302 Reservoir Filling Rate 01  
01-03-2015 20150301 Reservoir Filling Rate 01  
28-02-2015 20150228 Reservoir Filling Rate 01  
27-02-2015 20150227 Reservoir Filling Rate 01  
26-02-2015 20150226 Reservoir Filling Rate 01  
25-02-2015 20150225 Reservoir Filling Rate 01  
24-02-2015 20150224 Reservoir Filling Rate 01  
23-02-2015 20150223 Reservoir Filling Rate 01  
22-02-2015 20150222 Reservoir Filling Rate 01  
21-02-2015 20150221 Reservoir Filling Rate 01  
20-02-2015 20150220 Reservoir Filling Rate 01  
19-02-2015 20150219 Reservoir Filling Rate 01  
18-02-2015 20150218 Reservoir Filling Rate 01  
17-02-2015 20150217 Reservoir Filling Rate 01  
16-02-2015 20150216 Reservoir Filling Rate 01  
15-02-2015 20150215 Reservoir Filling Rate 01  
14-02-2015 20150214 Reservoir Filling Rate 01  
13-02-2015 20150213 Reservoir Filling Rate 01  
12-02-2015 20150212 Reservoir Filling Rate 01  
11-02-2015 20150211 Reservoir Filling Rate 01  
10-02-2015 20150210 Reservoir Filling Rate 01  
09-02-2015 20150209 Reservoir Filling Rate 01  
08-02-2015 20150208 Reservoir Filling Rate 01  
07-02-2015 20150207 Reservoir Filling Rate 01  
06-02-2015 20150206 Reservoir Filling Rate 01  
05-02-2015 20150205 Reservoir Filling Rate 01  
04-02-2015 20150204 Reservoir Filling Rate 01  
03-02-2015 20150203 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2015 20150202 Reservoir Filling Rate 01  
02-02-2015 20150202 Reservoir Filling Rate 02  
01-02-2015 20150201 Reservoir Filling Rate 01  
31-01-2015 20150131 Reservoir Filling Rate 01  
30-01-2015 20150130 Reservoir Filling Rate 01  
29-01-2015 20150129 Reservoir Filling Rate 01  
28-01-2015 20150128 Reservoir Filling Rate 01  
27-01-2015 20150127 Reservoir Filling Rate 01  
26-01-2015 20150126 Reservoir Filling Rate 01  
25-01-2015 20150125 Reservoir Filling Rate 01  
24-01-2015 20150124 Reservoir Filling Rate 01  
23-01-2015 20150123 Reservoir Filling Rate 01  
22-01-2015 20150122 Reservoir Filling Rate 01  
21-01-2015 20150121 Reservoir Filling Rate 01  
20-01-2015 20150120 Reservoir Filling Rate 01  
19-01-2015 20150119 Reservoir Filling Rate 01  
18-01-2015 20150118 Reservoir Filling Rate 01  
17-01-2015 20150117 Reservoir Filling Rate 01  
16-01-2015 20150116 Reservoir Filling Rate 01  
15-01-2015 20150115 Reservoir Filling Rate 01  
14-01-2015 20150114 Reservoir Filling Rate 01  
13-01-2015 20150113 Reservoir Filling Rate 01  
12-01-2015 20150112 Reservoir Filling Rate 01  
11-01-2015 20150111 Reservoir Filling Rate 01  
10-01-2015 20150110 Reservoir Filling Rate 01  
09-01-2015 20150109 Reservoir Filling Rate 01  
08-01-2015 20150108 Reservoir Filling Rate 01  
07-01-2015 20150107 Reservoir Filling Rate 01  
06-01-2015 20150106 Reservoir Filling Rate 01  
05-01-2015 20150105 Reservoir Filling Rate 01  
04-01-2015 20150104 Reservoir Filling Rate 01  
03-01-2015 20150103 Reservoir Filling Rate 01  
02-01-2015 20150102 Reservoir Filling Rate 01  
01-01-2015 20150101 Reservoir Filling Rate 01  
31-12-2014 2014 Reservoir Filling Rate  
31-12-2013 2013 Reservoir Filling Rate  
31-12-2012 2012 Reservoir Filling Rate  
31-12-2011 20111231 ReservoirFillingRate  
προηγούμενα επόμενα