Διοικητικό Συμβούλιο
Κορωνίδης Αθανάσιος Πρόεδρος
Καμπούρης Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος
Βάσιου Αικατερίνη Μέλος
Γεωργαντζής Γεώργιος Μέλος
Νικολόπουλος Φώτιος Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Σύμφωνα με την από 10.02.2017  απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  η θητεία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κορωνίδη Αθανάσιου και του μέλους κ.  Γεωργαντζή Γεώργιου λήγει την 10.05.2018, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Καμπούρη Ιωάννη και του μέλους Βάσιου Αικατερίνης λήγει την 09.02.2020  και του  μέλους - εκπροσώπου των εργαζομένων, κ. Νικολόπουλου Φώτιου λήγει την 08.06.2019.