Μελέτες
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
30-05-2017 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2027  
03-10-2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2023  
13-01-2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020  
08-06-2011 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
19-10-2010 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΦΑΣΗ Α’  
23-02-2010 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (2009)  
31-12-2009 ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
01-03-2007 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
21-02-2007 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΚΑΙ 2008  
01-12-2002 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕ  
01-04-2002 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  
05-02-2002 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014:   
προηγούμενα επόμενα