Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ)

Το ΔΠΑ 2018-2027 εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 256/2018 Απόφαση.

 

Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
06-06-2018 ΔΠΑ 2018 - 2027  
06-06-2018 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
06-06-2018 ΧΑΡΤΗΣ  
προηγούμενα επόμενα