Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ)

Το ΔΠΑ 2017-2026 εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 280/2016 Απόφαση.

 

Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
04-10-2016 ΔΠΑ 2017-2026  
04-10-2016 Μονογραμμικά Διαγράμματα ΥΣ και ΚΥΤ του Συστήματος  
04-10-2016 ΧΑΡΤΗΣ  
προηγούμενα επόμενα