Έγχυση ΑΠΕ
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
03-02-2018 20180203 RealTime RES Injections  
02-02-2018 20180202 RealTime RES Injections  
01-02-2018 20180201 RealTime RES Injections  
31-01-2018 20180131 RealTime RES Injections  
30-01-2018 20180130 RealTime RES Injections  
29-01-2018 20180129 RealTime RES Injections  
28-01-2018 20180128 RealTime RES Injections  
27-01-2018 20180127 RealTime RES Injections  
26-01-2018 20180126 RealTime RES Injections  
25-01-2018 20180125 RealTime RES Injections  
24-01-2018 20180124 RealTime RES Injections  
23-01-2018 20180123 RealTime RES Injections  
22-01-2018 20180122 RealTime RES Injections  
21-01-2018 20180121 RealTime RES Injections  
20-01-2018 20180120 RealTime RES Injections  
19-01-2018 20180119 RealTime RES Injections  
18-01-2018 20180118 RealTime RES Injections  
17-01-2018 20180117 RealTime RES Injections  
16-01-2018 20180116 RealTime RES Injections  
15-01-2018 20180115 RealTime RES Injections  
14-01-2018 20180114 RealTime RES Injections  
13-01-2018 20180113 RealTime RES Injections  
12-01-2018 20180112 RealTime RES Injections  
11-01-2018 20180111 RealTime RES Injections  
10-01-2018 20180110 RealTime RES Injections  
09-01-2018 20180109 RealTime RES Injections  
08-01-2018 20180108 RealTime RES Injections  
07-01-2018 20180107 RealTime RES Injections  
06-01-2018 20180106 RealTime RES Injections  
05-01-2018 20180105 RealTime RES Injections  
04-01-2018 20180104 RealTime RES Injections  
03-01-2018 20180103 RealTime RES Injections  
02-01-2018 20180102 RealTime RES Injections  
01-01-2018 20180101 RealTime RES Injections  
31-12-2017 20171231 RealTime RES Injections  
30-12-2017 20171230 RealTime RES Injections  
29-12-2017 20171229 RealTime RES Injections  
28-12-2017 20171228 RealTime RES Injections  
27-12-2017 20171227 RealTime RES Injections  
26-12-2017 20171226 RealTime RES Injections  
25-12-2017 20171225 RealTime RES Injections  
24-12-2017 20171224 RealTime RES Injections  
23-12-2017 20171223 RealTime RES Injections  
22-12-2017 20171222 RealTime RES Injections  
21-12-2017 20171221 RealTime RES Injections  
20-12-2017 20171220 RealTime RES Injections  
19-12-2017 20171219 RealTime RES Injections  
18-12-2017 20171218 RealTime RES Injections  
17-12-2017 20171217 RealTime RES Injections  
16-12-2017 20171216 RealTime RES Injections  
15-12-2017 20171215 RealTime RES Injections  
14-12-2017 20171214 RealTime RES Injections  
13-12-2017 20171213 RealTime RES Injections  
12-12-2017 20171212 RealTime RES Injections  
11-12-2017 20171211 RealTime RES Injections  
10-12-2017 20171210 RealTime RES Injections  
09-12-2017 20171209 RealTime RES Injections  
08-12-2017 20171208 RealTime RES Injections  
07-12-2017 20171207 RealTime RES Injections  
06-12-2017 20171206 RealTime RES Injections  
05-12-2017 20171205 RealTime RES Injections  
04-12-2017 20171204 RealTime RES Injections  
03-12-2017 20171203 RealTime RES Injections  
02-12-2017 20171202 RealTime RES Injections  
01-12-2017 20171201 RealTime RES Injections  
30-11-2017 20171130 RealTime RES Injections  
29-11-2017 20171129 RealTime RES Injections  
28-11-2017 20171128 RealTime RES Injections  
27-11-2017 20171127 RealTime RES Injections  
26-11-2017 20171126 RealTime RES Injections  
25-11-2017 20171125 RealTime RES Injections  
24-11-2017 20171124 RealTime RES Injections  
23-11-2017 20171123 RealTime RES Injections  
22-11-2017 20171122 RealTime RES Injections  
21-11-2017 20171121 RealTime RES Injections  
20-11-2017 20171120 RealTime RES Injections  
19-11-2017 20171119 RealTime RES Injections  
18-11-2017 20171118 RealTime RES Injections  
17-11-2017 20171117 RealTime RES Injections  
16-11-2017 20171116 RealTime RES Injections  
15-11-2017 20171115 RealTime RES Injections  
14-11-2017 20171114 RealTime RES Injections  
13-11-2017 20171113 RealTime RES Injections  
12-11-2017 20171112 RealTime RES Injections  
11-11-2017 20171111 RealTime RES Injections  
10-11-2017 20171110 RealTime RES Injections  
09-11-2017 20171109 RealTime RES Injections  
08-11-2017 20171108 RealTime RES Injections  
07-11-2017 20171107 RealTime RES Injections  
06-11-2017 20171106 RealTime RES Injections  
05-11-2017 20171105 RealTime RES Injections  
04-11-2017 20171104 RealTime RES Injections  
03-11-2017 20171103 RealTime RES Injections  
02-11-2017 20171102 RealTime RES Injections  
01-11-2017 20171101 RealTime RES Injections  
31-10-2017 20171031 RealTime RES Injections  
30-10-2017 20171030 RealTime RES Injections  
29-10-2017 20171029 RealTime RES Injections  
28-10-2017 20171028 RealTime RES Injections  
27-10-2017 20171027 RealTime RES Injections  
26-10-2017 20171026 RealTime RES Injections  
25-10-2017 20171025 RealTime RES Injections  
24-10-2017 20171024 RealTime RES Injections  
23-10-2017 20171023 RealTime RES Injections  
22-10-2017 20171022 RealTime RES Injections  
21-10-2017 20171021 RealTime RES Injections  
20-10-2017 20171020 RealTime RES Injections  
19-10-2017 20171019 RealTime RES Injections  
18-10-2017 20171018 RealTime RES Injections  
17-10-2017 20171017 RealTime RES Injections  
16-10-2017 20171016 RealTime RES Injections  
15-10-2017 20171015 RealTime RES Injections  
14-10-2017 20171014 RealTime RES Injections  
13-10-2017 20171013 RealTime RES Injections  
12-10-2017 20171012 RealTime RES Injections  
11-10-2017 20171011 RealTime RES Injections  
10-10-2017 20171010 RealTime RES Injections  
09-10-2017 20171009 RealTime RES Injections  
08-10-2017 20171008 RealTime RES Injections  
07-10-2017 20171007 RealTime RES Injections  
06-10-2017 20171006 RealTime RES Injections  
05-10-2017 20171005 RealTime RES Injections  
04-10-2017 20171004 RealTime RES Injections  
03-10-2017 20171003 RealTime RES Injections  
02-10-2017 20171002 RealTime RES Injections  
01-10-2017 20171001 RealTime RES Injections  
30-09-2017 20170930 RealTime RES Injections  
29-09-2017 20170929 RealTime RES Injections  
28-09-2017 20170928 RealTime RES Injections  
27-09-2017 20170927 RealTime RES Injections  
26-09-2017 20170926 RealTime RES Injections  
25-09-2017 20170925 RealTime RES Injections  
24-09-2017 20170924 RealTime RES Injections  
23-09-2017 20170923 RealTime RES Injections  
22-09-2017 20170922 RealTime RES Injections  
21-09-2017 20170921 RealTime RES Injections  
20-09-2017 20170920 RealTime RES Injections  
19-09-2017 20170919 RealTime RES Injections  
18-09-2017 20170918 RealTime RES Injections  
17-09-2017 20170917 RealTime RES Injections  
16-09-2017 20170916 RealTime RES Injections  
15-09-2017 20170915 RealTime RES Injections  
14-09-2017 20170914 RealTime RES Injections  
13-09-2017 20170913 RealTime RES Injections  
12-09-2017 20170912 RealTime RES Injections  
11-09-2017 20170911 RealTime RES Injections  
10-09-2017 20170910 RealTime RES Injections  
09-09-2017 20170909 RealTime RES Injections  
08-09-2017 20170908 RealTime RES Injections  
07-09-2017 20170907 RealTime RES Injections  
06-09-2017 20170906 RealTime RES Injections  
05-09-2017 20170905 RealTime RES Injections  
04-09-2017 20170904 RealTime RES Injections  
03-09-2017 20170903 RealTime RES Injections  
02-09-2017 20170902 RealTime RES Injections  
01-09-2017 20170901 RealTime RES Injections  
31-08-2017 20170831 RealTime RES Injections  
30-08-2017 20170830 RealTime RES Injections  
29-08-2017 20170829 RealTime RES Injections  
28-08-2017 20170828 RealTime RES Injections  
27-08-2017 20170827 RealTime RES Injections  
26-08-2017 20170826 RealTime RES Injections  
25-08-2017 20170825 RealTime RES Injections  
24-08-2017 20170824 RealTime RES Injections  
23-08-2017 20170823 RealTime RES Injections  
22-08-2017 20170822 RealTime RES Injections  
21-08-2017 20170821 RealTime RES Injections  
20-08-2017 20170820 RealTime RES Injections  
19-08-2017 20170819 RealTime RES Injections  
18-08-2017 20170818 RealTime RES Injections  
17-08-2017 20170817 RealTime RES Injections  
16-08-2017 20170816 RealTime RES Injections  
15-08-2017 20170815 RealTime RES Injections  
14-08-2017 20170814 RealTime RES Injections  
13-08-2017 20170813 RealTime RES Injections  
12-08-2017 20170812 RealTime RES Injections  
11-08-2017 20170811 RealTime RES Injections  
10-08-2017 20170810 RealTime RES Injections  
09-08-2017 20170809 RealTime RES Injections  
08-08-2017 20170808 RealTime RES Injections  
07-08-2017 20170807 RealTime RES Injections  
06-08-2017 20170806 RealTime RES Injections  
05-08-2017 20170805 RealTime RES Injections  
04-08-2017 20170804 RealTime RES Injections  
03-08-2017 20170803 RealTime RES Injections  
02-08-2017 20170802 RealTime RES Injections  
01-08-2017 20170801 RealTime RES Injections  
31-07-2017 20170731 RealTime RES Injections  
30-07-2017 20170730 RealTime RES Injections  
29-07-2017 20170729 RealTime RES Injections  
28-07-2017 20170728 RealTime RES Injections  
27-07-2017 20170727 RealTime RES Injections  
26-07-2017 20170726 RealTime RES Injections  
25-07-2017 20170725 RealTime RES Injections  
24-07-2017 20170724 RealTime RES Injections  
23-07-2017 20170723 RealTime RES Injections  
22-07-2017 20170722 RealTime RES Injections  
21-07-2017 20170721 RealTime RES Injections  
20-07-2017 20170720 RealTime RES Injections  
19-07-2017 20170719 RealTime RES Injections  
18-07-2017 20170718 RealTime RES Injections  
17-07-2017 20170717 RealTime RES Injections  
16-07-2017 20170716 RealTime RES Injections  
15-07-2017 20170715 RealTime RES Injections  
14-07-2017 20170714 RealTime RES Injections  
13-07-2017 20170713 RealTime RES Injections  
12-07-2017 20170712 RealTime RES Injections  
11-07-2017 20170711 RealTime RES Injections  
10-07-2017 20170710 RealTime RES Injections  
09-07-2017 20170709 RealTime RES Injections  
08-07-2017 20170708 RealTime RES Injections  
07-07-2017 20170707 RealTime RES Injections  
06-07-2017 20170706 RealTime RES Injections  
05-07-2017 20170705 RealTime RES Injections  
04-07-2017 20170704 RealTime RES Injections  
03-07-2017 20170703 RealTime RES Injections  
02-07-2017 20170702 RealTime RES Injections  
01-07-2017 20170701 RealTime RES Injections  
30-06-2017 20170630 RealTime RES Injections  
29-06-2017 20170629 RealTime RES Injections  
28-06-2017 20170628 RealTime RES Injections  
27-06-2017 20170627 RealTime RES Injections  
26-06-2017 20170626 RealTime RES Injections  
25-06-2017 20170625 RealTime RES Injections  
24-06-2017 20170624 RealTime RES Injections  
23-06-2017 20170623 RealTime RES Injections  
22-06-2017 20170622 RealTime RES Injections  
21-06-2017 20170621 RealTime RES Injections  
20-06-2017 20170620 RealTime RES Injections  
19-06-2017 20170619 RealTime RES Injections  
18-06-2017 20170618 RealTime RES Injections  
17-06-2017 20170617 RealTime RES Injections  
16-06-2017 20170616 RealTime RES Injections  
15-06-2017 20170615 RealTime RES Injections  
14-06-2017 20170614 RealTime RES Injections  
13-06-2017 20170613 RealTime RES Injections  
12-06-2017 20170612 RealTime RES Injections  
11-06-2017 20170611 RealTime RES Injections  
10-06-2017 20170610 RealTime RES Injections  
09-06-2017 20170609 RealTime RES Injections  
08-06-2017 20170608 RealTime RES Injections  
07-06-2017 20170607 RealTime RES Injections  
06-06-2017 20170606 RealTime RES Injections  
05-06-2017 20170605 RealTime RES Injections  
04-06-2017 20170604 RealTime RES Injections  
03-06-2017 20170603 RealTime RES Injections  
02-06-2017 20170602 RealTime RES Injections  
01-06-2017 20170601 RealTime RES Injections  
31-05-2017 20170531 RealTime RES Injections  
30-05-2017 20170530 RealTime RES Injections  
29-05-2017 20170529 RealTime RES Injections  
28-05-2017 20170528 RealTime RES Injections  
27-05-2017 20170527 RealTime RES Injections  
26-05-2017 20170526 RealTime RES Injections  
25-05-2017 20170525 RealTime RES Injections  
24-05-2017 20170524 RealTime RES Injections  
23-05-2017 20170523 RealTime RES Injections  
25-03-2017 20170325 RealTime RES Injections  
24-03-2017 20170324 RealTime RES Injections  
23-03-2017 20170323 RealTime RES Injections  
22-03-2017 20170322 RealTime RES Injections  
21-03-2017 20170321 RealTime RES Injections  
20-03-2017 20170320 RealTime RES Injections  
19-03-2017 20170319 RealTime RES Injections  
18-03-2017 20170318 RealTime RES Injections  
17-03-2017 20170317 RealTime RES Injections  
16-03-2017 20170316 RealTime RES Injections  
15-03-2017 20170315 RealTime RES Injections  
14-03-2017 20170314 RealTime RES Injections  
13-03-2017 20170313 RealTime RES Injections  
12-03-2017 20170312 RealTime RES Injections  
11-03-2017 20170311 RealTime RES Injections  
10-03-2017 20170310 RealTime RES Injections  
09-03-2017 20170309 RealTime RES Injections  
08-03-2017 20170308 RealTime RES Injections  
07-03-2017 20170307 RealTime RES Injections  
06-03-2017 20170306 RealTime RES Injections  
05-03-2017 20170305 RealTime RES Injections  
04-03-2017 20170304 RealTime RES Injections  
03-03-2017 20170303 RealTime RES Injections  
02-03-2017 20170302 RealTime RES Injections  
01-03-2017 20170301 RealTime RES Injections  
28-02-2017 20170228 RealTime RES Injections  
27-02-2017 20170227 RealTime RES Injections  
26-02-2017 20170226 RealTime RES Injections  
25-02-2017 20170225 RealTime RES Injections  
24-02-2017 20170224 RealTime RES Injections  
23-02-2017 20170223 RealTime RES Injections  
22-02-2017 20170222 RealTime RES Injections  
21-02-2017 20170221 RealTime RES Injections  
20-02-2017 20170220 RealTime RES Injections  
19-02-2017 20170219 RealTime RES Injections  
18-02-2017 20170218 RealTime RES Injections  
17-02-2017 20170217 RealTime RES Injections  
16-02-2017 20170216 RealTime RES Injections  
15-02-2017 20170215 RealTime RES Injections  
14-02-2017 20170214 RealTime RES Injections  
13-02-2017 20170213 RealTime RES Injections  
12-02-2017 20170212 RealTime RES Injections  
11-02-2017 20170211 RealTime RES Injections  
10-02-2017 20170210 RealTime RES Injections  
09-02-2017 20170209 RealTime RES Injections  
08-02-2017 20170208 RealTime RES Injections  
07-02-2017 20170207 RealTime RES Injections  
06-02-2017 20170206 RealTime RES Injections  
05-02-2017 20170205 RealTime RES Injections  
04-02-2017 20170204 RealTime RES Injections  
03-02-2017 20170203 RealTime RES Injections  
02-02-2017 20170202 RealTime RES Injections  
01-02-2017 20170201 RealTime RES Injections  
31-01-2017 20170131 RealTime RES Injections  
30-01-2017 20170130 RealTime RES Injections  
29-01-2017 20170129 RealTime RES Injections  
28-01-2017 20170128 RealTime RES Injections  
27-01-2017 20170127 RealTime RES Injections  
26-01-2017 20170126 RealTime RES Injections  
25-01-2017 20170125 RealTime RES Injections  
24-01-2017 20170124 RealTime RES Injections  
23-01-2017 20170123 RealTime RES Injections  
22-01-2017 20170122 RealTime RES Injections  
21-01-2017 20170121 RealTime RES Injections  
20-01-2017 20170120 RealTime RES Injections  
19-01-2017 20170119 RealTime RES Injections  
18-01-2017 20170118 RealTime RES Injections  
17-01-2017 20170117 RealTime RES Injections  
16-01-2017 20170116 RealTime RES Injections  
15-01-2017 20170115 RealTime RES Injections  
14-01-2017 20170114 RealTime RES Injections  
13-01-2017 20170113 RealTime RES Injections  
12-01-2017 20170112 RealTime RES Injections  
11-01-2017 20170111 RealTime RES Injections  
10-01-2017 20170110 RealTime RES Injections  
09-01-2017 20170109 RealTime RES Injections  
08-01-2017 20170108 RealTime RES Injections  
07-01-2017 20170107 RealTime RES Injections  
06-01-2017 20170106 RealTime RES Injections  
05-01-2017 20170105 RealTime RES Injections  
04-01-2017 20170104 RealTime RES Injections  
03-01-2017 20170103 RealTime RES Injections  
02-01-2017 20170102 RealTime RES Injections  
01-01-2017 20170101 RealTime RES Injections  
31-12-2016 20161231 RealTime RES Injections  
30-12-2016 20161230 RealTime RES Injections  
29-12-2016 20161229 RealTime RES Injections  
28-12-2016 20161228 RealTime RES Injections  
27-12-2016 20161227 RealTime RES Injections  
26-12-2016 20161226 RealTime RES Injections  
25-12-2016 20161225 RealTime RES Injections  
24-12-2016 20161224 RealTime RES Injections  
23-12-2016 20161223 RealTime RES Injections  
22-12-2016 20161222 RealTime RES Injections  
21-12-2016 20161221 RealTime RES Injections  
20-12-2016 20161220 RealTime RES Injections  
19-12-2016 20161219 RealTime RES Injections  
18-12-2016 20161218 RealTime RES Injections  
17-12-2016 20161217 RealTime RES Injections  
16-12-2016 20161216 RealTime RES Injections  
15-12-2016 20161215 RealTime RES Injections  
14-12-2016 20161214 RealTime RES Injections  
13-12-2016 20161213 RealTime RES Injections  
12-12-2016 20161212 RealTime RES Injections  
11-12-2016 20161211 RealTime RES Injections  
10-12-2016 20161210 RealTime RES Injections  
09-12-2016 20161209 RealTime RES Injections  
08-12-2016 20161208 RealTime RES Injections  
07-12-2016 20161207 RealTime RES Injections  
06-12-2016 20161206 RealTime RES Injections  
05-12-2016 20161205 RealTime RES Injections  
04-12-2016 20161204 RealTime RES Injections  
03-12-2016 20161203 RealTime RES Injections  
02-12-2016 20161202 RealTime RES Injections  
01-12-2016 20161201 RealTime RES Injections  
30-11-2016 20161130 RealTime RES Injections  
29-11-2016 20161129 RealTime RES Injections  
28-11-2016 20161128 RealTime RES Injections  
27-11-2016 20161127 RealTime RES Injections  
26-11-2016 20161126 RealTime RES Injections  
25-11-2016 20161125 RealTime RES Injections  
24-11-2016 20161124 RealTime RES Injections  
23-11-2016 20161123 RealTime RES Injections  
22-11-2016 20161122 RealTime RES Injections  
21-11-2016 20161121 RealTime RES Injections  
20-11-2016 20161120 RealTime RES Injections  
19-11-2016 20161119 RealTime RES Injections  
18-11-2016 20161118 RealTime RES Injections  
17-11-2016 20161117 RealTime RES Injections  
16-11-2016 20161116 RealTime RES Injections  
15-11-2016 20161115 RealTime RES Injections  
14-11-2016 20161114 RealTime RES Injections  
13-11-2016 20161113 RealTime RES Injections  
12-11-2016 20161112 RealTime RES Injections  
11-11-2016 20161111 RealTime RES Injections  
10-11-2016 20161110 RealTime RES Injections  
09-11-2016 20161109 RealTime RES Injections  
08-11-2016 20161108 RealTime RES Injections  
07-11-2016 20161107 RealTime RES Injections  
06-11-2016 20161106 RealTime RES Injections  
05-11-2016 20161105 RealTime RES Injections  
04-11-2016 20161104 RealTime RES Injections  
03-11-2016 20161103 RealTime RES Injections  
02-11-2016 20161102 RealTime RES Injections  
01-11-2016 20161101 RealTime RES Injections  
31-10-2016 20161031 RealTime RES Injections  
30-10-2016 20161030 RealTime RES Injections  
29-10-2016 20161029 RealTime RES Injections  
28-10-2016 20161028 RealTime RES Injections  
27-10-2016 20161027 RealTime RES Injections  
26-10-2016 20161026 RealTime RES Injections  
25-10-2016 20161025 RealTime RES Injections  
24-10-2016 20161024 RealTime RES Injections  
23-10-2016 20161023 RealTime RES Injections  
22-10-2016 20161022 RealTime RES Injections  
21-10-2016 20161021 RealTime RES Injections  
20-10-2016 20161020 RealTime RES Injections  
19-10-2016 20161019 RealTime RES Injections  
18-10-2016 20161018 RealTime RES Injections  
17-10-2016 20161017 RealTime RES Injections  
16-10-2016 20161016 RealTime RES Injections  
15-10-2016 20161015 RealTime RES Injections  
14-10-2016 20161014 RealTime RES Injections  
13-10-2016 20161013 RealTime RES Injections  
12-10-2016 20161012 RealTime RES Injections  
11-10-2016 20161011 RealTime RES Injections  
10-10-2016 20161010 RealTime RES Injections  
09-10-2016 20161009 RealTime RES Injections  
08-10-2016 20161008 RealTime RES Injections  
07-10-2016 20161007 RealTime RES Injections  
06-10-2016 20161006 RealTime RES Injections  
05-10-2016 20161005 RealTime RES Injections  
04-10-2016 20161004 RealTime RES Injections  
03-10-2016 20161003 RealTime RES Injections  
02-10-2016 20161002 RealTime RES Injections  
01-10-2016 20161001 RealTime RES Injections  
30-09-2016 20160930 RealTime RES Injections  
29-09-2016 20160929 RealTime RES Injections  
28-09-2016 20160928 RealTime RES Injections  
27-09-2016 20160927 RealTime RES Injections  
26-09-2016 20160926 RealTime RES Injections  
25-09-2016 20160925 RealTime RES Injections  
24-09-2016 20160924 RealTime RES Injections  
23-09-2016 20160923 RealTime RES Injections  
22-09-2016 20160922 RealTime RES Injections  
21-09-2016 20160921 RealTime RES Injections  
20-09-2016 20160920 RealTime RES Injections  
19-09-2016 20160919 RealTime RES Injections  
18-09-2016 20160918 RealTime RES Injections  
17-09-2016 20160917 RealTime RES Injections  
16-09-2016 20160916 RealTime RES Injections  
15-09-2016 20160915 RealTime RES Injections  
14-09-2016 20160914 RealTime RES Injections  
13-09-2016 20160913 RealTime RES Injections  
12-09-2016 20160912 RealTime RES Injections  
11-09-2016 20160911 RealTime RES Injections  
10-09-2016 20160910 RealTime RES Injections  
09-09-2016 20160909 RealTime RES Injections  
08-09-2016 20160908 RealTime RES Injections  
07-09-2016 20160907 RealTime RES Injections  
06-09-2016 20160906 RealTime RES Injections  
05-09-2016 20160905 RealTime RES Injections  
04-09-2016 20160904 RealTime RES Injections  
03-09-2016 20160903 RealTime RES Injections  
02-09-2016 20160902 RealTime RES Injections  
01-09-2016 20160901 RealTime RES Injections  
31-08-2016 20160831 RealTime RES Injections  
30-08-2016 20160830 RealTime RES Injections  
29-08-2016 20160829 RealTime RES Injections  
28-08-2016 20160828 RealTime RES Injections  
27-08-2016 20160827 RealTime RES Injections  
26-08-2016 20160826 RealTime RES Injections  
25-08-2016 20160825 RealTime RES Injections  
24-08-2016 20160824 RealTime RES Injections  
23-08-2016 20160823 RealTime RES Injections  
22-08-2016 20160822 RealTime RES Injections  
21-08-2016 20160821 RealTime RES Injections  
20-08-2016 20160820 RealTime RES Injections  
19-08-2016 20160819 RealTime RES Injections  
18-08-2016 20160818 RealTime RES Injections  
17-08-2016 20160817 RealTime RES Injections  
16-08-2016 20160816 RealTime RES Injections  
15-08-2016 20160815 RealTime RES Injections  
14-08-2016 20160814 RealTime RES Injections  
13-08-2016 20160813 RealTime RES Injections  
12-08-2016 20160812 RealTime RES Injections  
11-08-2016 20160811 RealTime RES Injections  
10-08-2016 20160810 RealTime RES Injections  
09-08-2016 20160809 RealTime RES Injections  
08-08-2016 20160808 RealTime RES Injections  
07-08-2016 20160807 RealTime RES Injections  
06-08-2016 20160806 RealTime RES Injections  
05-08-2016 20160805 RealTime RES Injections  
04-08-2016 20160804 RealTime RES Injections  
03-08-2016 20160803 RealTime RES Injections  
02-08-2016 20160802 RealTime RES Injections  
01-08-2016 20160801 RealTime RES Injections  
31-07-2016 20160731 RealTime RES Injections  
30-07-2016 20160730 RealTime RES Injections  
29-07-2016 20160729 RealTime RES Injections  
28-07-2016 20160728 RealTime RES Injections  
27-07-2016 20160727 RealTime RES Injections  
26-07-2016 20160726 RealTime RES Injections  
25-07-2016 20160725 RealTime RES Injections  
24-07-2016 20160724 RealTime RES Injections  
23-07-2016 20160723 RealTime RES Injections  
22-07-2016 20160722 RealTime RES Injections  
21-07-2016 20160721 RealTime RES Injections  
20-07-2016 20160720 RealTime RES Injections  
19-07-2016 20160719 RealTime RES Injections  
18-07-2016 20160718 RealTime RES Injections  
17-07-2016 20160717 RealTime RES Injections  
16-07-2016 20160716 RealTime RES Injections  
15-07-2016 20160715 RealTime RES Injections  
14-07-2016 20160714 RealTime RES Injections  
13-07-2016 20160713 RealTime RES Injections  
12-07-2016 20160712 RealTime RES Injections  
11-07-2016 20160711 RealTime RES Injections  
10-07-2016 20160710 RealTime RES Injections  
09-07-2016 20160709 RealTime RES Injections  
08-07-2016 20160708 RealTime RES Injections  
07-07-2016 20160707 RealTime RES Injections  
06-07-2016 20160706 RealTime RES Injections  
05-07-2016 20160705 RealTime RES Injections  
04-07-2016 20160704 RealTime RES Injections  
03-07-2016 20160703 RealTime RES Injections  
02-07-2016 20160702 RealTime RES Injections  
01-07-2016 20160701 RealTime RES Injections  
30-06-2016 20160630 RealTime RES Injections  
29-06-2016 20160629 RealTime RES Injections  
28-06-2016 20160628 RealTime RES Injections  
27-06-2016 20160627 RealTime RES Injections  
26-06-2016 20160626 RealTime RES Injections  
25-06-2016 20160625 RealTime RES Injections  
24-06-2016 20160624 RealTime RES Injections  
23-06-2016 20160623 RealTime RES Injections  
22-06-2016 20160622 RealTime RES Injections  
21-06-2016 20160621 RealTime RES Injections  
20-06-2016 20160620 RealTime RES Injections  
19-06-2016 20160619 RealTime RES Injections  
18-06-2016 20160618 RealTime RES Injections  
17-06-2016 20160617 RealTime RES Injections  
16-06-2016 20160616 RealTime RES Injections  
15-06-2016 20160615 RealTime RES Injections  
14-06-2016 20160614 RealTime RES Injections  
13-06-2016 20160613 RealTime RES Injections  
12-06-2016 20160612 RealTime RES Injections  
11-06-2016 20160611 RealTime RES Injections  
10-06-2016 20160610 RealTime RES Injections  
09-06-2016 20160609 RealTime RES Injections  
08-06-2016 20160608 RealTime RES Injections  
07-06-2016 20160607 RealTime RES Injections  
06-06-2016 20160606 RealTime RES Injections  
05-06-2016 20160605 RealTime RES Injections  
04-06-2016 20160604 RealTime RES Injections  
03-06-2016 20160603 RealTime RES Injections  
02-06-2016 20160602 RealTime RES Injections  
01-06-2016 20160601 RealTime RES Injections  
31-05-2016 20160531 RealTime RES Injections  
30-05-2016 20160530 RealTime RES Injections  
29-05-2016 20160529 RealTime RES Injections  
28-05-2016 20160528 RealTime RES Injections  
27-05-2016 20160527 RealTime RES Injections  
26-05-2016 20160526 RealTime RES Injections  
25-05-2016 20160525 RealTime RES Injections  
24-05-2016 20160524 RealTime RES Injections  
23-05-2016 20160523 RealTime RES Injections  
22-05-2016 20160522 RealTime RES Injections  
21-05-2016 20160521 RealTime RES Injections  
20-05-2016 20160520 RealTime RES Injections  
19-05-2016 20160519 RealTime RES Injections  
18-05-2016 20160518 RealTime RES Injections  
17-05-2016 20160517 RealTime RES Injections  
16-05-2016 20160516 RealTime RES Injections  
15-05-2016 20160515 RealTime RES Injections  
14-05-2016 20160514 RealTime RES Injections  
13-05-2016 20160513 RealTime RES Injections  
12-05-2016 20160512 RealTime RES Injections  
11-05-2016 20160511 RealTime RES Injections  
10-05-2016 20160510 RealTime RES Injections  
09-05-2016 20160509 RealTime RES Injections  
08-05-2016 20160508 RealTime RES Injections  
07-05-2016 20160507 RealTime RES Injections  
06-05-2016 20160506 RealTime RES Injections  
05-05-2016 20160505 RealTime RES Injections  
04-05-2016 20160504 RealTime RES Injections  
03-05-2016 20160503 RealTime RES Injections  
02-05-2016 20160502 RealTime RES Injections  
01-05-2016 20160501 RealTime RES Injections  
30-04-2016 20160430 RealTime RES Injections  
29-04-2016 20160429 RealTime RES Injections  
28-04-2016 20160428 RealTime RES Injections  
27-04-2016 20160427 RealTime RES Injections  
26-04-2016 20160426 RealTime RES Injections  
25-04-2016 20160425 RealTime RES Injections  
24-04-2016 20160424 RealTime RES Injections  
23-04-2016 20160423 RealTime RES Injections  
22-04-2016 20160422 RealTime RES Injections  
21-04-2016 20160421 RealTime RES Injections  
20-04-2016 20160420 RealTime RES Injections  
19-04-2016 20160419 RealTime RES Injections  
18-04-2016 20160418 RealTime RES Injections  
17-04-2016 20160417 RealTime RES Injections  
16-04-2016 20160416 RealTime RES Injections  
15-04-2016 20160415 RealTime RES Injections  
14-04-2016 20160414 RealTime RES Injections  
13-04-2016 20160413 RealTime RES Injections  
12-04-2016 20160412 RealTime RES Injections  
11-04-2016 20160411 RealTime RES Injections  
10-04-2016 20160410 RealTime RES Injections  
09-04-2016 20160409 RealTime RES Injections  
08-04-2016 20160408 RealTime RES Injections  
07-04-2016 20160407 RealTime RES Injections  
06-04-2016 20160406 RealTime RES Injections  
05-04-2016 20160405 RealTime RES Injections  
04-04-2016 20160404 RealTime RES Injections  
03-04-2016 20160403 RealTime RES Injections  
02-04-2016 20160402 RealTime RES Injections  
01-04-2016 20160401 RealTime RES Injections  
31-03-2016 20160331 RealTime RES Injections  
30-03-2016 20160330 RealTime RES Injections  
29-03-2016 20160329 RealTime RES Injections  
28-03-2016 20160328 RealTime RES Injections  
27-03-2016 20160327 RealTime RES Injections  
26-03-2016 20160326 RealTime RES Injections  
25-03-2016 20160325 RealTime RES Injections  
24-03-2016 20160324 RealTime RES Injections  
23-03-2016 20160323 RealTime RES Injections  
22-03-2016 20160322 RealTime RES Injections  
21-03-2016 20160321 RealTime RES Injections  
20-03-2016 20160320 RealTime RES Injections  
19-03-2016 20160319 RealTime RES Injections  
18-03-2016 20160318 RealTime RES Injections  
17-03-2016 20160317 RealTime RES Injections  
16-03-2016 20160316 RealTime RES Injections  
15-03-2016 20160315 RealTime RES Injections  
14-03-2016 20160314 RealTime RES Injections  
13-03-2016 20160313 RealTime RES Injections  
12-03-2016 20160312 RealTime RES Injections  
11-03-2016 20160311 RealTime RES Injections  
10-03-2016 20160310 RealTime RES Injections  
09-03-2016 20160309 RealTime RES Injections  
08-03-2016 20160308 RealTime RES Injections  
07-03-2016 20160307 RealTime RES Injections  
06-03-2016 20160306 RealTime RES Injections  
05-03-2016 20160305 RealTime RES Injections  
04-03-2016 20160304 RealTime RES Injections  
03-03-2016 20160303 RealTime RES Injections  
02-03-2016 20160302 RealTime RES Injections  
01-03-2016 20160301 RealTime RES Injections  
29-02-2016 20160229 RealTime RES Injections  
28-02-2016 20160228 RealTime RES Injections  
27-02-2016 20160227 RealTime RES Injections  
26-02-2016 20160226 RealTime RES Injections  
25-02-2016 20160225 RealTime RES Injections  
24-02-2016 20160224 RealTime RES Injections  
23-02-2016 20160223 RealTime RES Injections  
22-02-2016 20160222 RealTime RES Injections  
21-02-2016 20160221 RealTime RES Injections  
20-02-2016 20160220 RealTime RES Injections  
19-02-2016 20160219 RealTime RES Injections  
18-02-2016 20160218 RealTime RES Injections  
17-02-2016 20160217 RealTime RES Injections  
16-02-2016 20160216 RealTime RES Injections  
15-02-2016 20160215 RealTime RES Injections  
14-02-2016 20160214 RealTime RES Injections  
13-02-2016 20160213 RealTime RES Injections  
12-02-2016 20160212 RealTime RES Injections  
11-02-2016 20160211 RealTime RES Injections  
10-02-2016 20160210 RealTime RES Injections  
09-02-2016 20160209 RealTime RES Injections  
08-02-2016 20160208 RealTime RES Injections  
07-02-2016 20160207 RealTime RES Injections  
06-02-2016 20160206 RealTime RES Injections  
05-02-2016 20160205 RealTime RES Injections  
04-02-2016 20160204 RealTime RES Injections  
03-02-2016 20160203 RealTime RES Injections  
02-02-2016 20160202 RealTime RES Injections  
01-02-2016 20160201 RealTime RES Injections  
31-01-2016 20160131 RealTime RES Injections  
30-01-2016 20160130 RealTime RES Injections  
29-01-2016 20160129 RealTime RES Injections  
28-01-2016 20160128 RealTime RES Injections  
27-01-2016 20160127 RealTime RES Injections  
26-01-2016 20160126 RealTime RES Injections  
25-01-2016 20160125 RealTime RES Injections  
24-01-2016 20160124 RealTime RES Injections  
23-01-2016 20160123 RealTime RES Injections  
22-01-2016 20160122 RealTime RES Injections  
21-01-2016 20160121 RealTime RES Injections  
20-01-2016 20160120 RealTime RES Injections  
19-01-2016 20160119 RealTime RES Injections  
18-01-2016 20160118 RealTime RES Injections  
17-01-2016 20160117 RealTime RES Injections  
16-01-2016 20160116 RealTime RES Injections  
15-01-2016 20160115 RealTime RES Injections  
14-01-2016 20160114 RealTime RES Injections  
13-01-2016 20160113 RealTime RES Injections  
12-01-2016 20160112 RealTime RES Injections  
11-01-2016 20160111 RealTime RES Injections  
10-01-2016 20160110 RealTime RES Injections  
09-01-2016 20160109 RealTime RES Injections  
08-01-2016 20160108 RealTime RES Injections  
07-01-2016 20160107 RealTime RES Injections  
06-01-2016 20160106 RealTime RES Injections  
05-01-2016 20160105 RealTime RES Injections  
04-01-2016 20160104 RealTime RES Injections  
03-01-2016 20160103 RealTime RES Injections  
02-01-2016 20160102 RealTime RES Injections  
01-01-2016 20160101 RealTime RES Injections  
31-12-2015 20151231 RealTime RES Injections  
30-12-2015 20151230 RealTime RES Injections  
29-12-2015 20151229 RealTime RES Injections  
28-12-2015 20151228 RealTime RES Injections  
27-12-2015 20151227 RealTime RES Injections  
26-12-2015 20151226 RealTime RES Injections  
25-12-2015 20151225 RealTime RES Injections  
24-12-2015 20151224 RealTime RES Injections  
23-12-2015 20151223 RealTime RES Injections  
22-12-2015 20151222 RealTime RES Injections  
21-12-2015 20151221 RealTime RES Injections  
20-12-2015 20151220 RealTime RES Injections  
19-12-2015 20151219 RealTime RES Injections  
18-12-2015 20151218 RealTime RES Injections  
17-12-2015 20151217 RealTime RES Injections  
16-12-2015 20151216 RealTime RES Injections  
15-12-2015 20151215 RealTime RES Injections  
14-12-2015 20151214 RealTime RES Injections  
13-12-2015 20151213 RealTime RES Injections  
12-12-2015 20151212 RealTime RES Injections  
11-12-2015 20151211 RealTime RES Injections  
10-12-2015 20151210 RealTime RES Injections  
09-12-2015 20151209 RealTime RES Injections  
08-12-2015 20151208 RealTime RES Injections  
07-12-2015 20151207 RealTime RES Injections  
06-12-2015 20151206 RealTime RES Injections  
05-12-2015 20151205 RealTime RES Injections  
04-12-2015 20151204 RealTime RES Injections  
03-12-2015 20151203 RealTime RES Injections  
02-12-2015 20151202 RealTime RES Injections  
01-12-2015 20151201 RealTime RES Injections  
30-11-2015 20151130 RealTime RES Injections  
29-11-2015 20151129 RealTime RES Injections  
28-11-2015 20151128 RealTime RES Injections  
27-11-2015 20151127 RealTime RES Injections  
26-11-2015 20151126 RealTime RES Injections  
25-11-2015 20151125 RealTime RES Injections  
24-11-2015 20151124 RealTime RES Injections  
23-11-2015 20151123 RealTime RES Injections  
22-11-2015 20151122 RealTime RES Injections  
21-11-2015 20151121 RealTime RES Injections  
20-11-2015 20151120 RealTime RES Injections  
19-11-2015 20151119 RealTime RES Injections  
18-11-2015 20151118 RealTime RES Injections  
17-11-2015 20151117 RealTime RES Injections  
16-11-2015 20151116 RealTime RES Injections  
15-11-2015 20151115 RealTime RES Injections  
14-11-2015 20151114 RealTime RES Injections  
13-11-2015 20151113 RealTime RES Injections  
12-11-2015 20151112 RealTime RES Injections  
11-11-2015 20151111 RealTime RES Injections  
10-11-2015 20151110 RealTime RES Injections  
09-11-2015 20151109 RealTime RES Injections  
08-11-2015 20151108 RealTime RES Injections  
07-11-2015 20151107 RealTime RES Injections  
06-11-2015 20151106 RealTime RES Injections  
05-11-2015 20151105 RealTime RES Injections  
04-11-2015 20151104 RealTime RES Injections  
03-11-2015 20151103 RealTime RES Injections  
02-11-2015 20151102 RealTime RES Injections  
01-11-2015 20151101 RealTime RES Injections  
31-10-2015 20151031 RealTime RES Injections  
30-10-2015 20151030 RealTime RES Injections  
29-10-2015 20151029 RealTime RES Injections  
28-10-2015 20151028 RealTime RES Injections  
27-10-2015 20151027 RealTime RES Injections  
26-10-2015 20151026 RealTime RES Injections  
25-10-2015 20151025 RealTime RES Injections  
24-10-2015 20151024 RealTime RES Injections  
23-10-2015 20151023 RealTime RES Injections  
22-10-2015 20151022 RealTime RES Injections  
21-10-2015 20151021 RealTime RES Injections  
20-10-2015 20151020 RealTime RES Injections  
19-10-2015 20151019 RealTime RES Injections  
18-10-2015 20151018 RealTime RES Injections  
17-10-2015 20151017 RealTime RES Injections  
16-10-2015 20151016 RealTime RES Injections  
15-10-2015 20151015 RealTime RES Injections  
14-10-2015 20151014 RealTime RES Injections  
13-10-2015 20151013 RealTime RES Injections  
12-10-2015 20151012 RealTime RES Injections  
11-10-2015 20151011 RealTime RES Injections  
10-10-2015 20151010 RealTime RES Injections  
09-10-2015 20151009 RealTime RES Injections  
08-10-2015 20151008 RealTime RES Injections  
07-10-2015 20151007 RealTime RES Injections  
06-10-2015 20151006 RealTime RES Injections  
05-10-2015 20151005 RealTime RES Injections  
04-10-2015 20151004 RealTime RES Injections  
03-10-2015 20151003 RealTime RES Injections  
02-10-2015 20151002 RealTime RES Injections  
01-10-2015 20151001 RealTime RES Injections  
30-09-2015 20150930 RealTime RES Injections  
29-09-2015 20150929 RealTime RES Injections  
28-09-2015 20150928 RealTime RES Injections  
27-09-2015 20150927 RealTime RES Injections  
26-09-2015 20150926 RealTime RES Injections  
25-09-2015 20150925 RealTime RES Injections  
24-09-2015 20150924 RealTime RES Injections  
23-09-2015 20150923 RealTime RES Injections  
22-09-2015 20150922 RealTime RES Injections  
21-09-2015 20150921 RealTime RES Injections  
20-09-2015 20150920 RealTime RES Injections  
19-09-2015 20150919 RealTime RES Injections  
18-09-2015 20150918 RealTime RES Injections  
17-09-2015 20150917 RealTime RES Injections  
16-09-2015 20150916 RealTime RES Injections  
15-09-2015 20150915 RealTime RES Injections  
14-09-2015 20150914 RealTime RES Injections  
13-09-2015 20150913 RealTime RES Injections  
12-09-2015 20150912 RealTime RES Injections  
11-09-2015 20150911 RealTime RES Injections  
10-09-2015 20150910 RealTime RES Injections  
09-09-2015 20150909 RealTime RES Injections  
08-09-2015 20150908 RealTime RES Injections  
07-09-2015 20150907 RealTime RES Injections  
06-09-2015 20150906 RealTime RES Injections  
05-09-2015 20150905 RealTime RES Injections  
04-09-2015 20150904 RealTime RES Injections  
03-09-2015 20150903 RealTime RES Injections  
02-09-2015 20150902 RealTime RES Injections  
01-09-2015 20150901 RealTime RES Injections  
31-08-2015 20150831 RealTime RES Injections  
30-08-2015 20150830 RealTime RES Injections  
29-08-2015 20150829 RealTime RES Injections  
28-08-2015 20150828 RealTime RES Injections  
27-08-2015 20150827 RealTime RES Injections  
26-08-2015 20150826 RealTime RES Injections  
25-08-2015 20150825 RealTime RES Injections  
24-08-2015 20150824 RealTime RES Injections  
23-08-2015 20150823 RealTime RES Injections  
22-08-2015 20150822 RealTime RES Injections  
21-08-2015 20150821 RealTime RES Injections  
20-08-2015 20150820 RealTime RES Injections  
19-08-2015 20150819 RealTime RES Injections  
18-08-2015 20150818 RealTime RES Injections  
17-08-2015 20150817 RealTime RES Injections  
16-08-2015 20150816 RealTime RES Injections  
15-08-2015 20150815 RealTime RES Injections  
14-08-2015 20150814 RealTime RES Injections  
13-08-2015 20150813 RealTime RES Injections  
12-08-2015 20150812 RealTime RES Injections  
11-08-2015 20150811 RealTime RES Injections  
10-08-2015 20150810 RealTime RES Injections  
09-08-2015 20150809 RealTime RES Injections  
08-08-2015 20150808 RealTime RES Injections  
07-08-2015 20150807 RealTime RES Injections  
06-08-2015 20150806 RealTime RES Injections  
05-08-2015 20150805 RealTime RES Injections  
04-08-2015 20150804 RealTime RES Injections  
03-08-2015 20150803 RealTime RES Injections  
02-08-2015 20150802 RealTime RES Injections  
01-08-2015 20150801 RealTime RES Injections  
31-07-2015 20150731 RealTime RES Injections  
30-07-2015 20150730 RealTime RES Injections  
29-07-2015 20150729 RealTime RES Injections  
28-07-2015 20150728 RealTime RES Injections  
27-07-2015 20150727 RealTime RES Injections  
26-07-2015 20150726 RealTime RES Injections  
25-07-2015 20150725 RealTime RES Injections  
24-07-2015 20150724 RealTime RES Injections  
23-07-2015 20150723 RealTime RES Injections  
22-07-2015 20150722 RealTime RES Injections  
21-07-2015 20150721 RealTime RES Injections  
20-07-2015 20150720 RealTime RES Injections  
19-07-2015 20150719 RealTime RES Injections  
18-07-2015 20150718 RealTime RES Injections  
17-07-2015 20150717 RealTime RES Injections  
16-07-2015 20150716 RealTime RES Injections  
15-07-2015 20150715 RealTime RES Injections  
14-07-2015 20150714 RealTime RES Injections  
13-07-2015 20150713 RealTime RES Injections  
12-07-2015 20150712 RealTime RES Injections  
11-07-2015 20150711 RealTime RES Injections  
10-07-2015 20150710 RealTime RES Injections  
09-07-2015 20150709 RealTime RES Injections  
08-07-2015 20150708 RealTime RES Injections  
07-07-2015 20150707 RealTime RES Injections  
06-07-2015 20150706 RealTime RES Injections  
05-07-2015 20150705 RealTime RES Injections  
04-07-2015 20150704 RealTime RES Injections  
03-07-2015 20150703 RealTime RES Injections  
02-07-2015 20150702 RealTime RES Injections  
01-07-2015 20150701 RealTime RES Injections  
30-06-2015 20150630 RealTime RES Injections  
29-06-2015 20150629 RealTime RES Injections  
28-06-2015 20150628 RealTime RES Injections  
27-06-2015 20150627 RealTime RES Injections  
26-06-2015 20150626 RealTime RES Injections  
25-06-2015 20150625 RealTime RES Injections  
24-06-2015 20150624 RealTime RES Injections  
23-06-2015 20150623 RealTime RES Injections  
22-06-2015 20150622 RealTime RES Injections  
21-06-2015 20150621 RealTime RES Injections  
20-06-2015 20150620 RealTime RES Injections  
19-06-2015 20150619 RealTime RES Injections  
18-06-2015 20150618 RealTime RES Injections  
17-06-2015 20150617 RealTime RES Injections  
16-06-2015 20150616 RealTime RES Injections  
15-06-2015 20150615 RealTime RES Injections  
14-06-2015 20150614 RealTime RES Injections  
13-06-2015 20150613 RealTime RES Injections  
12-06-2015 20150612 RealTime RES Injections  
11-06-2015 20150611 RealTime RES Injections  
10-06-2015 20150610 RealTime RES Injections  
09-06-2015 20150609 RealTime RES Injections  
08-06-2015 20150608 RealTime RES Injections  
07-06-2015 20150607 RealTime RES Injections  
06-06-2015 20150606 RealTime RES Injections  
05-06-2015 20150605 RealTime RES Injections  
04-06-2015 20150604 RealTime RES Injections  
03-06-2015 20150603 RealTime RES Injections  
02-06-2015 20150602 RealTime RES Injections  
01-06-2015 20150601 RealTime RES Injections  
31-05-2015 20150531 RealTime RES Injections  
30-05-2015 20150530 RealTime RES Injections  
29-05-2015 20150529 RealTime RES Injections  
28-05-2015 20150528 RealTime RES Injections  
27-05-2015 20150527 RealTime RES Injections  
26-05-2015 20150526 RealTime RES Injections  
25-05-2015 20150525 RealTime RES Injections  
24-05-2015 20150524 RealTime RES Injections  
23-05-2015 20150523 RealTime RES Injections  
22-05-2015 20150522 RealTime RES Injections  
21-05-2015 20150521 RealTime RES Injections  
20-05-2015 20150520 RealTime RES Injections  
19-05-2015 20150519 RealTime RES Injections  
18-05-2015 20150518 RealTime RES Injections  
17-05-2015 20150517 RealTime RES Injections  
16-05-2015 20150516 RealTime RES Injections  
15-05-2015 20150515 RealTime RES Injections  
14-05-2015 20150514 RealTime RES Injections  
13-05-2015 20150513 RealTime RES Injections  
12-05-2015 20150512 RealTime RES Injections  
11-05-2015 20150511 RealTime RES Injections  
10-05-2015 20150510 RealTime RES Injections  
09-05-2015 20150509 RealTime RES Injections  
08-05-2015 20150508 RealTime RES Injections  
07-05-2015 20150507 RealTime RES Injections  
06-05-2015 20150506 RealTime RES Injections  
05-05-2015 20150505 RealTime RES Injections  
04-05-2015 20150504 RealTime RES Injections  
03-05-2015 20150503 RealTime RES Injections  
02-05-2015 20150502 RealTime RES Injections  
01-05-2015 20150501 RealTime RES Injections  
30-04-2015 20150430 RealTime RES Injections  
29-04-2015 20150429 RealTime RES Injections  
28-04-2015 20150428 RealTime RES Injections  
27-04-2015 20150427 RealTime RES Injections  
26-04-2015 20150426 RealTime RES Injections  
25-04-2015 20150425 RealTime RES Injections  
24-04-2015 20150424 RealTime RES Injections  
23-04-2015 20150423 RealTime RES Injections  
22-04-2015 20150422 RealTime RES Injections  
21-04-2015 20150421 RealTime RES Injections  
20-04-2015 20150420 RealTime RES Injections  
19-04-2015 20150419 RealTime RES Injections  
18-04-2015 20150418 RealTime RES Injections  
17-04-2015 20150417 RealTime RES Injections  
16-04-2015 20150416 RealTime RES Injections  
15-04-2015 20150415 RealTime RES Injections  
14-04-2015 20150414 RealTime RES Injections  
13-04-2015 20150413 RealTime RES Injections  
12-04-2015 20150412 RealTime RES Injections  
11-04-2015 20150411 RealTime RES Injections  
10-04-2015 20150410 RealTime RES Injections  
09-04-2015 20150409 RealTime RES Injections  
08-04-2015 20150408 RealTime RES Injections  
07-04-2015 20150407 RealTime RES Injections  
06-04-2015 20150406 RealTime RES Injections  
05-04-2015 20150405 RealTime RES Injections  
04-04-2015 20150404 RealTime RES Injections  
03-04-2015 20150403 RealTime RES Injections  
02-04-2015 20150402 RealTime RES Injections  
01-04-2015 20150401 RealTime RES Injections  
31-03-2015 20150331 RealTime RES Injections  
30-03-2015 20150330 RealTime RES Injections  
29-03-2015 20150329 RealTime RES Injections  
28-03-2015 20150328 RealTime RES Injections  
27-03-2015 20150327 RealTime RES Injections  
26-03-2015 20150326 RealTime RES Injections  
25-03-2015 20150325 RealTime RES Injections  
24-03-2015 20150324 RealTime RES Injections  
23-03-2015 20150323 RealTime RES Injections  
22-03-2015 20150322 RealTime RES Injections  
21-03-2015 20150321 RealTime RES Injections  
20-03-2015 20150320 RealTime RES Injections  
19-03-2015 20150319 RealTime RES Injections  
18-03-2015 20150318 RealTime RES Injections  
17-03-2015 20150317 RealTime RES Injections  
16-03-2015 20150316 RealTime RES Injections  
15-03-2015 20150315 RealTime RES Injections  
14-03-2015 20150314 RealTime RES Injections  
13-03-2015 20150313 RealTime RES Injections  
12-03-2015 20150312 RealTime RES Injections  
11-03-2015 20150311 RealTime RES Injections  
10-03-2015 20150310 RealTime RES Injections  
09-03-2015 20150309 RealTime RES Injections  
08-03-2015 20150308 RealTime RES Injections  
07-03-2015 20150307 RealTime RES Injections  
06-03-2015 20150306 RealTime RES Injections  
05-03-2015 20150305 RealTime RES Injections  
04-03-2015 20150304 RealTime RES Injections  
03-03-2015 20150303 RealTime RES Injections  
02-03-2015 20150302 RealTime RES Injections  
01-03-2015 20150301 RealTime RES Injections  
28-02-2015 20150228 RealTime RES Injections  
27-02-2015 20150227 RealTime RES Injections  
26-02-2015 20150226 RealTime RES Injections  
25-02-2015 20150225 RealTime RES Injections  
24-02-2015 20150224 RealTime RES Injections  
23-02-2015 20150223 RealTime RES Injections  
22-02-2015 20150222 RealTime RES Injections  
21-02-2015 20150221 RealTime RES Injections  
20-02-2015 20150220 RealTime RES Injections  
19-02-2015 20150219 RealTime RES Injections  
18-02-2015 20150218 RealTime RES Injections  
17-02-2015 20150217 RealTime RES Injections  
16-02-2015 20150216 RealTime RES Injections  
15-02-2015 20150215 RealTime RES Injections  
14-02-2015 20150214 RealTime RES Injections  
13-02-2015 20150213 RealTime RES Injections  
12-02-2015 20150212 RealTime RES Injections  
11-02-2015 20150211 RealTime RES Injections  
10-02-2015 20150210 RealTime RES Injections  
09-02-2015 20150209 RealTime RES Injections  
08-02-2015 20150208 RealTime RES Injections  
07-02-2015 20150207 RealTime RES Injections  
06-02-2015 20150206 RealTime RES Injections  
05-02-2015 20150205 RealTime RES Injections  
04-02-2015 20150204 RealTime RES Injections  
03-02-2015 20150203 RealTime RES Injections  
02-02-2015 20150202 RealTime RES Injections  
01-02-2015 20150201 RealTime RES Injections  
31-01-2015 20150131 RealTime RES Injections  
30-01-2015 20150130 RealTime RES Injections  
29-01-2015 20150129 RealTime RES Injections  
28-01-2015 20150128 RealTime RES Injections  
27-01-2015 20150127 RealTime RES Injections  
26-01-2015 20150126 RealTime RES Injections  
25-01-2015 20150125 RealTime RES Injections  
24-01-2015 20150124 RealTime RES Injections  
23-01-2015 20150123 RealTime RES Injections  
22-01-2015 20150122 RealTime RES Injections  
21-01-2015 20150121 RealTime RES Injections  
20-01-2015 20150120 RealTime RES Injections  
19-01-2015 20150119 RealTime RES Injections  
18-01-2015 20150118 RealTime RES Injections  
17-01-2015 20150117 RealTime RES Injections  
16-01-2015 20150116 RealTime RES Injections  
15-01-2015 20150115 RealTime RES Injections  
14-01-2015 20150114 RealTime RES Injections  
13-01-2015 20150113 RealTime RES Injections  
12-01-2015 20150112 RealTime RES Injections  
11-01-2015 20150111 RealTime RES Injections  
10-01-2015 20150110 RealTime RES Injections  
09-01-2015 20150109 RealTime RES Injections  
08-01-2015 20150108 RealTime RES Injections  
07-01-2015 20150107 RealTime RES Injections  
06-01-2015 20150106 RealTime RES Injections  
05-01-2015 20150105 RealTime RES Injections  
04-01-2015 20150104 RealTime RES Injections  
03-01-2015 20150103 RealTime RES Injections  
02-01-2015 20150102 RealTime RES Injections  
01-01-2015 20150101 RealTime RES Injections  
31-12-2014 20141231 RealTime RES Injections  
30-12-2014 20141230 RealTime RES Injections  
29-12-2014 20141229 RealTime RES Injections  
28-12-2014 20141228 RealTime RES Injections  
27-12-2014 20141227 RealTime RES Injections  
26-12-2014 20141226 RealTime RES Injections  
25-12-2014 20141225 RealTime RES Injections  
24-12-2014 20141224 RealTime RES Injections  
23-12-2014 20141223 RealTime RES Injections  
22-12-2014 20141222 RealTime RES Injections  
21-12-2014 20141221 RealTime RES Injections  
20-12-2014 20141220 RealTime RES Injections  
19-12-2014 20141219 RealTime RES Injections  
18-12-2014 20141218 RealTime RES Injections  
17-12-2014 20141217 RealTime RES Injections  
16-12-2014 20141216 RealTime RES Injections  
15-12-2014 20141215 RealTime RES Injections  
14-12-2014 20141214 RealTime RES Injections  
13-12-2014 20141213 RealTime RES Injections  
12-12-2014 20141212 RealTime RES Injections  
11-12-2014 20141211 RealTime RES Injections  
10-12-2014 20141210 RealTime RES Injections  
09-12-2014 20141209 RealTime RES Injections  
08-12-2014 20141208 RealTime RES Injections  
07-12-2014 20141207 RealTime RES Injections  
06-12-2014 20141206 RealTime RES Injections  
05-12-2014 20141205 RealTime RES Injections  
04-12-2014 20141204 RealTime RES Injections  
03-12-2014 20141203 RealTime RES Injections  
02-12-2014 20141202 RealTime RES Injections  
01-12-2014 20141201 RealTime RES Injections  
30-11-2014 20141130 RealTime RES Injections  
29-11-2014 20141129 RealTime RES Injections  
28-11-2014 20141128 RealTime RES Injections  
27-11-2014 20141127 RealTime RES Injections  
26-11-2014 20141126 RealTime RES Injections  
25-11-2014 20141125 RealTime RES Injections  
24-11-2014 20141124 RealTime RES Injections  
23-11-2014 20141123 RealTime RES Injections  
22-11-2014 20141122 RealTime RES Injections  
21-11-2014 20141121 RealTime RES Injections  
20-11-2014 20141120 RealTime RES Injections  
19-11-2014 20141119 RealTime RES Injections  
18-11-2014 20141118 RealTime RES Injections  
17-11-2014 20141117 RealTime RES Injections  
16-11-2014 20141116 RealTime RES Injections  
15-11-2014 20141115 RealTime RES Injections  
14-11-2014 20141114 RealTime RES Injections  
13-11-2014 20141113 RealTime RES Injections  
12-11-2014 20141112 RealTime RES Injections  
11-11-2014 20141111 RealTime RES Injections  
10-11-2014 20141110 RealTime RES Injections  
09-11-2014 20141109 RealTime RES Injections  
08-11-2014 20141108 RealTime RES Injections  
07-11-2014 20141107 RealTime RES Injections  
06-11-2014 20141106 RealTime RES Injections  
05-11-2014 20141105 RealTime RES Injections  
04-11-2014 20141104 RealTime RES Injections  
03-11-2014 20141103 RealTime RES Injections  
02-11-2014 20141102 RealTime RES Injections  
01-11-2014 20141101 RealTime RES Injections  
31-10-2014 20141031 RealTime RES Injections  
30-10-2014 20141030 RealTime RES Injections  
29-10-2014 20141029 RealTime RES Injections  
28-10-2014 20141028 RealTime RES Injections  
27-10-2014 20141027 RealTime RES Injections  
26-10-2014 20141026 RealTime RES Injections  
25-10-2014 20141025 RealTime RES Injections  
24-10-2014 20141024 RealTime RES Injections  
23-10-2014 20141023 RealTime RES Injections  
22-10-2014 20141022 RealTime RES Injections  
21-10-2014 20141021 RealTime RES Injections  
20-10-2014 20141020 RealTime RES Injections  
19-10-2014 20141019 RealTime RES Injections  
18-10-2014 20141018 RealTime RES Injections  
17-10-2014 20141017 RealTime RES Injections  
16-10-2014 20141016 RealTime RES Injections  
15-10-2014 20141015 RealTime RES Injections  
14-10-2014 20141014 RealTime RES Injections  
13-10-2014 20141013 RealTime RES Injections  
12-10-2014 20141012 RealTime RES Injections  
11-10-2014 20141011 RealTime RES Injections  
10-10-2014 20141010 RealTime RES Injections  
09-10-2014 20141009 RealTime RES Injections  
08-10-2014 20141008 RealTime RES Injections  
07-10-2014 20141007 RealTime RES Injections  
06-10-2014 20141006 RealTime RES Injections  
05-10-2014 20141005 RealTime RES Injections  
04-10-2014 20141004 RealTime RES Injections  
03-10-2014 20141003 RealTime RES Injections  
02-10-2014 20141002 RealTime RES Injections  
01-10-2014 20141001 RealTime RES Injections  
30-09-2014 20140930 RealTime RES Injections  
29-09-2014 20140929 RealTime RES Injections  
28-09-2014 20140928 RealTime RES Injections  
27-09-2014 20140927 RealTime RES Injections  
26-09-2014 20140926 RealTime RES Injections  
25-09-2014 20140925 RealTime RES Injections  
24-09-2014 20140924 RealTime RES Injections  
23-09-2014 20140923 RealTime RES Injections  
22-09-2014 20140922 RealTime RES Injections  
21-09-2014 20140921 RealTime RES Injections  
20-09-2014 20140920 RealTime RES Injections  
19-09-2014 20140919 RealTime RES Injections  
18-09-2014 20140918 RealTime RES Injections  
17-09-2014 20140917 RealTime RES Injections  
16-09-2014 20140916 RealTime RES Injections  
15-09-2014 20140915 RealTime RES Injections  
14-09-2014 20140914 RealTime RES Injections  
13-09-2014 20140913 RealTime RES Injections  
12-09-2014 20140912 RealTime RES Injections  
11-09-2014 20140911 RealTime RES Injections  
10-09-2014 20140910 RealTime RES Injections  
09-09-2014 20140909 RealTime RES Injections  
08-09-2014 20140908 RealTime RES Injections  
07-09-2014 20140907 RealTime RES Injections  
06-09-2014 20140906 RealTime RES Injections  
05-09-2014 20140905 RealTime RES Injections  
04-09-2014 20140904 RealTime RES Injections  
03-09-2014 20140903 RealTime RES Injections  
02-09-2014 20140902 RealTime RES Injections  
01-09-2014 20140901 RealTime RES Injections  
31-08-2014 20140831 RealTime RES Injections  
30-08-2014 20140830 RealTime RES Injections  
29-08-2014 20140829 RealTime RES Injections  
28-08-2014 20140828 RealTime RES Injections  
27-08-2014 20140827 RealTime RES Injections  
26-08-2014 20140826 RealTime RES Injections  
25-08-2014 20140825 RealTime RES Injections  
24-08-2014 20140824 RealTime RES Injections  
23-08-2014 20140823 RealTime RES Injections  
22-08-2014 20140822 RealTime RES Injections  
21-08-2014 20140821 RealTime RES Injections  
20-08-2014 20140820 RealTime RES Injections  
19-08-2014 20140819 RealTime RES Injections  
18-08-2014 20140818 RealTime RES Injections  
17-08-2014 20140817 RealTime RES Injections  
16-08-2014 20140816 RealTime RES Injections  
15-08-2014 20140815 RealTime RES Injections  
14-08-2014 20140814 RealTime RES Injections  
13-08-2014 20140813 RealTime RES Injections  
12-08-2014 20140812 RealTime RES Injections  
11-08-2014 20140811 RealTime RES Injections  
10-08-2014 20140810 RealTime RES Injections  
09-08-2014 20140809 RealTime RES Injections  
08-08-2014 20140808 RealTime RES Injections  
07-08-2014 20140807 RealTime RES Injections  
06-08-2014 20140806 RealTime RES Injections  
05-08-2014 20140805 RealTime RES Injections  
04-08-2014 20140804 RealTime RES Injections  
03-08-2014 20140803 RealTime RES Injections  
02-08-2014 20140802 RealTime RES Injections  
01-08-2014 20140801 RealTime RES Injections  
31-07-2014 20140731 RealTime RES Injections  
30-07-2014 20140730 RealTime RES Injections  
29-07-2014 20140729 RealTime RES Injections  
28-07-2014 20140728 RealTime RES Injections  
27-07-2014 20140727 RealTime RES Injections  
26-07-2014 20140726 RealTime RES Injections  
25-07-2014 20140725 RealTime RES Injections  
24-07-2014 20140724 RealTime RES Injections  
23-07-2014 20140723 RealTime RES Injections  
22-07-2014 20140722 RealTime RES Injections  
21-07-2014 20140721 RealTime RES Injections  
20-07-2014 20140720 RealTime RES Injections  
19-07-2014 20140719 RealTime RES Injections  
18-07-2014 20140718 RealTime RES Injections  
17-07-2014 20140717 RealTime RES Injections  
16-07-2014 20140716 RealTime RES Injections  
15-07-2014 20140715 RealTime RES Injections  
14-07-2014 20140714 RealTime RES Injections  
13-07-2014 20140713 RealTime RES Injections  
12-07-2014 20140712 RealTime RES Injections  
11-07-2014 20140711 RealTime RES Injections  
10-07-2014 20140710 RealTime RES Injections  
09-07-2014 20140709 RealTime RES Injections  
08-07-2014 20140708 RealTime RES Injections  
07-07-2014 20140707 RealTime RES Injections  
06-07-2014 20140706 RealTime RES Injections  
05-07-2014 20140705 RealTime RES Injections  
04-07-2014 20140704 RealTime RES Injections  
03-07-2014 20140703 RealTime RES Injections  
02-07-2014 20140702 RealTime RES Injections  
01-07-2014 20140701 RealTime RES Injections  
30-06-2014 20140630 RealTime RES Injections  
29-06-2014 20140629 RealTime RES Injections  
28-06-2014 20140628 RealTime RES Injections  
27-06-2014 20140627 RealTime RES Injections  
26-06-2014 20140626 RealTime RES Injections  
25-06-2014 20140625 RealTime RES Injections  
24-06-2014 20140624 RealTime RES Injections  
23-06-2014 20140623 RealTime RES Injections  
22-06-2014 20140622 RealTime RES Injections  
21-06-2014 20140621 RealTime RES Injections  
20-06-2014 20140620 RealTime RES Injections  
19-06-2014 20140619 RealTime RES Injections  
18-06-2014 20140618 RealTime RES Injections  
17-06-2014 20140617 RealTime RES Injections  
16-06-2014 20140616 RealTime RES Injections  
15-06-2014 20140615 RealTime RES Injections  
14-06-2014 20140614 RealTime RES Injections  
13-06-2014 20140613 RealTime RES Injections  
12-06-2014 20140612 RealTime RES Injections  
11-06-2014 20140611 RealTime RES Injections  
10-06-2014 20140610 RealTime RES Injections  
09-06-2014 20140609 RealTime RES Injections  
08-06-2014 20140608 RealTime RES Injections  
07-06-2014 20140607 RealTime RES Injections  
06-06-2014 20140606 RealTime RES Injections  
05-06-2014 20140605 RealTime RES Injections  
04-06-2014 20140604 RealTime RES Injections  
03-06-2014 20140603 RealTime RES Injections  
02-06-2014 20140602 RealTime RES Injections  
01-06-2014 20140601 RealTime RES Injections  
31-05-2014 20140531 RealTime RES Injections  
30-05-2014 20140530 RealTime RES Injections  
29-05-2014 20140529 RealTime RES Injections  
28-05-2014 20140528 RealTime RES Injections  
27-05-2014 20140527 RealTime RES Injections  
26-05-2014 20140526 RealTime RES Injections  
25-05-2014 20140525 RealTime RES Injections  
24-05-2014 20140524 RealTime RES Injections  
23-05-2014 20140523 RealTime RES Injections  
22-05-2014 20140522 RealTime RES Injections  
21-05-2014 20140521 RealTime RES Injections  
20-05-2014 20140520 RealTime RES Injections  
19-05-2014 20140519 RealTime RES Injections  
18-05-2014 20140518 RealTime RES Injections  
17-05-2014 20140517 RealTime RES Injections  
16-05-2014 20140516 RealTime RES Injections  
15-05-2014 20140515 RealTime RES Injections  
14-05-2014 20140514 RealTime RES Injections  
13-05-2014 20140513 RealTime RES Injections  
12-05-2014 20140512 RealTime RES Injections  
11-05-2014 20140511 RealTime RES Injections  
10-05-2014 20140510 RealTime RES Injections  
09-05-2014 20140509 RealTime RES Injections  
08-05-2014 20140508 RealTime RES Injections  
07-05-2014 20140507 RealTime RES Injections  
06-05-2014 20140506 RealTime RES Injections  
05-05-2014 20140505 RealTime RES Injections  
04-05-2014 20140504 RealTime RES Injections  
03-05-2014 20140503 RealTime RES Injections  
02-05-2014 20140502 RealTime RES Injections  
01-05-2014 20140501 RealTime RES Injections  
30-04-2014 20140430 RealTime RES Injections  
29-04-2014 20140429 RealTime RES Injections  
28-04-2014 20140428 RealTime RES Injections  
27-04-2014 20140427 RealTime RES Injections  
26-04-2014 20140426 RealTime RES Injections  
25-04-2014 20140425 RealTime RES Injections  
24-04-2014 20140424 RealTime RES Injections  
23-04-2014 20140423 RealTime RES Injections  
22-04-2014 20140422 RealTime RES Injections  
21-04-2014 20140421 RealTime RES Injections  
20-04-2014 20140420 RealTime RES Injections  
19-04-2014 20140419 RealTime RES Injections  
18-04-2014 20140418 RealTime RES Injections  
17-04-2014 20140417 RealTime RES Injections  
16-04-2014 20140416 RealTime RES Injections  
15-04-2014 20140415 RealTime RES Injections  
14-04-2014 20140414 RealTime RES Injections  
13-04-2014 20140413 RealTime RES Injections  
12-04-2014 20140412 RealTime RES Injections  
11-04-2014 20140411 RealTime RES Injections  
10-04-2014 20140410 RealTime RES Injections  
09-04-2014 20140409 RealTime RES Injections  
08-04-2014 20140408 RealTime RES Injections  
07-04-2014 20140407 RealTime RES Injections  
06-04-2014 20140406 RealTime RES Injections  
05-04-2014 20140405 RealTime RES Injections  
04-04-2014 20140404 RealTime RES Injections  
03-04-2014 20140403 RealTime RES Injections  
02-04-2014 20140402 RealTime RES Injections  
01-04-2014 20140401 RealTime RES Injections  
31-03-2014 20140331 RealTime RES Injections  
30-03-2014 20140330 RealTime RES Injections  
29-03-2014 20140329 RealTime RES Injections  
28-03-2014 20140328 RealTime RES Injections  
27-03-2014 20140327 RealTime RES Injections  
26-03-2014 20140326 RealTime RES Injections  
25-03-2014 20140325 RealTime RES Injections  
24-03-2014 20140324 RealTime RES Injections  
23-03-2014 20140323 RealTime RES Injections  
22-03-2014 20140322 RealTime RES Injections  
21-03-2014 20140321 RealTime RES Injections  
20-03-2014 20140320 RealTime RES Injections  
19-03-2014 20140319 RealTime RES Injections  
18-03-2014 20140318 RealTime RES Injections  
17-03-2014 20140317 RealTime RES Injections  
16-03-2014 20140316 RealTime RES Injections  
15-03-2014 20140315 RealTime RES Injections  
14-03-2014 20140314 RealTime RES Injections  
13-03-2014 20140313 RealTime RES Injections  
12-03-2014 20140312 RealTime RES Injections  
11-03-2014 20140311 RealTime RES Injections  
10-03-2014 20140310 RealTime RES Injections  
09-03-2014 20140309 RealTime RES Injections  
08-03-2014 20140308 RealTime RES Injections  
07-03-2014 20140307 RealTime RES Injections  
06-03-2014 20140306 RealTime RES Injections  
05-03-2014 20140305 RealTime RES Injections  
04-03-2014 20140304 RealTime RES Injections  
03-03-2014 20140303 RealTime RES Injections  
02-03-2014 20140302 RealTime RES Injections  
01-03-2014 20140301 RealTime RES Injections  
28-02-2014 20140228 RealTime RES Injections  
27-02-2014 20140227 RealTime RES Injections  
26-02-2014 20140226 RealTime RES Injections  
25-02-2014 20140225 RealTime RES Injections  
24-02-2014 20140224 RealTime RES Injections  
23-02-2014 20140223 RealTime RES Injections  
22-02-2014 20140222 RealTime RES Injections  
21-02-2014 20140221 RealTime RES Injections  
20-02-2014 20140220 RealTime RES Injections  
19-02-2014 20140219 RealTime RES Injections  
18-02-2014 20140218 RealTime RES Injections  
17-02-2014 20140217 RealTime RES Injections  
16-02-2014 20140216 RealTime RES Injections  
15-02-2014 20140215 RealTime RES Injections  
14-02-2014 20140214 RealTime RES Injections  
13-02-2014 20140213 RealTime RES Injections  
12-02-2014 20140212 RealTime RES Injections  
11-02-2014 20140211 RealTime RES Injections  
10-02-2014 20140210 RealTime RES Injections  
09-02-2014 20140209 RealTime RES Injections  
08-02-2014 20140208 RealTime RES Injections  
07-02-2014 20140207 RealTime RES Injections  
06-02-2014 20140206 RealTime RES Injections  
05-02-2014 20140205 RealTime RES Injections  
04-02-2014 20140204 RealTime RES Injections  
03-02-2014 20140203 RealTime RES Injections  
02-02-2014 20140202 RealTime RES Injections  
01-02-2014 20140201 RealTime RES Injections  
31-01-2014 20140131 RealTime RES Injections  
30-01-2014 20140130 RealTime RES Injections  
29-01-2014 20140129 RealTime RES Injections  
28-01-2014 20140128 RealTime RES Injections  
27-01-2014 20140127 RealTime RES Injections  
26-01-2014 20140126 RealTime RES Injections  
25-01-2014 20140125 RealTime RES Injections  
24-01-2014 20140124 RealTime RES Injections  
23-01-2014 20140123 RealTime RES Injections  
22-01-2014 20140122 RealTime RES Injections  
21-01-2014 20140121 RealTime RES Injections  
20-01-2014 20140120 RealTime RES Injections  
19-01-2014 20140119 RealTime RES Injections  
18-01-2014 20140118 RealTime RES Injections  
17-01-2014 20140117 RealTime RES Injections  
16-01-2014 20140116 RealTime RES Injections  
15-01-2014 20140115 RealTime RES Injections  
14-01-2014 20140114 RealTime RES Injections  
13-01-2014 20140113 RealTime RES Injections  
12-01-2014 20140112 RealTime RES Injections  
11-01-2014 20140111 RealTime RES Injections  
10-01-2014 20140110 RealTime RES Injections  
09-01-2014 20140109 RealTime RES Injections  
08-01-2014 20140108 RealTime RES Injections  
07-01-2014 20140107 RealTime RES Injections  
06-01-2014 20140106 RealTime RES Injections  
05-01-2014 20140105 RealTime RES Injections  
04-01-2014 20140104 RealTime RES Injections  
03-01-2014 20140103 RealTime RES Injections  
02-01-2014 20140102 RealTime RES Injections  
01-01-2014 20140101 RealTime RES Injections  
31-12-2013 20131231 RealTime RES Injections  
30-12-2013 20131230 RealTime RES Injections  
29-12-2013 20131229 RealTime RES Injections  
28-12-2013 20131228 RealTime RES Injections  
27-12-2013 20131227 RealTime RES Injections  
26-12-2013 20131226 RealTime RES Injections  
25-12-2013 20131225 RealTime RES Injections  
24-12-2013 20131224 RealTime RES Injections  
23-12-2013 20131223 RealTime RES Injections  
22-12-2013 20131222 RealTime RES Injections  
21-12-2013 20131221 RealTime RES Injections  
20-12-2013 20131220 RealTime RES Injections  
19-12-2013 20131219 RealTime RES Injections  
18-12-2013 20131218 RealTime RES Injections  
17-12-2013 20131217 RealTime RES Injections  
16-12-2013 20131216 RealTime RES Injections  
15-12-2013 20131215 RealTime RES Injections  
14-12-2013 20131214 RealTime RES Injections  
13-12-2013 20131213 RealTime RES Injections  
12-12-2013 20131212 RealTime RES Injections  
11-12-2013 20131211 RealTime RES Injections  
10-12-2013 20131210 RealTime RES Injections  
09-12-2013 20131209 RealTime RES Injections  
08-12-2013 20131208 RealTime RES Injections  
07-12-2013 20131207 RealTime RES Injections  
06-12-2013 20131206 RealTime RES Injections  
05-12-2013 20131205 RealTime RES Injections  
04-12-2013 20131204 RealTime RES Injections  
03-12-2013 20131203 RealTime RES Injections  
02-12-2013 20131202 RealTime RES Injections  
01-12-2013 20131201 RealTime RES Injections  
30-11-2013 20131130 RealTime RES Injections  
29-11-2013 20131129 RealTime RES Injections  
28-11-2013 20131128 RealTime RES Injections  
27-11-2013 20131127 RealTime RES Injections  
26-11-2013 20131126 RealTime RES Injections  
25-11-2013 20131125 RealTime RES Injections  
24-11-2013 20131124 RealTime RES Injections  
23-11-2013 20131123 RealTime RES Injections  
22-11-2013 20131122 RealTime RES Injections  
21-11-2013 20131121 RealTime RES Injections  
20-11-2013 20131120 RealTime RES Injections  
19-11-2013 20131119 RealTime RES Injections  
18-11-2013 20131118 RealTime RES Injections  
17-11-2013 20131117 RealTime RES Injections  
16-11-2013 20131116 RealTime RES Injections  
15-11-2013 20131115 RealTime RES Injections  
14-11-2013 20131114 RealTime RES Injections  
13-11-2013 20131113 RealTime RES Injections  
12-11-2013 20131112 RealTime RES Injections  
11-11-2013 20131111 RealTime RES Injections  
10-11-2013 20131110 RealTime RES Injections  
09-11-2013 20131109 RealTime RES Injections  
08-11-2013 20131108 RealTime RES Injections  
07-11-2013 20131107 RealTime RES Injections  
06-11-2013 20131106 RealTime RES Injections  
05-11-2013 20131105 RealTime RES Injections  
04-11-2013 20131104 RealTime RES Injections  
03-11-2013 20131103 RealTime RES Injections  
02-11-2013 20131102 RealTime RES Injections  
01-11-2013 20131101 RealTime RES Injections  
31-10-2013 20131031 RealTime RES Injections  
30-10-2013 20131030 RealTime RES Injections  
29-10-2013 20131029 RealTime RES Injections  
28-10-2013 20131028 RealTime RES Injections  
27-10-2013 20131027 RealTime RES Injections  
26-10-2013 20131026 RealTime RES Injections  
25-10-2013 20131025 RealTime RES Injections  
24-10-2013 20131024 RealTime RES Injections  
23-10-2013 20131023 RealTime RES Injections  
22-10-2013 20131022 RealTime RES Injections  
21-10-2013 20131021 RealTime RES Injections  
20-10-2013 20131020 RealTime RES Injections  
19-10-2013 20131019 RealTime RES Injections  
18-10-2013 20131018 RealTime RES Injections  
17-10-2013 20131017 RealTime RES Injections  
16-10-2013 20131016 RealTime RES Injections  
15-10-2013 20131015 RealTime RES Injections  
14-10-2013 20131014 RealTime RES Injections  
13-10-2013 20131013 RealTime RES Injections  
12-10-2013 20131012 RealTime RES Injections  
11-10-2013 20131011 RealTime RES Injections  
10-10-2013 20131010 RealTime RES Injections  
09-10-2013 20131009 RealTime RES Injections  
08-10-2013 20131008 RealTime RES Injections  
07-10-2013 20131007 RealTime RES Injections  
06-10-2013 20131006 RealTime RES Injections  
05-10-2013 20131005 RealTime RES Injections  
04-10-2013 20131004 RealTime RES Injections  
03-10-2013 20131003 RealTime RES Injections  
02-10-2013 20131002 RealTime RES Injections  
01-10-2013 20131001 RealTime RES Injections  
30-09-2013 20130930 RealTime RES Injections  
29-09-2013 20130929 RealTime RES Injections  
28-09-2013 20130928 RealTime RES Injections  
27-09-2013 20130927 RealTime RES Injections  
26-09-2013 20130926 RealTime RES Injections  
25-09-2013 20130925 RealTime RES Injections  
24-09-2013 20130924 RealTime RES Injections  
23-09-2013 20130923 RealTime RES Injections  
22-09-2013 20130922 RealTime RES Injections  
21-09-2013 20130921 RealTime RES Injections  
20-09-2013 20130920 RealTime RES Injections  
19-09-2013 20130919 RealTime RES Injections  
18-09-2013 20130918 RealTime RES Injections  
17-09-2013 20130917 RealTime RES Injections  
16-09-2013 20130916 RealTime RES Injections  
15-09-2013 20130915 RealTime RES Injections  
14-09-2013 20130914 RealTime RES Injections  
13-09-2013 20130913 RealTime RES Injections  
12-09-2013 20130912 RealTime RES Injections  
11-09-2013 20130911 RealTime RES Injections  
10-09-2013 20130910 RealTime RES Injections  
09-09-2013 20130909 RealTime RES Injections  
08-09-2013 20130908 RealTime RES Injections  
07-09-2013 20130907 RealTime RES Injections  
06-09-2013 20130906 RealTime RES Injections  
05-09-2013 20130905 RealTime RES Injections  
04-09-2013 20130904 RealTime RES Injections  
03-09-2013 20130903 RealTime RES Injections  
02-09-2013 20130902 RealTime RES Injections  
01-09-2013 20130901 RealTime RES Injections  
31-08-2013 20130831 RealTime RES Injections  
30-08-2013 20130830 RealTime RES Injections  
29-08-2013 20130829 RealTime RES Injections  
28-08-2013 20130828 RealTime RES Injections  
27-08-2013 20130827 RealTime RES Injections  
26-08-2013 20130826 RealTime RES Injections  
25-08-2013 20130825 RealTime RES Injections  
24-08-2013 20130824 RealTime RES Injections  
23-08-2013 20130823 RealTime RES Injections  
22-08-2013 20130822 RealTime RES Injections  
21-08-2013 20130821 RealTime RES Injections  
20-08-2013 20130820 RealTime RES Injections  
19-08-2013 20130819 RealTime RES Injections  
18-08-2013 20130818 RealTime RES Injections  
17-08-2013 20130817 RealTime RES Injections  
16-08-2013 20130816 RealTime RES Injections  
15-08-2013 20130815 RealTime RES Injections  
14-08-2013 20130814 RealTime RES Injections  
13-08-2013 20130813 RealTime RES Injections  
12-08-2013 20130812 RealTime RES Injections  
11-08-2013 20130811 RealTime RES Injections  
10-08-2013 20130810 RealTime RES Injections  
09-08-2013 20130809 RealTime RES Injections  
08-08-2013 20130808 RealTime RES Injections  
07-08-2013 20130807 RealTime RES Injections  
06-08-2013 20130806 RealTime RES Injections  
05-08-2013 20130805 RealTime RES Injections  
04-08-2013 20130804 RealTime RES Injections  
03-08-2013 20130803 RealTime RES Injections  
02-08-2013 20130802 RealTime RES Injections  
01-08-2013 20130801 RealTime RES Injections  
31-07-2013 20130731 RealTime RES Injections  
30-07-2013 20130730 RealTime RES Injections  
29-07-2013 20130729 RealTime RES Injections  
28-07-2013 20130728 RealTime RES Injections  
27-07-2013 20130727 RealTime RES Injections  
26-07-2013 20130726 RealTime RES Injections  
25-07-2013 20130725 RealTime RES Injections  
24-07-2013 20130724 RealTime RES Injections  
23-07-2013 20130723 RealTime RES Injections  
22-07-2013 20130722 RealTime RES Injections  
21-07-2013 20130721 RealTime RES Injections  
20-07-2013 20130720 RealTime RES Injections  
19-07-2013 20130719 RealTime RES Injections  
18-07-2013 20130718 RealTime RES Injections  
17-07-2013 20130717 RealTime RES Injections  
16-07-2013 20130716 RealTime RES Injections  
15-07-2013 20130715 RealTime RES Injections  
14-07-2013 20130714 RealTime RES Injections  
13-07-2013 20130713 RealTime RES Injections  
12-07-2013 20130712 RealTime RES Injections  
11-07-2013 20130711 RealTime RES Injections  
10-07-2013 20130710 RealTime RES Injections  
09-07-2013 20130709 RealTime RES Injections  
08-07-2013 20130708 RealTime RES Injections  
07-07-2013 20130707 RealTime RES Injections  
06-07-2013 20130706 RealTime RES Injections  
05-07-2013 20130705 RealTime RES Injections  
04-07-2013 20130704 RealTime RES Injections  
03-07-2013 20130703 RealTime RES Injections  
02-07-2013 20130702 RealTime RES Injections  
01-07-2013 20130701 RealTime RES Injections  
30-06-2013 20130630 RealTime RES Injections  
29-06-2013 20130629 RealTime RES Injections  
28-06-2013 20130628 RealTime RES Injections  
27-06-2013 20130627 RealTime RES Injections  
26-06-2013 20130626 RealTime RES Injections  
25-06-2013 20130625 RealTime RES Injections  
24-06-2013 20130624 RealTime RES Injections  
23-06-2013 20130623 RealTime RES Injections  
22-06-2013 20130622 RealTime RES Injections  
21-06-2013 20130621 RealTime RES Injections  
20-06-2013 20130620 RealTime RES Injections  
19-06-2013 20130619 RealTime RES Injections  
18-06-2013 20130618 RealTime RES Injections  
17-06-2013 20130617 RealTime RES Injections  
16-06-2013 20130616 RealTime RES Injections  
15-06-2013 20130615 RealTime RES Injections  
14-06-2013 20130614 RealTime RES Injections  
13-06-2013 20130613 RealTime RES Injections  
12-06-2013 20130612 RealTime RES Injections  
11-06-2013 20130611 RealTime RES Injections  
10-06-2013 20130610 RealTime RES Injections  
09-06-2013 20130609 RealTime RES Injections  
08-06-2013 20130608 RealTime RES Injections  
07-06-2013 20130607 RealTime RES Injections  
06-06-2013 20130606 RealTime RES Injections  
05-06-2013 20130605 RealTime RES Injections  
04-06-2013 20130604 RealTime RES Injections  
03-06-2013 20130603 RealTime RES Injections  
02-06-2013 20130602 RealTime RES Injections  
01-06-2013 20130601 RealTime RES Injections  
31-05-2013 20130531 RealTime RES Injections  
30-05-2013 20130530 RealTime RES Injections  
29-05-2013 20130529 RealTime RES Injections  
28-05-2013 20130528 RealTime RES Injections  
27-05-2013 20130527 RealTime RES Injections  
26-05-2013 20130526 RealTime RES Injections  
25-05-2013 20130525 RealTime RES Injections  
24-05-2013 20130524 RealTime RES Injections  
23-05-2013 20130523 RealTime RES Injections  
22-05-2013 20130522 RealTime RES Injections  
21-05-2013 20130521 RealTime RES Injections  
20-05-2013 20130520 RealTime RES Injections  
19-05-2013 20130519 RealTime RES Injections  
18-05-2013 20130518 RealTime RES Injections  
17-05-2013 20130517 RealTime RES Injections  
16-05-2013 20130516 RealTime RES Injections  
15-05-2013 20130515 RealTime RES Injections  
14-05-2013 20130514 RealTime RES Injections  
13-05-2013 20130513 RealTime RES Injections  
12-05-2013 20130512 RealTime RES Injections  
11-05-2013 20130511 RealTime RES Injections  
10-05-2013 20130510 RealTime RES Injections  
09-05-2013 20130509 RealTime RES Injections  
08-05-2013 20130508 RealTime RES Injections  
07-05-2013 20130507 RealTime RES Injections  
06-05-2013 20130506 RealTime RES Injections  
05-05-2013 20130505 RealTime RES Injections  
04-05-2013 20130504 RealTime RES Injections  
03-05-2013 20130503 RealTime RES Injections  
02-05-2013 20130502 RealTime RES Injections  
01-05-2013 20130501 RealTime RES Injections  
30-04-2013 20130430 RealTime RES Injections  
29-04-2013 20130429 RealTime RES Injections  
28-04-2013 20130428 RealTime RES Injections  
27-04-2013 20130427 RealTime RES Injections  
26-04-2013 20130426 RealTime RES Injections  
25-04-2013 20130425 RealTime RES Injections  
24-04-2013 20130424 RealTime RES Injections  
23-04-2013 20130423 RealTime RES Injections  
22-04-2013 20130422 RealTime RES Injections  
21-04-2013 20130421 RealTime RES Injections  
20-04-2013 20130420 RealTime RES Injections  
19-04-2013 20130419 RealTime RES Injections  
18-04-2013 20130418 RealTime RES Injections  
17-04-2013 20130417 RealTime RES Injections  
16-04-2013 20130416 RealTime RES Injections  
15-04-2013 20130415 RealTime RES Injections  
14-04-2013 20130414 RealTime RES Injections  
13-04-2013 20130413 RealTime RES Injections  
12-04-2013 20130412 RealTime RES Injections  
11-04-2013 20130411 RealTime RES Injections  
10-04-2013 20130410 RealTime RES Injections  
09-04-2013 20130409 RealTime RES Injections  
08-04-2013 20130408 RealTime RES Injections  
07-04-2013 20130407 RealTime RES Injections  
06-04-2013 20130406 RealTime RES Injections  
05-04-2013 20130405 RealTime RES Injections  
04-04-2013 20130404 RealTime RES Injections  
03-04-2013 20130403 RealTime RES Injections  
02-04-2013 20130402 RealTime RES Injections  
01-04-2013 20130401 RealTime RES Injections  
31-03-2013 20130331 RealTime RES Injections  
30-03-2013 20130330 RealTime RES Injections  
29-03-2013 20130329 RealTime RES Injections  
28-03-2013 20130328 RealTime RES Injections  
27-03-2013 20130327 RealTime RES Injections  
26-03-2013 20130326 RealTime RES Injections  
25-03-2013 20130325 RealTime RES Injections  
24-03-2013 20130324 RealTime RES Injections  
23-03-2013 20130323 RealTime RES Injections  
22-03-2013 20130322 RealTime RES Injections  
21-03-2013 20130321 RealTime RES Injections  
20-03-2013 20130320 RealTime RES Injections  
19-03-2013 20130319 RealTime RES Injections  
18-03-2013 20130318 RealTime RES Injections  
17-03-2013 20130317 RealTime RES Injections  
16-03-2013 20130316 RealTime RES Injections  
15-03-2013 20130315 RealTime RES Injections  
14-03-2013 20130314 RealTime RES Injections  
13-03-2013 20130313 RealTime RES Injections  
12-03-2013 20130312 RealTime RES Injections  
11-03-2013 20130311 RealTime RES Injections  
10-03-2013 20130310 RealTime RES Injections  
09-03-2013 20130309 RealTime RES Injections  
08-03-2013 20130308 RealTime RES Injections  
07-03-2013 20130307 RealTime RES Injections  
06-03-2013 20130306 RealTime RES Injections  
01-03-2013 20130301 RealTime RES Injections  
28-02-2013 20130228 RealTime RES Injections  
27-02-2013 20130227 RealTime RES Injections  
26-02-2013 20130226 RealTime RES Injections  
25-02-2013 20130225 RealTime RES Injections  
24-02-2013 20130224 RealTime RES Injections  
23-02-2013 20130223 RealTime RES Injections  
22-02-2013 20130222 RealTime RES Injections  
21-02-2013 20130221 RealTime RES Injections  
20-02-2013 20130220 RealTime RES Injections  
19-02-2013 20130219 RealTime RES Injections  
18-02-2013 20130218 RealTime RES Injections  
17-02-2013 20130217 RealTime RES Injections  
16-02-2013 20130216 RealTime RES Injections  
15-02-2013 20130215 RealTime RES Injections  
14-02-2013 20130214 RealTime RES Injections  
13-02-2013 20130213 RealTime RES Injections  
12-02-2013 20130212 RealTime RES Injections  
11-02-2013 20130211 RealTime RES Injections  
10-02-2013 20130210 RealTime RES Injections  
09-02-2013 20130209 RealTime RES Injections  
08-02-2013 20130208 RealTime RES Injections  
07-02-2013 20130207 RealTime RES Injections  
06-02-2013 20130206 RealTime RES Injections  
05-02-2013 20130205 RealTime RES Injections  
04-02-2013 20130204 RealTime RES Injections  
03-02-2013 20130203 RealTime RES Injections  
02-02-2013 20130202 RealTime RES Injections  
01-02-2013 20130201 RealTime RES Injections  
31-01-2013 20130131 RealTime RES Injections  
30-01-2013 20130130 RealTime RES Injections  
29-01-2013 20130129 RealTime RES Injections  
28-01-2013 20130128 RealTime RES Injections  
27-01-2013 20130127 RealTime RES Injections  
26-01-2013 20130126 RealTime RES Injections  
25-01-2013 20130125 RealTime RES Injections  
24-01-2013 20130124 RealTime RES Injections  
23-01-2013 20130123 RealTime RES Injections  
22-01-2013 20130122 RealTime RES Injections  
21-01-2013 20130121 RealTime RES Injections  
20-01-2013 20130120 RealTime RES Injections  
19-01-2013 20130119 RealTime RES Injections  
18-01-2013 20130118 RealTime RES Injections  
17-01-2013 20130117 RealTime RES Injections  
16-01-2013 20130116 RealTime RES Injections  
15-01-2013 20130115 RealTime RES Injections  
14-01-2013 20130114 RealTime RES Injections  
13-01-2013 20130113 RealTime RES Injections  
12-01-2013 20130112 RealTime RES Injections  
11-01-2013 20130111 RealTime RES Injections  
10-01-2013 20130110 RealTime RES Injections  
09-01-2013 20130109 RealTime RES Injections  
08-01-2013 20130108 RealTime RES Injections  
07-01-2013 20130107 RealTime RES Injections  
06-01-2013 20130106 RealTime RES Injections  
05-01-2013 20130105 RealTime RES Injections  
04-01-2013 20130104 RealTime RES Injections  
03-01-2013 20130103 RealTime RES Injections  
02-01-2013 20130102 RealTime RES Injections  
01-01-2013 20130101 RealTime RES Injections  
31-12-2012 20121231 RealTime RES Injections  
30-12-2012 20121230 RealTime RES Injections  
29-12-2012 20121229 RealTime RES Injections  
28-12-2012 20121228 RealTime RES Injections  
27-12-2012 20121227 RealTime RES Injections  
26-12-2012 20121226 RealTime RES Injections  
25-12-2012 20121225 RealTime RES Injections  
24-12-2012 20121224 RealTime RES Injections  
23-12-2012 20121223 RealTime RES Injections  
22-12-2012 20121222 RealTime RES Injections  
21-12-2012 20121221 RealTime RES Injections  
20-12-2012 20121220 RealTime RES Injections  
19-12-2012 20121219 RealTime RES Injections  
18-12-2012 20121218 RealTime RES Injections  
17-12-2012 20121217 RealTime RES Injections  
16-12-2012 20121216 RealTime RES Injections  
15-12-2012 20121215 RealTime RES Injections  
14-12-2012 20121214 RealTime RES Injections  
13-12-2012 20121213 RealTime RES Injections  
12-12-2012 20121212 RealTime RES Injections  
11-12-2012 20121211 RealTime RES Injections  
10-12-2012 20121210 RealTime RES Injections  
09-12-2012 20121209 RealTime RES Injections  
08-12-2012 20121208 RealTime RES Injections  
07-12-2012 20121207 RealTime RES Injections  
06-12-2012 20121206 RealTime RES Injections  
05-12-2012 20121205 RealTime RES Injections  
04-12-2012 20121204 RealTime RES Injections  
03-12-2012 20121203 RealTime RES Injections  
02-12-2012 20121202 RealTime RES Injections  
01-12-2012 20121201 RealTime RES Injections  
30-11-2012 20121130 RealTime RES Injections  
29-11-2012 20121129 RealTime RES Injections  
28-11-2012 20121128 RealTime RES Injections  
27-11-2012 20121127 RealTime RES Injections  
26-11-2012 20121126 RealTime RES Injections  
25-11-2012 20121125 RealTime RES Injections  
24-11-2012 20121124 RealTime RES Injections  
23-11-2012 20121123 RealTime RES Injections  
22-11-2012 20121122 RealTime RES Injections  
21-11-2012 20121121 RealTime RES Injections  
20-11-2012 20121120 RealTime RES Injections  
19-11-2012 20121119 RealTime RES Injections  
18-11-2012 20121118 RealTime RES Injections  
17-11-2012 20121117 RealTime RES Injections  
16-11-2012 20121116 RealTime RES Injections  
15-11-2012 20121115 RealTime RES Injections  
14-11-2012 20121114 RealTime RES Injections  
13-11-2012 20121113 RealTime RES Injections  
12-11-2012 20121112 RealTime RES Injections  
11-11-2012 20121111 RealTime RES Injections  
10-11-2012 20121110 RealTime RES Injections  
09-11-2012 20121109 RealTime RES Injections  
08-11-2012 20121108 RealTime RES Injections  
07-11-2012 20121107 RealTime RES Injections  
06-11-2012 20121106 RealTime RES Injections  
05-11-2012 20121105 RealTime RES Injections  
04-11-2012 20121104 RealTime RES Injections  
03-11-2012 20121103 RealTime RES Injections  
02-11-2012 20121102 RealTime RES Injections  
01-11-2012 20121101 RealTime RES Injections  
31-10-2012 20121031 RealTime RES Injections  
30-10-2012 20121030 RealTime RES Injections  
29-10-2012 20121029 RealTime RES Injections  
28-10-2012 20121028 RealTime RES Injections  
27-10-2012 20121027 RealTime RES Injections  
26-10-2012 20121026 RealTime RES Injections  
25-10-2012 20121025 RealTime RES Injections  
24-10-2012 20121024 RealTime RES Injections  
23-10-2012 20121023 RealTime RES Injections  
22-10-2012 20121022 RealTime RES Injections  
21-10-2012 20121021 RealTime RES Injections  
20-10-2012 20121020 RealTime RES Injections  
19-10-2012 20121019 RealTime RES Injections  
18-10-2012 20121018 RealTime RES Injections  
17-10-2012 20121017 RealTime RES Injections  
16-10-2012 20121016 RealTime RES Injections  
15-10-2012 20121015 RealTime RES Injections  
14-10-2012 20121014 RealTime RES Injections  
13-10-2012 20121013 RealTime RES Injections  
12-10-2012 20121012 RealTime RES Injections  
11-10-2012 20121011 RealTime RES Injections  
10-10-2012 20121010 RealTime RES Injections  
09-10-2012 20121009 RealTime RES Injections  
08-10-2012 20121008 RealTime RES Injections  
07-10-2012 20121007 RealTime RES Injections  
06-10-2012 20121006 RealTime RES Injections  
05-10-2012 20121005 RealTime RES Injections  
04-10-2012 20121004 RealTime RES Injections  
03-10-2012 20121003 RealTime RES Injections  
02-10-2012 20121002 RealTime RES Injections  
01-10-2012 20121001 RealTime RES Injections  
30-09-2012 20120930 RealTime RES Injections  
29-09-2012 20120929 RealTime RES Injections  
28-09-2012 20120928 RealTime RES Injections  
27-09-2012 20120927 RealTime RES Injections  
26-09-2012 20120926 RealTime RES Injections  
25-09-2012 20120925 RealTime RES Injections  
24-09-2012 20120924 RealTime RES Injections  
23-09-2012 20120923 RealTime RES Injections  
22-09-2012 20120922 RealTime RES Injections  
21-09-2012 20120921 RealTime RES Injections  
20-09-2012 20120920 RealTime RES Injections  
19-09-2012 20120919 RealTime RES Injections  
18-09-2012 20120918 RealTime RES Injections  
17-09-2012 20120917 RealTime RES Injections  
16-09-2012 20120916 RealTime RES Injections  
15-09-2012 20120915 RealTime RES Injections  
14-09-2012 20120914 RealTime RES Injections  
13-09-2012 20120913 RealTime RES Injections  
12-09-2012 20120912 RealTime RES Injections  
11-09-2012 20120911 RealTime RES Injections  
10-09-2012 20120910 RealTime RES Injections  
09-09-2012 20120909 RealTime RES Injections  
08-09-2012 20120908 RealTime RES Injections  
07-09-2012 20120907 RealTime RES Injections  
06-09-2012 20120906 RealTime RES Injections  
05-09-2012 20120905 RealTime RES Injections  
04-09-2012 20120904 RealTime RES Injections  
03-09-2012 20120903 RealTime RES Injections  
02-09-2012 20120902 RealTime RES Injections  
01-09-2012 20120901 RealTime RES Injections  
31-08-2012 20120831 RealTime RES Injections  
30-08-2012 20120830 RealTime RES Injections  
29-08-2012 20120829 RealTime RES Injections  
28-08-2012 20120828 RealTime RES Injections  
27-08-2012 20120827 RealTime RES Injections  
26-08-2012 20120826 RealTime RES Injections  
25-08-2012 20120825 RealTime RES Injections  
24-08-2012 20120824 RealTime RES Injections  
23-08-2012 20120823 RealTime RES Injections  
22-08-2012 20120822 RealTime RES Injections  
21-08-2012 20120821 RealTime RES Injections  
20-08-2012 20120820 RealTime RES Injections  
19-08-2012 20120819 RealTime RES Injections  
18-08-2012 20120818 RealTime RES Injections  
17-08-2012 20120817 RealTime RES Injections  
16-08-2012 20120816 RealTime RES Injections  
15-08-2012 20120815 RealTime RES Injections  
14-08-2012 20120814 RealTime RES Injections  
13-08-2012 20120813 RealTime RES Injections  
12-08-2012 20120812 RealTime RES Injections  
11-08-2012 20120811 RealTime RES Injections  
10-08-2012 20120810 RealTime RES Injections  
09-08-2012 20120809 RealTime RES Injections  
08-08-2012 20120808 RealTime RES Injections  
07-08-2012 20120807 RealTime RES Injections  
06-08-2012 20120806 RealTime RES Injections  
05-08-2012 20120805 RealTime RES Injections  
04-08-2012 20120804 RealTime RES Injections  
03-08-2012 20120803 RealTime RES Injections  
02-08-2012 20120802 RealTime RES Injections  
01-08-2012 20120801 RealTime RES Injections  
31-07-2012 20120731 RealTime RES Injections  
30-07-2012 20120730 RealTime RES Injections  
29-07-2012 20120729 RealTime RES Injections  
28-07-2012 20120728 RealTime RES Injections  
27-07-2012 20120727 RealTime RES Injections  
26-07-2012 20120726 RealTime RES Injections  
25-07-2012 20120725 RealTime RES Injections  
24-07-2012 20120724 RealTime RES Injections  
23-07-2012 20120723 RealTime RES Injections  
22-07-2012 20120722 RealTime RES Injections  
21-07-2012 20120721 RealTime RES Injections  
20-07-2012 20120720 RealTime RES Injections  
19-07-2012 20120719 RealTime RES Injections  
18-07-2012 20120718 RealTime RES Injections  
17-07-2012 20120717 RealTime RES Injections  
16-07-2012 20120716 RealTime RES Injections  
15-07-2012 20120715 RealTime RES Injections  
14-07-2012 20120714 RealTime RES Injections  
13-07-2012 20120713 RealTime RES Injections  
12-07-2012 20120712 RealTime RES Injections  
11-07-2012 20120711 RealTime RES Injections  
10-07-2012 20120710 RealTime RES Injections  
09-07-2012 20120709 RealTime RES Injections  
08-07-2012 20120708 RealTime RES Injections  
07-07-2012 20120707 RealTime RES Injections  
06-07-2012 20120706 RealTime RES Injections  
05-07-2012 20120705 RealTime RES Injections  
04-07-2012 20120704 RealTime RES Injections  
03-07-2012 20120703 RealTime RES Injections  
02-07-2012 20120702 RealTime RES Injections  
01-07-2012 20120701 RealTime RES Injections  
30-06-2012 20120630 RealTime RES Injections  
29-06-2012 20120629 RealTime RES Injections  
28-06-2012 20120628 RealTime RES Injections  
27-06-2012 20120627 RealTime RES Injections  
26-06-2012 20120626 RealTime RES Injections  
25-06-2012 20120625 RealTime RES Injections  
24-06-2012 20120624 RealTime RES Injections  
23-06-2012 20120623 RealTime RES Injections  
22-06-2012 20120622 RealTime RES Injections  
21-06-2012 20120621 RealTime RES Injections  
20-06-2012 20120620 RealTime RES Injections  
19-06-2012 20120619 RealTime RES Injections  
18-06-2012 20120618 RealTime RES Injections  
17-06-2012 20120617 RealTime RES Injections  
16-06-2012 20120616 RealTime RES Injections  
15-06-2012 20120615 RealTime RES Injections  
14-06-2012 20120614 RealTime RES Injections  
13-06-2012 20120613 RealTime RES Injections  
12-06-2012 20120612 RealTime RES Injections  
11-06-2012 20120611 RealTime RES Injections  
10-06-2012 20120610 RealTime RES Injections  
09-06-2012 20120609 RealTime RES Injections  
08-06-2012 20120608 RealTime RES Injections  
07-06-2012 20120607 RealTime RES Injections  
06-06-2012 20120606 RealTime RES Injections  
05-06-2012 20120605 RealTime RES Injections  
04-06-2012 20120604 RealTime RES Injections  
03-06-2012 20120603 RealTime RES Injections  
02-06-2012 20120602 RealTime RES Injections  
01-06-2012 20120601 RealTime RES Injections  
31-05-2012 20120531 RealTime RES Injections  
30-05-2012 20120530 RealTime RES Injections  
29-05-2012 20120529 RealTime RES Injections  
28-05-2012 20120528 RealTime RES Injections  
27-05-2012 20120527 RealTime RES Injections  
26-05-2012 20120526 RealTime RES Injections  
25-05-2012 20120525 RealTime RES Injections  
24-05-2012 20120524 RealTime RES Injections  
23-05-2012 20120523 RealTime RES Injections  
22-05-2012 20120522 RealTime RES Injections  
21-05-2012 20120521 RealTime RES Injections  
20-05-2012 20120520 RealTime RES Injections  
19-05-2012 20120519 RealTime RES Injections  
18-05-2012 20120518 RealTime RES Injections  
17-05-2012 20120517 RealTime RES Injections  
16-05-2012 20120516 RealTime RES Injections  
15-05-2012 20120515 RealTime RES Injections  
14-05-2012 20120514 RealTime RES Injections  
13-05-2012 20120513 RealTime RES Injections  
08-05-2012 20120508 RealTime RES Injections  
07-05-2012 20120507 RealTime RES Injections  
06-05-2012 20120506 RealTime RES Injections  
05-05-2012 20120505 RealTime RES Injections  
04-05-2012 20120504 RealTime RES Injections  
03-05-2012 20120503 RealTime RES Injections  
02-05-2012 20120502 RealTime RES Injections  
01-05-2012 20120501 RealTime RES Injections  
30-04-2012 20120430 RealTime RES Injections  
29-04-2012 20120429 RealTime RES Injections  
28-04-2012 20120428 RealTime RES Injections  
27-04-2012 20120427 RealTime RES Injections  
26-04-2012 20120426 RealTime RES Injections  
25-04-2012 20120425 RealTime RES Injections  
24-04-2012 20120424 RealTime RES Injections  
23-04-2012 20120423 RealTime RES Injections  
22-04-2012 20120422 RealTime RES Injections  
21-04-2012 20120421 RealTime RES Injections  
20-04-2012 20120420 RealTime RES Injections  
19-04-2012 20120419 RealTime RES Injections  
18-04-2012 20120418 RealTime RES Injections  
17-04-2012 20120417 RealTime RES Injections  
16-04-2012 20120416 RealTime RES Injections  
15-04-2012 20120415 RealTime RES Injections  
14-04-2012 20120414 RealTime RES Injections  
13-04-2012 20120413 RealTime RES Injections  
12-04-2012 20120412 RealTime RES Injections  
11-04-2012 20120411 RealTime RES Injections  
10-04-2012 20120410 RealTime RES Injections  
09-04-2012 20120409 RealTime RES Injections  
08-04-2012 20120408 RealTime RES Injections  
07-04-2012 20120407 RealTime RES Injections  
06-04-2012 20120406 RealTime RES Injections  
05-04-2012 20120405 RealTime RES Injections  
04-04-2012 20120404 RealTime RES Injections  
03-04-2012 20120403 RealTime RES Injections  
02-04-2012 20120402 RealTime RES Injections  
01-04-2012 20120401 RealTime RES Injections  
31-03-2012 20120331 RealTime RES Injections  
30-03-2012 20120330 RealTime RES Injections  
29-03-2012 20120329 RealTime RES Injections  
28-03-2012 20120328 RealTime RES Injections  
27-03-2012 20120327 RealTime RES Injections  
26-03-2012 20120326 RealTime RES Injections  
25-03-2012 20120325 RealTime RES Injections  
24-03-2012 20120324 RealTime RES Injections  
23-03-2012 20120323 RealTime RES Injections  
22-03-2012 20120322 RealTime RES Injections  
20-03-2012 20120320 RealTime RES Injections  
19-03-2012 20120319 RealTime RES Injections  
18-03-2012 20120318 RealTime RES Injections  
17-03-2012 20120317 RealTime RES Injections  
16-03-2012 20120316 RealTime RES Injections  
15-03-2012 20120315 RealTime RES Injections  
14-03-2012 20120314 RealTime RES Injections  
13-03-2012 20120313 RealTime RES Injections  
12-03-2012 20120312 RealTime RES Injections  
11-03-2012 20120311 RealTime RES Injections  
10-03-2012 20120310 RealTime RES Injections  
09-03-2012 20120309 RealTime RES Injections  
08-03-2012 20120308 RealTime RES Injections  
07-03-2012 20120307 RealTime RES Injections  
06-03-2012 20120306 RealTime RES Injections  
05-03-2012 20120305 RealTime RES Injections  
04-03-2012 20120304 RealTime RES Injections  
03-03-2012 20120303 RealTime RES Injections  
02-03-2012 20120302 RealTime RES Injections  
01-03-2012 20120301 RealTime RES Injections  
29-02-2012 20120229 RealTime RES Injections  
28-02-2012 20120228 RealTime RES Injections  
27-02-2012 20120227 RealTime RES Injections  
26-02-2012 20120226 RealTime RES Injections  
25-02-2012 20120225 RealTime RES Injections  
24-02-2012 20120224 RealTime RES Injections  
23-02-2012 20120223 RealTime RES Injections  
22-02-2012 20120222 RealTime RES Injections  
21-02-2012 20120221 RealTime RES Injections  
20-02-2012 20120220 RealTime RES Injections  
19-02-2012 20120219 RealTime RES Injections  
18-02-2012 20120218 RealTime RES Injections  
17-02-2012 20120217 RealTime RES Injections  
16-02-2012 20120216 RealTime RES Injections  
15-02-2012 20120215 RealTime RES Injections  
14-02-2012 20120214 RealTime RES Injections  
13-02-2012 20120213 RealTime RES Injections  
12-02-2012 20120212 RealTime RES Injections  
11-02-2012 20120211 RealTime RES Injections  
10-02-2012 20120210 RealTime RES Injections  
09-02-2012 20120209 RealTime RES Injections  
08-02-2012 20120208 RealTime RES Injections  
07-02-2012 20120207 RealTime RES Injections  
06-02-2012 20120206 RealTime RES Injections  
05-02-2012 20120205 RealTime RES Injections  
04-02-2012 20120204 RealTime RES Injections  
03-02-2012 20120203 RealTime RES Injections  
02-02-2012 20120202 RealTime RES Injections  
01-02-2012 20120201 RealTime RES Injections  
31-01-2012 20120131 RealTime RES Injections  
31-01-2012 20120131 RealTime RES Injections-  
30-01-2012 20120130 RealTime RES Injections  
29-01-2012 20120129 RealTime RES Injections  
28-01-2012 20120128 RealTime RES Injections  
27-01-2012 20120127 RealTime RES Injections  
26-01-2012 20120126 RealTime RES Injections  
25-01-2012 20120125 RealTime RES Injections  
24-01-2012 20120124 RealTime RES Injections  
23-01-2012 20120123 RealTime RES Injections  
22-01-2012 20120122 RealTime RES Injections  
21-01-2012 20120121 RealTime RES Injections  
20-01-2012 20120120 RealTime RES Injections  
19-01-2012 20120119 RealTime RES Injections  
18-01-2012 20120118 RealTime RES Injections  
17-01-2012 20120117 RealTime RES Injections  
16-01-2012 20120116 RealTime RES Injections  
15-01-2012 20120115 RealTime RES Injections  
14-01-2012 20120114 RealTime RES Injections  
13-01-2012 20120113 RealTime RES Injections  
12-01-2012 20120112 RealTime RES Injections  
11-01-2012 20120111 RealTime RES Injections  
10-01-2012 20120110 RealTime RES Injections  
09-01-2012 20120109 RealTime RES Injections  
08-01-2012 20120108 RealTime RES Injections  
07-01-2012 20120107 RealTime RES Injections  
06-01-2012 20120106 RealTime RES Injections  
05-01-2012 20120105 RealTime RES Injections  
04-01-2012 20120104 RealTime RES Injections  
03-01-2012 20120103 RealTime RES Injections  
02-01-2012 20120102 RealTime RES Injections  
01-01-2012 20120101 RealTime RES Injections  
31-12-2011 20111231 RealTime RES Injections  
30-12-2011 20111230 RealTime RES Injections  
29-12-2011 20111229 RealTime RES Injections  
28-12-2011 20111228 RealTime RES Injections  
27-12-2011 20111227 RealTime RES Injections  
26-12-2011 20111226 RealTime RES Injections  
25-12-2011 20111225 RealTime RES Injections  
24-12-2011 20111224 RealTime RES Injections  
23-12-2011 20111223 RealTime RES Injections  
22-12-2011 20111222 RealTime RES Injections  
21-12-2011 20111221 RealTime RES Injections  
20-12-2011 20111220 RealTime RES Injections  
19-12-2011 20111219 RealTime RES Injections  
18-12-2011 20111218 RealTime RES Injections  
17-12-2011 20111217 RealTime RES Injections  
16-12-2011 20111216 RealTime RES Injections  
15-12-2011 20111215 RealTime RES Injections  
14-12-2011 20111214 RealTime RES Injections  
13-12-2011 20111213 RealTime RES Injections  
12-12-2011 20111212 RealTime RES Injections  
11-12-2011 20111211 RealTime RES Injections  
10-12-2011 20111210 RealTime RES Injections  
09-12-2011 20111209 RealTime RES Injections  
08-12-2011 20111208 RealTime RES Injections  
07-12-2011 20111207 RealTime RES Injections  
06-12-2011 20111206 RealTime RES Injections  
05-12-2011 20111205 RealTime RES Injections  
04-12-2011 20111204 RealTime RES Injections  
03-12-2011 20111203 RealTime RES Injections  
02-12-2011 20111202 RealTime RES Injections  
01-12-2011 20111201 RealTime RES Injections  
30-11-2011 20111130 RealTime RES Injections  
29-11-2011 20111129 RealTime RES Injections  
28-11-2011 20111128 RealTime RES Injections  
27-11-2011 20111127 RealTime RES Injections  
26-11-2011 20111126 RealTime RES Injections  
25-11-2011 20111125 RealTime RES Injections  
24-11-2011 20111124 RealTime RES Injections  
23-11-2011 20111123 RealTime RES Injections  
22-11-2011 20111122 RealTime RES Injections  
21-11-2011 20111121 RealTime RES Injections  
20-11-2011 20111120 RealTime RES Injections  
19-11-2011 20111119 RealTime RES Injections  
18-11-2011 20111118 RealTime RES Injections  
17-11-2011 20111117 RealTime RES Injections  
16-11-2011 20111116 RealTime RES Injections  
15-11-2011 20111115 RealTime RES Injections  
14-11-2011 20111114 RealTime RES Injections  
13-11-2011 20111113 RealTime RES Injections  
12-11-2011 20111112 RealTime RES Injections  
11-11-2011 20111111 RealTime RES Injections  
10-11-2011 20111110 RealTime RES Injections  
09-11-2011 20111109 RealTime RES Injections  
08-11-2011 20111108 RealTime RES Injections  
07-11-2011 20111107 RealTime RES Injections  
06-11-2011 20111106 RealTime RES Injections  
05-11-2011 20111105 RealTime RES Injections  
04-11-2011 20111104 RealTime RES Injections  
03-11-2011 20111103 RealTime RES Injections  
02-11-2011 20111102 RealTime RES Injections  
01-11-2011 20111101 RealTime RES Injections  
31-10-2011 20111031 RealTime RES Injections  
30-10-2011 20111030 RealTime RES Injections  
29-10-2011 20111029 RealTime RES Injections  
28-10-2011 20111028 RealTime RES Injections  
27-10-2011 20111027 RealTime RES Injections  
26-10-2011 20111026 RealTime RES Injections  
25-10-2011 20111025 RealTime RES Injections  
24-10-2011 20111024 RealTime RES Injections  
23-10-2011 20111023 RealTime RES Injections  
22-10-2011 20111022 RealTime RES Injections  
21-10-2011 20111021 RealTime RES Injections  
20-10-2011 20111020 RealTime RES Injections  
19-10-2011 20111019 RealTime RES Injections  
18-10-2011 20111018 RealTime RES Injections  
17-10-2011 20111017 RealTime RES Injections  
16-10-2011 20111016 RealTime RES Injections  
15-10-2011 20111015 RealTime RES Injections  
14-10-2011 20111014 RealTime RES Injections  
13-10-2011 20111013 RealTime RES Injections  
12-10-2011 20111012 RealTime RES Injections  
11-10-2011 20111011 RealTime RES Injections  
10-10-2011 20111010 RealTime RES Injections  
09-10-2011 20111009 RealTime RES Injections  
08-10-2011 20111008 RealTime RES Injections  
07-10-2011 20111007 RealTime RES Injections  
06-10-2011 20111006 RealTime RES Injections  
05-10-2011 20111005 RealTime RES Injections  
04-10-2011 20111004 RealTime RES Injections  
03-10-2011 20111003 RealTime RES Injections  
02-10-2011 20111002 RealTime RES Injections  
01-10-2011 20111001 RealTime RES Injections  
30-09-2011 20110930 RealTime RES Injections  
29-09-2011 20110929 RealTime RES Injections  
28-09-2011 20110928 RealTime RES Injections  
27-09-2011 20110927 RealTime RES Injections  
26-09-2011 20110926 RealTime RES Injections  
25-09-2011 20110925 RealTime RES Injections  
24-09-2011 20110924 RealTime RES Injections  
23-09-2011 20110923 RealTime RES Injections  
22-09-2011 20110922 RealTime RES Injections  
21-09-2011 20110921 RealTime RES Injections  
20-09-2011 20110920 RealTime RES Injections  
19-09-2011 20110919 RealTime RES Injections  
18-09-2011 20110918 RealTime RES Injections  
17-09-2011 20110917 RealTime RES Injections  
16-09-2011 20110916 RealTime RES Injections  
15-09-2011 20110915 RealTime RES Injections  
14-09-2011 20110914 RealTime RES Injections  
13-09-2011 20110913 RealTime RES Injections  
12-09-2011 20110912 RealTime RES Injections  
11-09-2011 20110911 RealTime RES Injections  
10-09-2011 20110910 RealTime RES Injections  
09-09-2011 20110909 RealTime RES Injections  
08-09-2011 20110908 RealTime RES Injections  
07-09-2011 20110907 RealTime RES Injections  
06-09-2011 20110906 RealTime RES Injections  
05-09-2011 20110905 RealTime RES Injections  
04-09-2011 20110904 RealTime RES Injections  
03-09-2011 20110903 RealTime RES Injections  
02-09-2011 20110902 RealTime RES Injections  
01-09-2011 20110901 RealTime RES Injections  
31-08-2011 20110831 RealTime RES Injections  
30-08-2011 20110830 RealTime RES Injections  
29-08-2011 20110829 RealTime RES Injections  
28-08-2011 20110828 RealTime RES Injections  
27-08-2011 20110827 RealTime RES Injections  
26-08-2011 20110826 RealTime RES Injections  
25-08-2011 20110825 RealTime RES Injections  
24-08-2011 20110824 RealTime RES Injections  
23-08-2011 20110823 RealTime RES Injections  
22-08-2011 20110822 RealTime RES Injections  
21-08-2011 20110821 RealTime RES Injections  
20-08-2011 20110820 RealTime RES Injections  
19-08-2011 20110819 RealTime RES Injections  
18-08-2011 20110818 RealTime RES Injections  
17-08-2011 20110817 RealTime RES Injections  
16-08-2011 20110816 RealTime RES Injections  
15-08-2011 20110815 RealTime RES Injections  
14-08-2011 20110814 RealTime RES Injections  
13-08-2011 20110813 RealTime RES Injections  
12-08-2011 20110812 RealTime RES Injections  
11-08-2011 20110811 RealTime RES Injections  
10-08-2011 20110810 RealTime RES Injections  
09-08-2011 20110809 RealTime RES Injections  
08-08-2011 20110808 RealTime RES Injections  
07-08-2011 20110807 RealTime RES Injections  
06-08-2011 20110806 RealTime RES Injections  
05-08-2011 20110805 RealTime RES Injections  
04-08-2011 20110804 RealTime RES Injections  
03-08-2011 20110803 RealTime RES Injections  
02-08-2011 20110802 RealTime RES Injections  
01-08-2011 20110801 RealTime RES Injections  
31-07-2011 20110731 RealTime RES Injections  
30-07-2011 20110730 RealTime RES Injections  
29-07-2011 20110729 RealTime RES Injections  
28-07-2011 20110728 RealTime RES Injections <