Σταθμοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σε λειτουργία

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για τους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που λειτουργούν στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται:

Α. Οι Σταθμοί που υποχρεούνταν να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010, για τους οποίους αρμόδιος Διαχειριστής για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης ήταν ο ΑΔΜΗΕ ή ο ΔΕΣΜΗΕ πριν την εφαρμογή του ν.4152/2013.

Β. Οι Σταθμοί που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010 και για τους οποίους αρμόδιος Διαχειριστής για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης είναι ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013.

ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Νοέμβριος 2011)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Απρίλιος 2012)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ιούλιος 2012)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Μάρτιος 2013)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ιούλιος 2015)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Μάιος 2016)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Δεκέμβριος 2016)
ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Σεπτέμβριος 2017)
Προσφορές Σύνδεσης/σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας (Οκτώβριος 2018) -Έργα αρμοδιότητας  ΑΔΜΗΕ

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.