Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

24.02.2020

Το έργο συνολικού ύψους 52,3 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021, σηματοδοτώντας τη διασύνδεση των Σποράδων με το Σύστημα 150 kV.


Στο στάδιο της υλοποίησης προχωρά η διασύνδεση της Σκιάθου με το Σύστημα Υψηλής Τάσης, μετά την υπογραφή της σύμβασης των καλωδιακών τμημάτων από τις διοικήσεις του ΑΔΜΗΕ και της ανάδοχης εταιρείας «Ελληνικά Καλώδια» στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή.

Η σύμβαση για το έργο «Μαντούδι-Σκιάθος», ύψους 42,8 εκατ. ευρώ, αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου μήκους 30 χλμ μεταξύ Σκιάθου και Εύβοιας, με μέγιστο βάθος πόντισης 400 μέτρων. Το δεύτερο σκέλος του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου Υποσταθμού GIS 150/20 kV στη Σκιάθο, για το οποίο έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος η ABB με σύμβαση ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο συνολικού ύψους 52,3 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021, σηματοδοτώντας τη διασύνδεση των Σποράδων, για πρώτη φορά, με το Σύστημα 150 kV. Με τον τρόπο αυτό, θα αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των νησιών Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος και το νησιωτικό σύμπλεγμα θα θωρακιστεί ενεργειακά και τους θερινούς μήνες.

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μία ακόμη νησιωτική διασύνδεση εκτελείται εντός χρονοδιαγράμματος και με ταχύτητα από τον ΑΔΜΗΕ. Η διασύνδεση αυτή διασφαλίζει την ηλεκτροδότηση, όχι μόνο της Σκιάθου, αλλά και της Σκοπέλου και της Αλοννήσου. Πρόκειται για ένα έργο state-of-the-art, αφού για πρώτη φορά προστατεύεται το καλώδιο καθ΄ όλο το μήκος της υποβρύχιας διαδρομής που είναι 29 χλμ».

[Press Release in English]

SIGNING OF CONTRACT WITH HELLENIC CABLES SA FOR SKIATHOS INTERCONNECTION

The Skiathos interconnection with the High Voltage System successfully proceeds to the implementation phase, following the signing of the contract for the cable parts by the management teams of  the Independent Power Transmission Operator (IPTO) and the contractor “Hellenic Cables”  on February 21st , 2020 at the Operator’s headquarters.

The € 42.8 million contract for the project “Mantoudi- Skiathos” includes the study, supply and installation of a 30km long submarine cable between Skiathos and Evia with a maximum cable laying depth of 400 meters. The second phase of the project involves the construction of a new 150/20 kV GIS Substation in Skiathos, the contractor of which, is the company ABB with a contract of € 9.5 million.

The € 52.3 million project is expected to be completed by the end of 2021, marking the first time that Sporades Islands will be connected with the 150 kV system. As a consequence, the power supply problems of the islands of Skiathos, Skopelos and Alonissos will be permanently addressed, enhancing the reliability of the System for the summer season.

Mr. Μanos Manousakis, Chairman and CEO of ADMIE (IPTO) Group stated: “We are very pleased that another island interconnection project accelerated and proceeds on schedule by ADMIE. This interconnection ensures the power supply, not only of Skiathos island, but also of Skopelos and Alonissos islands. This is a state-of-the-art project, because for the first time, the cable is protected along the entire 29km submarine route.”