ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SOC) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Τετ, 19/04/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση του/της Τομεάρχη Σχεδιασμού & Λειτουργίας Κυβερνοασφάλειας (SOC), του Κλάδου Κυβερνοασφάλειας, της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς. 

Ο/Η Τομεάρχης Σχεδιασμού & Λειτουργίας Κυβερνοασφάλειας (SOC), είναι υπεύθυνος/η Σχεδιασμού & Λειτουργίας Κυβερνοασφάλειας (SOC).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.