ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμ, 26/01/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση του Τομεάρχη Σχεδιασμού Αγοράς του Κλάδου Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς. 

Ο Τομεάρχης Σχεδιασμού Αγοράς είναι υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες σχεδιασμού αγοράς του Κλάδου Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.