ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Τετ, 19/04/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση του/της Τομεάρχη Ελέγχου Προμελετών-Μελετών Έργων Σύνδεσης Χρηστών, του Κλάδου Έργων Σύνδεσης Χρηστών, της Διεύθυνσης Νέων έργων Μεταφοράς, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς. 

Ο/Η Τομεάρχης Ελέγχου Προμελετών-Μελετών Έργων Σύνδεσης Χρηστών, είναι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο διατάξεων και καταλληλότητας γηπέδων νέων Υ/Σ – KYT  Σύνδεσης Χρηστών και για τον έλεγχο προμελετών, μελετών, διατάξεων και σχεδίων Η/Μ και ΕΠΜ έργων ΥΣ-ΚΥΤ και ΓΜ σύνδεσης χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.