ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμ, 26/01/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση του/της Τομεάρχη Βιωσιμότητας, του Κλάδου Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς. 

Ο/Η Τομεάρχης Βιωσιμότητας για την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, ζητήματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ζητήματα στρατηγικής, ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.