ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμ, 26/01/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Παγίων, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς. 

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Παγίων είναι υπεύθυνος για τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με στόχο τη διατήρηση της υγιούς, ισχυρής και οικονομικά αποδοτικής υποδομής δικτύου, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.