Ανοιχτή πρόσκληση για 20 νέες και νέους επιστήμονες

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος προσέλκυσης νέων επιστημόνων "IPTO Τalent". 
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους διπλωματούχους μηχανικούς, δικηγόρους και πτυχιούχους θετικών και οικονομικών επιστημών με ελάχιστη (έως δύο έτη) ή καθόλου εργασιακή εμπειρία, να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία από τον Διαχειριστή. 
Οι 20 υποψήφιες και υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από ατομικές συνεντεύξεις και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης δεξιοτήτων, θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ με έμμισθη σχέση πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους και θα εργαστούν σε διάφορα έργα στην Αττική, αποκομίζοντας σημαντική γνώση και εμπειρία.
Τα έργα ενδεικτικά αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών & πληροφοριακών συστημάτων, στην ανάλυση δεδομένων, στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενεργειακών υποδομών, σε ρυθμιστικά θέματα αγοράς ενέργειας, σε οικονομικές αναλύσεις καθώς και στην προστασία δεδομένων επιχειρηματικού απορρήτου και GDPR.
Οι επιτυχόντες σε πρώτη φάση θα λάβουν εκπαίδευση και καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του ΑΔΜΗΕ, και στη συνέχεια θα ενταχθούν στις ομάδες που θα αναλάβουν την υλοποίηση των αντίστοιχων νέων έργων.

Απαιτήσεις

Αναγκαία προσόντα:
1. Aπόφοιτες/οι Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή Φυσικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Νομικής Σχολής
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
3. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

Επιθυμητά προσόντα :
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
2. Προϋπηρεσία έως 2 έτη, συναφής με το αντικείμενο των σπουδών

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα "IPTO talent" ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου 2023.

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία, υποβάλετε την αίτησή σας https://apply.workable.com/admie/?lng=el


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2105192383 & 210 9466974 ή στο email: sustainability@admie.gr