Σημαντικά Περιστατικά

Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος θεωρούνται τα συμβάντα που έχουν επίδραση στην ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Ως Σημαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία στοιχείων του Συστήματος καθ’ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους, οι ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και οι βλάβες που επηρεάζουν την ικανότητα Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ.

21 - 40 από 81 αποτελέσματα
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2017
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2017
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2017
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2017