Αναφορές Λειτουργίας Συστήματος

Αναφορές Λειτουργίας Συστήματος.

121 - 140 από 36875 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
System Load 20230922 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 22.09.2023 22.09.2023 23.09.2023 06:05
RES Injections 20230922 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 22.09.2023 22.09.2023 23.09.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230922 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 22.09.2023 22.09.2023 23.09.2023 06:05
ISP2 2023-09-23 20230922231405 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 23.09.2023 00:50
20230923 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 21:05
20230923 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 21:05
20230923 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 20:55
20230923 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 20:50
ISP1 2023-09-23 20230922161707 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 19:40
20230923 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 13:35
20230923 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 13:35
20230923 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 23.09.2023 29.09.2023 22.09.2023 13:30
20230923 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 13:25
20230923 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 13:20
ISP3 2023-09-22 20230922111237 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.09.2023 22.09.2023 22.09.2023 12:30
Ad-hoc ISP 2023-09-22 2023092209591 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.09.2023 22.09.2023 22.09.2023 11:30
20230923 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 10:00
20230923 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 10:00
20230923 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 09:35
20230923 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 09:35