Αναζήτηση

Εμφάνιση μόνο
type
1 - 10 από 233147 αποτελέσματα
Λέξεις - κλειδιά:
09/07/2020 - 16:02
Direct URL: /file-type/dispatchschedulingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ 44
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 18:00 της προηγούμενης ημέρας
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (10.07.2020 - 10.07.2020)
09/07/2020 - 15:48
Direct URL: /file-type/systemestimationscorrections
Συχνότητα Δημοσίευσης: Μηνιαία
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 07:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΜΗΝΑΣ (01.06.2020 - 30.06.2020)
09/07/2020 - 14:07
Direct URL: /file-type/expostimbalancepricingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Τρεις φορές το μήνα
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 21:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (17.06.2020 - 17.06.2020)
09/07/2020 - 12:42
Direct URL: /file-type/expostimbalancepricingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Τρεις φορές το μήνα
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 21:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (16.06.2020 - 16.06.2020)
09/07/2020 - 12:17
Direct URL: /file-type/expostimbalancepricingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Τρεις φορές το μήνα
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 21:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (15.06.2020 - 15.06.2020)
09/07/2020 - 11:57
Direct URL: /file-type/expostimbalancepricingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Τρεις φορές το μήνα
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 21:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (14.06.2020 - 14.06.2020)
09/07/2020 - 11:17
Direct URL: /file-type/expostimbalancepricingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Τρεις φορές το μήνα
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 21:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (13.06.2020 - 13.06.2020)
09/07/2020 - 11:12
Direct URL: /file-type/intradaydispatchschedulingresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια (όποτε χρειαστεί)
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ 44
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: Οποτεδήποτε κριθεί αναγκαία η επίλυσή του
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (09.07.2020 - 09.07.2020)
09/07/2020 - 10:52
Direct URL: /file-type/weekaheadloadforecast
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 11:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΕΒΔΟΜΑΔΑ (10.07.2020 - 16.07.2020)