Αναζήτηση

Εμφάνιση μόνο
type
1 - 10 από 285349 αποτελέσματα
Λέξεις - κλειδιά:
20/05/2022 - 06:01
Direct URL: /file-type/systemrealizationscada
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 22:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (19.05.2022 - 19.05.2022)
20/05/2022 - 06:01
Direct URL: /file-type/realtimescadasystemload
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ 63
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 00:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (19.05.2022 - 19.05.2022)
20/05/2022 - 06:01
Direct URL: /file-type/realtimescadares
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (19.05.2022 - 19.05.2022)
20/05/2022 - 06:01
Direct URL: /file-type/realtimescadaimportsexports
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα: ΑΡΘΡΟ 63
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης: 23:00:00
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (19.05.2022 - 19.05.2022)
20/05/2022 - 00:21
Direct URL: /file-type/isp2ispresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα:
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (20.05.2022 - 20.05.2022)
19/05/2022 - 21:01
Direct URL: /file-type/isp2unitavailabilities
Συχνότητα Δημοσίευσης:
Άρθρο Κώδικα:
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (20.05.2022 - 20.05.2022)
19/05/2022 - 21:01
Direct URL: /file-type/isp2requirements
Συχνότητα Δημοσίευσης:
Άρθρο Κώδικα:
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (20.05.2022 - 20.05.2022)
19/05/2022 - 20:51
Direct URL: /file-type/isp2dayaheadloadforecast
Συχνότητα Δημοσίευσης:
Άρθρο Κώδικα:
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (20.05.2022 - 20.05.2022)
19/05/2022 - 19:46
Direct URL: /file-type/isp1ispresults
Συχνότητα Δημοσίευσης: Ημερήσια
Άρθρο Κώδικα:
Χρονικό Όριο Δημοσίευσης:
Περίοδος Κάλυψης: ΗΜΕΡΑ (20.05.2022 - 20.05.2022)
19/05/2022 - 15:43
Κατηγορία: Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται η πρόσληψη 37 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους Νομούς ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΤΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ, στα εργοτάξια κατασκευής Γ.Μ. του Τομέα Κατασκευών Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς.