ΔΕΑ 52971 - Παροχή Υπηρεσιών Ιατρών Εργασίας από ΕΞΥΠΠ σε εργασιακούς χώρους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ των περιοχών Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Νησιών Ιονίου, Ανατολικής & Κεντρικής Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία