ΔΕΑ 42226 - ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ XLPE 150 KV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ