17.03.2023

Τροποποίηση ετήσιας συντήρησης των μονάδων ΗΡΩΝ 1, 2, 3

Τροποποίηση ετήσιας συντήρησης των μονάδων 'Ηρων 1, 2, 3

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ Α.Ε., το πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης των μονάδων Ήρων 1, Ήρων 2 και Ήρων 3 τροποποιείται ως εξής:

  • Ήρων 1: 23/09/2023 έως 07/10/2023
  • Ήρων 2: 20/03/2023 έως 22/03/2023
  • Ήρων 3: 23/03/2023 έως 25/03/2023