02.09.2022

Προσωρινή αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης Protergia CC

Προσωρινή αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης Protergia CC

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στο Σύστημα Μεταφοράς, κρίνεται απαραίτητη από τον ΑΔΜΗΕ, η προσωρινή αναβολή της έναρξης της ετήσιας συντήρησης της μονάδας Protergia CC. Νέο διάστημα συντήρησης 12/09/2022 έως 08/12/2022.