07.03.2023

Προσωρινή αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης Α/Σ Νο2 ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προσωρινή αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης Α/Σ Νο2 ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η έναρξη της ετήσιας συντήρησης του Α/Σ (GT) Νο2 του ΘΗΣ Κομοτηνής αναβάλλεται προσωρινά. Νέο διάστημα συντήρησης 27/04/2023 έως 19/05/2023.