01.06.2020

Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα 3 Έτη Αξιοπιστίας

Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα 3 Έτη Αξιοπιστίας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 3ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 251, παρ. 3 του ΚΔΣ, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας:

  • Οκτώβριος 2020 - Σεπτέμβριος2021
  • Οκτώβριος 2021 - Σεπτέμβριος 2022
  • Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023

Για την κατάρτιση των προγραμμάτων έχει ληφθεί υπόψη η μέχρι σήμερα διαθέσιμη πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα των Μονάδων Παραγωγής, ενώ δεν έχει ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη απόσυρση Λιγνιτικών Μονάδων εξαιτίας των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων μείωσης εκπομπών ρύπων. Επίσης έχει αναρτηθεί αναθεωρημένη (version 5) έκδοση του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας.