Παράταση προθεσμίας εγγραφής στα Μητρώα Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/03/2023 και Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/01/2023

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας εγγραφής ΥΜΖΗΕ

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/03/2023 και Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/01/2023,  έως και την Τρίτη 10/1/2023.