06.09.2022

Μετάθεση έναρξης ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5

Μετάθεση έναρξης ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 5 μετατίθεται κατά μία ημέρα για το διάστημα 11/9 έως 16/9.