Μεταβολή Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

Επέκταση συντήρησης μονάδων ΗΡΩΝ CC και ELPEDISON THESS

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, η ετήσια συντήρηση των μονάδων ΗΡΩΝ CC και ELPEDISON THESS επεκτείνεται έως τις 22/11/2020.