16.04.2022

Επέκταση ετήσιας συντήρησης KORINTHOS POWER

Επέκταση ετήσιας συντήρησης KORINTHOS POWER

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Korinthos Power επεκτείνεται έως τις 20/04/2022.