Επέκταση ετήσιας συντήρησης ELPEDISON THESS

Επέκταση ετήσιας συντήρησης ELPEDISON THESS

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Elpedison Thess επεκτείνεται έως τις 05/06/2022.