29.05.2023

Επέκταση ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 / GT2

Επέκταση ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 / GT2

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση του αεριοστροβίλου GT2 της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 4, επεκτείνεται έως τις 04/06/2023.