Επέκταση διακοπής λειτουργίας HVDC link Ελλάδας - Ιταλίας

Επέκταση διακοπής λειτουργίας HVDC link Ελλάδας - Ιταλίας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την TERNA, η διακοπή λειτουργίας στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας επεκτείνεται έως 14/07/2021.