13.10.2023

Ενδεχόμενοι Περιορισμοί Παραγωγής Μονάδων

Εργασίες σε κυκλώματα 400kV

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα:

  • Στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (813) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (913), από το Σάββατο 14/10/2023 έως 17:00 την Τετάρτη 18/10/2023 (συνεχώς εκτός λειτουργίας)
  • Στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (833) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (893), εκτός λειτουργίας καθημερινά 07:00 – 17:00, από το Σάββατο 14/10/2023 μέχρι και την Τετάρτη 18/10/2023

ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.