19.09.2023

Ενδεχόμενοι Περιορισμοί Παραγωγής Μονάδων

Εργασίες σε κυκλώματα 400kV

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (813,833) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (913,893), από 07:00 την Τετάρτη 20/9/2023 έως 17:00 το Σάββατο 07/10/2023 (συνεχώς εκτός λειτουργίας), καθώς και στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (873) καθημερινά 07:00 – 17:00 από 20/9/2023 έως 25/9/2023, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.