Έκτακτη συντήρηση ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

Έκτακτη συντήρηση ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η μονάδα ΑΗΣ Αλιβερίου 5 θα βρίσκεται σε συντήρηση κατά το διάστημα 03/06/2023 έως 08/06/2023.