14.08.2022

Έκτακτη διακοπή λειτουργίας της διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας

Έκτακτη διακοπή λειτουργίας της διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας

Κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας (TERNA), σας ενημερώνουμε ότι η διακοπή της διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, που προέκυψε την Παρασκευή 12/08, στις 14:51, λόγω βλάβης στην πλευρά της Ιταλίας, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 με βάση τις εκτιμήσεις της TERNA. Ως εκ τούτου, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, η καθαρή μεταφορική ικανότητα (NTC) της διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας ορίζεται στο μηδέν και για τις δυο κατευθύνσεις.